Declaration of performance

 

National declaration of performance

Declaration no.
Product type
Technical specification
 
S/001/2019 SAWH PN-EN ISO 3183
Z/001/2019 HFW PN-EN ISO 3183
W/001/2019 SAWL PN-EN ISO 3183
S/002/2018 SAWH PN-EN 10217-1
Z/002/2018 HFW PN-EN 10217-1
W/002/2018 SAWL PN-EN 10217-1
Z/003/2018 HFW PN-EN 10217-2
S/003/2018 SAWH PN-EN 10217-5
W/003/2018 SAWL PN-EN 10217-5
PE / 001 / 2018 3LPE PN-EN 21809-1
PP / 001 / 2018 3LPP PN-EN 21809-1
DECLARATION OF PERFORMANCE DoP
Declaration no.
Product type
Technical specification
 
S/01/2019 SAWH_L235 PN-EN 10224
S/02/2019
SAWH_L275
PN-EN 10224
S/03/2019 SAWH_L355 PN-EN 10224
S/04/2019 CFCHS_S235JRH EN 10219
S/05/2019 CFCHS_S275J0H EN 10219
S/06/2019 CFCHS_S275J2H EN 10219
S/07/2019 CFCHS_S355J0H EN 10219
S/08/2019 CFCHS_S355J2H EN 10219
S/09/2019 CFCHS_S420MH EN 10219
S/10/2019 CFCHS_S460MH EN 10219
W/01/2019 SAWL_L235 PN-EN 10224
W/02/2019 SAWL_L275 PN-EN 10224
W/03/2019 SAWL_L355 PN-EN 10224
W/04/2019 CFCHS_S235JRH EN 10219
W/05/2019 CFCHS_S275J0H EN 10219
W/06/2019 CFCHS_S275J2H EN 10219
W/07/2019 CFCHS_S355J0H EN 10219
W/08/2019 CFCHS_S355J2H EN 10219
Z/01/2019 HFW_L235 PN-EN 10224
Z/02/2019 HFW_L275 PN-EN 10224
Z/03/2019 HFW_L355 PN-EN 10224
Z/04/2019 CFCHS_S235JRH EN 10219
Z/05/2019 CFCHS_S275J0H EN 10219
Z/06/2019 CFCHS_S275J2H EN 10219
Z/07/2019 CFCHS_S355J0H EN 10219
Z/08/2019 CFCHS_S355J2H EN 10219
Z/09/2019 CFRHS_S235JRH EN 10219
Z/10/2019 CFRHS_S275J0H EN 10219
Z/11/2019 CFRHS_S275J2H EN 10219
Z/12/2019 CFRHS_S355J0H EN 10219
Z/13/2019 CFRHS_S355J2H EN 10219
- - Declaration_REACH
Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą
Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą

 

Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą
 
Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą

 

Deklaracje  - krajowe i DoP
1. KRAJOWE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/001/2017 SAWH PN-EN ISO 3183
Z/001/2017 HFW PN-EN ISO 3183
W/001/2017 SAWL PN-EN ISO 3183
S/002/2017 SAWH PN-EN 10217-1
Z/002/2017 HFW PN-EN 10217-1
W/002/2017 SAWL PN-EN 10217-1
Z/003/2017 HFW PN-EN 10217-2
S/003/2017 SAWH PN-EN 10217-5
W/003/2017 SAWL PN-EN 10217-5
PE / 001 / 2017 3LPE PN-EN 21809-1
PP / 001 / 2017 3LPP PN-EN 21809-1

 

2. DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - DoP
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/01/2016 SAWH_L235 PN-EN 10224
S/02/2016
SAWH_L275
PN-EN 10224
S/03/2016 SAWH_L355 PN-EN 10224
S/04/2016 CFCHS_S235JRH PN-EN 10219
S/05/2016 CFCHS_S275J0H PN-EN 10219
S/06/2016 CFCHS_S275J2H PN-EN 10219
S/07/2016 CFCHS_S355J0H PN-EN 10219
S/08/2017 CFCHS_S355J2H PN-EN 10219
S/09/2017 CFCHS_S420MH PN-EN 10219
S/10/2017 CFCHS_S460MH PN-EN 10219
W/01/2013 SAWL_L235 PN-EN 10224
W/02/2016 SAWL_L275 PN-EN 10224
W/03/2013 SAWL_L355 PN-EN 10224
W/04/2015 CFCHS_S235JRH PN-EN 10219
W/05/2015 CFCHS_S275J0H PN-EN 10219
W/06/2015 CFCHS_S275J2H PN-EN 10219
W/07/2017 CFCHS_S355J0H PN-EN 10219
W/08/2017 CFCHS_S355J2H PN-EN 10219
Z/01/2013 HFW_L235 PN-EN 10224
Z/02/2013 HFW_L275 PN-EN 10224
Z/03/2013 HFW_L355 PN-EN 10224
Z/04/2015 CFCHS_S235JRH PN-EN 10219
Z/05/2015 CFCHS_S275J0H PN-EN 10219
Z/06/2015 CFCHS_S275J2H PN-EN 10219
Z/07/2017 CFCHS_S355J0H PN-EN 10219
Z/08/2017 CFCHS_S355J2H PN-EN 10219
Z/09/2015 CFRHS_S235JRH PN-EN 10219
Z/10/2015 CFRHS_S275J0H PN-EN 10219
Z/11/2015 CFRHS_S275J2H PN-EN 10219
Z/12/2015 CFRHS_S355J0H PN-EN 10219
Z/13/2015 CFRHS_S355J2H PN-EN 10219
-   Oświadczenie_REACH
Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą
Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą

 

Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą

 

PN-EN 10219

 

PN-EN 10219
PN-EN 10219

 

PN-EN 10219

 

PN-EN 10224
PN-EN 10224

 

2. DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - DoP
Numer deklaracji
Typ
2. DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - DoP
Numer deklaracji
Typ

 

2. DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - DoP
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/01/2016 SAWH_L235 PN-EN 10224
2. DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - DoP
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/01/2016 SAWH_L235 PN-EN 10224
2. DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - DoP
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/01/2016 SAWH_L235 PN-EN 10224

 

Deklaracje  - krajowe i DoP
1. KRAJOWE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/001/2017 SAWH PN-EN ISO 3183
Deklaracje  - krajowe i DoP
1. KRAJOWE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/001/2017 SAWH PN-EN ISO 3183

 

Deklaracje  - krajowe i DoP
1. KRAJOWE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/001/2017 SAWH PN-EN ISO 3183
Z/001/2017 HFW PN-EN ISO 3183
W/001/2017 SAWL PN-EN ISO 3183
S/002/2017 SAWH PN-EN 10217-1
Z/002/2017 HFW PN-EN 10217-1
W/002/2017 SAWL PN-EN 10217-1
Z/003/2017 HFW PN-EN 10217-2
S/003/2017 SAWH PN-EN 10217-5
W/003/2017 SAWL PN-EN 10217-5
PE / 001 / 2017 3LPE PN-EN 21809-1
PP / 001 / 2017 3LPP PN-EN 21809-1

 

2.

 

Deklaracje  - krajowe i DoP
1. KRAJOWE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/001/2017 SAWH PN-EN ISO 3183
Z/001/2017 HFW PN-EN ISO 3183
W/001/2017 SAWL PN-EN ISO 3183
S/002/2017 SAWH PN-EN 10217-1
Z/002/2017 HFW PN-EN 10217-1
W/002/2017 SAWL PN-EN 10217-1
Z/003/2017 HFW PN-EN 10217-2
S/003/2017 SAWH PN-EN 10217-5
W/003/2017 SAWL PN-EN 10217-5
PE / 001 / 2017 3LPE PN-EN 21809-1
PP / 001 / 2017 3LPP PN-EN 21809-1

 

 

Deklaracje  - krajowe i DoP
1. KRAJOWE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/001/2017 SAWH PN-EN ISO 3183
Z/001/2017 HFW PN-EN ISO 3183
W/001/2017 SAWL PN-EN ISO 3183
S/002/2017 SAWH PN-EN 10217-1
Z/002/2017 HFW PN-EN 10217-1
W/002/2017 SAWL PN-EN 10217-1
Z/003/2017 HFW PN-EN 10217-2
S/003/2017 SAWH PN-EN 10217-5
W/003/2017 SAWL PN-EN 10217-5
PE / 001 / 2017 3LPE PN-EN 21809-1
PP / 001 / 2017 3LPP PN-EN 21809-1

 

2. DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - DoP
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/01/2016 SAWH_L235 PN-EN 10224
S/02/2016
SAWH_L275
PN-EN 10224
S/03/2016 SAWH_L355 PN-EN 10224
S/04/2016 CFCHS_S235JRH PN-EN 10219
S/05/2016 CFCHS_S275J0H PN-EN 10219
S/06/2016 CFCHS_S275J2H PN-EN 10219
S/07/2016 CFCHS_S355J0H PN-EN 10219
S/08/2017 CFCHS_S355J2H PN-EN 10219
S/09/2017 CFCHS_S420MH PN-EN 10219
S/10/2017 CFCHS_S460MH PN-EN 10219
W/01/2013 SAWL_L235 PN-EN 10224
W/02/2016 SAWL_L275 PN-EN 10224
W/03/2013 SAWL_L355 PN-EN 10224
W/04/2015 CFCHS_S235JRH PN-EN 10219
W/05/2015 CFCHS_S275J0H PN-EN 10219
W/06/2015 CFCHS_S275J2H PN-EN 10219
W/07/2017 CFCHS_S355J0H PN-EN 10219
W/08/2017 CFCHS_S355J2H PN-EN 10219
Z/01/2013 HFW_L235 PN-EN 10224
Z/02/2013 HFW_L275 PN-EN 10224
Z/03/2013 HFW_L355 PN-EN 10224
Z/04/2015 CFCHS_S235JRH PN-EN 10219
Z/05/2015 CFCHS_S275J0H PN-EN 10219
Z/06/2015 CFCHS_S275J2H PN-EN 10219
Z/07/2017 CFCHS_S355J0H PN-EN 10219
Z/08/2017 CFCHS_S355J2H PN-EN 10219
Z/09/2015 CFRHS_S235JRH PN-EN 10219
Z/10/2015 CFRHS_S275J0H PN-EN 10219
Z/11/2015 CFRHS_S275J2H PN-EN 10219
Z/12/2015 CFRHS_S355J0H PN-EN 10219
Z/13/2015 CFRHS_S355J2H PN-EN 10219
-   Oświadczenie_REACH
Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą
Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą

 

Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą

 

PN-EN 10219

 

PN-EN 10219
PN-EN 10219

 

PN-EN 10219

 

PN-EN 10224
PN-EN 10224

 

2. DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - DoP
Numer deklaracji
Typ
2. DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - DoP
Numer deklaracji
Typ

 

2. DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - DoP
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/01/2016 SAWH_L235 PN-EN 10224
2. DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - DoP
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/01/2016 SAWH_L235 PN-EN 10224
2. DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - DoP
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/01/2016 SAWH_L235 PN-EN 10224

 

Deklaracje  - krajowe i DoP
1. KRAJOWE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/001/2017 SAWH PN-EN ISO 3183
Deklaracje  - krajowe i DoP
1. KRAJOWE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/001/2017 SAWH PN-EN ISO 3183

 

Deklaracje  - krajowe i DoP
1. KRAJOWE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/001/2017 SAWH PN-EN ISO 3183
Z/001/2017 HFW PN-EN ISO 3183
W/001/2017 SAWL PN-EN ISO 3183
S/002/2017 SAWH PN-EN 10217-1
Z/002/2017 HFW PN-EN 10217-1
W/002/2017 SAWL PN-EN 10217-1
Z/003/2017 HFW PN-EN 10217-2
S/003/2017 SAWH PN-EN 10217-5
W/003/2017 SAWL PN-EN 10217-5
PE / 001 / 2017 3LPE PN-EN 21809-1
PP / 001 / 2017 3LPP PN-EN 21809-1

 

2.

 

Deklaracje  - krajowe i DoP
1. KRAJOWE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/001/2017 SAWH PN-EN ISO 3183
Z/001/2017 HFW PN-EN ISO 3183
W/001/2017 SAWL PN-EN ISO 3183
S/002/2017 SAWH PN-EN 10217-1
Z/002/2017 HFW PN-EN 10217-1
W/002/2017 SAWL PN-EN 10217-1
Z/003/2017 HFW PN-EN 10217-2
S/003/2017 SAWH PN-EN 10217-5
W/003/2017 SAWL PN-EN 10217-5
PE / 001 / 2017 3LPE PN-EN 21809-1
PP / 001 / 2017 3LPP PN-EN 21809-1

 

2.

See also