Deklaracje właściwości użytkowych

 

Deklaracje  - krajowe i DoP
1. KRAJOWE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/001/2019 SAWH PN-EN ISO 3183
Z/001/2019 HFW PN-EN ISO 3183
W/001/2019 SAWL PN-EN ISO 3183
S/002/2018 SAWH PN-EN 10217-1
Z/002/2018 HFW PN-EN 10217-1
W/002/2018 SAWL PN-EN 10217-1
Z/003/2018 HFW PN-EN 10217-2
S/003/2018 SAWH PN-EN 10217-5
W/003/2018 SAWL PN-EN 10217-5
PE / 001 / 2018 3LPE PN-EN 21809-1
PP / 001 / 2018 3LPP PN-EN 21809-1

 

2. DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - DoP
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/01/2019 SAWH_L235 PN-EN 10224
S/02/2019
SAWH_L275
PN-EN 10224
S/03/2019 SAWH_L355 PN-EN 10224
S/04/2019 CFCHS_S235JRH EN 10219
S/05/2019 CFCHS_S275J0H EN 10219
S/06/2019 CFCHS_S275J2H EN 10219
S/07/2019 CFCHS_S355J0H EN 10219
S/08/2019 CFCHS_S355J2H EN 10219
S/09/2019 CFCHS_S420MH EN 10219
S/10/2019 CFCHS_S460MH EN 10219
W/01/2019 SAWL_L235 PN-EN 10224
W/02/2019 SAWL_L275 PN-EN 10224
W/03/2019 SAWL_L355 PN-EN 10224
W/04/2019 CFCHS_S235JRH EN 10219
W/05/2019 CFCHS_S275J0H EN 10219
W/06/2019 CFCHS_S275J2H EN 10219
W/07/2019 CFCHS_S355J0H EN 10219
W/08/2019 CFCHS_S355J2H EN 10219
Z/01/2019 HFW_L235 PN-EN 10224
Z/02/2019 HFW_L275 PN-EN 10224
Z/03/2019 HFW_L355 PN-EN 10224
Z/04/2019 CFCHS_S235JRH EN 10219
Z/05/2019 CFCHS_S275J0H EN 10219
Z/06/2019 CFCHS_S275J2H EN 10219
Z/07/2019 CFCHS_S355J0H EN 10219
Z/08/2019 CFCHS_S355J2H EN 10219
Z/09/2019 CFRHS_S235JRH EN 10219
Z/10/2019 CFRHS_S275J0H EN 10219
Z/11/2019 CFRHS_S275J2H EN 10219
Z/12/2019 CFRHS_S355J0H EN 10219
Z/13/2019 CFRHS_S355J2H EN 10219
-   Oświadczenie_REACH
Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą
Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą


 

 

PN-EN 10219
PN-EN 10219

 

PN-EN 10219

 

PN-EN 10224
PN-EN 10224

 

2. DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - DoP
Numer deklaracji
Typ
2. DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - DoP
Numer deklaracji
Typ

 

2. DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - DoP
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/01/2016 SAWH_L235 PN-EN 10224
2. DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - DoP
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/01/2016 SAWH_L235 PN-EN 10224
2. DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - DoP
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/01/2016 SAWH_L235 PN-EN 10224

 

Deklaracje  - krajowe i DoP
1. KRAJOWE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/001/2017 SAWH PN-EN ISO 3183
Deklaracje  - krajowe i DoP
1. KRAJOWE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/001/2017 SAWH PN-EN ISO 3183

 

Deklaracje  - krajowe i DoP
1. KRAJOWE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/001/2017 SAWH PN-EN ISO 3183
Z/001/2017 HFW PN-EN ISO 3183
W/001/2017 SAWL PN-EN ISO 3183
S/002/2017 SAWH PN-EN 10217-1
Z/002/2017 HFW PN-EN 10217-1
W/002/2017 SAWL PN-EN 10217-1
Z/003/2017 HFW PN-EN 10217-2
S/003/2017 SAWH PN-EN 10217-5
W/003/2017 SAWL PN-EN 10217-5
PE / 001 / 2017 3LPE PN-EN 21809-1
PP / 001 / 2017 3LPP PN-EN 21809-1

 

2.

 

Deklaracje  - krajowe i DoP
1. KRAJOWE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/001/2017 SAWH PN-EN ISO 3183
Z/001/2017 HFW PN-EN ISO 3183
W/001/2017 SAWL PN-EN ISO 3183
S/002/2017 SAWH PN-EN 10217-1
Z/002/2017 HFW PN-EN 10217-1
W/002/2017 SAWL PN-EN 10217-1
Z/003/2017 HFW PN-EN 10217-2
S/003/2017 SAWH PN-EN 10217-5
W/003/2017 SAWL PN-EN 10217-5
PE / 001 / 2017 3LPE PN-EN 21809-1
PP / 001 / 2017 3LPP PN-EN 21809-1

 

2.

Polecamy w serwisie