Oceń nas

Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom i wymaganiom oraz w celu doskonalenia jakości naszych usług pragniemy poznać opinię dotyczącą dotychczasowej współpracy. Zapewniamy, iż dokonana przez Państwa ocena zostanie wykorzystana do podjęcia działań mających na celu spełnienie oczekiwań Państwa i innych klientów.

Analizujemy wszystkie opinie, potrzeby oraz uwagi, które pozwolą na sformułowanie konkretnych wniosków dla poprawy naszej współpracy.

formularz oceny/  mozna przesłać  w wersji DOC na adres reklamacja_complaint@ferrum.com.plInformacje o kliencie:

Firma:*
Ulica:
Miejscowość:*
Kod:
Osoba kontaktowa:   
Telefon:
E-mail:*

* pola obowiązkowe

Nazwa kupowanego produktu:

Rodzaj rur ze szwem spawane spiralnie (SAWH) Rodzaj powłoki 3 LPE
wzdłużnie spawane (SAWL) 3 LPP
wzdłużnie zgrzewane (HFI) cement
kształtownik zamknięte (SHS) epoksyd
laminat


Ocena realizacji zamówienia

tak nie
Czy jakość dostawy była zgodna z zamówieniem?
Czy termin dostawy był zgodny z zamówieniem?
Czy dostawa we wskazane przez Państwa miejsce /rozładunek/ została zrealizowana zgodnie z ustaleniami?
Którą z form dostarczenia dokumentów dostawy Państwa interesuje?    
- poczta  
- email  
Która gestię transportową Państwo preferujecie?    
- po stronie kupującego  
- po stronie sprzedającego  
     
Ocena współpracy

   
Czy współpracujecie Państwo z "FERRUM" S.A. jako:    
- przedstawiciel  
- agent  
- dystrybutor  
- inne
   
Jak długo współpracują Państwo z "FERRUM" S.A.?    
- współpraca okazjonalna  
- nie dłużej niż 1 rok  
- od 1 do 3 lat  
- dłużej niż 3 lata  
Jak Pan/i ocenia współpracę z nami?

(5 - bardzo dobrze 4 – dobrze 3 – niezbyt dobrze 2 - źle 1 – bardzo źle)

   
Czynnik Ocena Uwagi
Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za obsługę klienta
Kompetencje personelu
Reakcja na reklamacje
Komunikacja z firmą
Jaki czynnik najbardziej wpłynął na wybór naszej firmy jako dostawcy:    
- szerokość oferty asortymentowej  
- kompetencje przedstawicieli firmy  
- jakość obsługi handlowej  
- poziom cen produktów  
- sposób reakcji na reklamacje  
- czas realizacji zamówień  
- inne, jakie?
Źródła informacji o produktach naszej firmie i usługach (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):    
- internet  
- targi  
- znajomi  
- telefon/fax  
- przedstawiciele handlowi  
- dostawcy  
Czy polecilibyście Państwo nas klientom? /w przypadku zaznaczenia ‘nie’ proszę wyjaśnić/    
- tak  
- nie, ponieważ
Według Pana/i "FERRUM" S.A. dostarcza informacji o swojej obecnej ofercie: (prosimy zaznaczyć jedną odpowiedź)    
- wyczerpująco  
- niewystarczająco  
- wystarczająco  
- brakl informacji o obecnej ofercie  
Terminy realizacji zamówień na tle firm o podobnym profilu:    
- zdecydowanie krótsze  
- krótsze  
- podobne  
- dłuższe  
- zdecydowanie dłuższe  
Ceny na tle firm o podobnym profilu:    
- zdecydowanie niższe  
- niższe  
- podobne  
- wyższe  
- zdecydowanie wyższe  
- Czy powierzylibyście Państwo nam kolejne zlecenie:    

- tak, ponieważ

- nie, ponieważ
   

Prosimy o uwagi i sugestie /np. jakich zmian oczekiwaliby Państwo od naszej firmy, aby udoskonalić współpracę; obserwacje nt. zagrożeń dla zdrowia, życia lub środowiska podczas stosowania wyrobów "FERRUM" S.A. ?


Polecamy w serwisie