Kontakt

 

FERRUM S.A.
ul. Porcelanowa 11

 40-246 Katowice

tel.: +48 32 730 47 99

fax: +48 32 730 46 77

Kapitał zakładowy: 178.946.488,65 PLN
Kapitał wpłacony: 178.946.488,65 PLN
Rejestracja: Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
KRS 0000063239
NIP: 634-01-28-794
Regon: 272581760
BDO: 000017974

 


          
 

ZARZĄD
  Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający
Krzysztof Kasprzycki
e-mail: zarzad@ferrum.com.pl
tel.: +48 32 730 42 00
fax: +48 32 730 46 77
  Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Honorata Szlachetka
e-mail: zarzad@ferrum.com.pl
tel.: +48 32 730 42 00
fax: +48 32 730 46 77
  Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych
Łukasz Warczyk
e-mail: zarzad@@ferrum.com.pl
tel.: +48 32 730 42 00
fax: +48 32 730 46 77
   

 

BIURO HANDLU
Dyrektor ds. Klientów Strategicznych
Włodzimierz Kasztalski
e-mail: w.kasztalski@ferrum.com.pl
+48 32 730 44 53          +48 502 606 849
Kierownik Biura Handlu
Agnieszka Blicharska
e-mail: a.blicharska@ferrum.com.pl
+48 32 730 46 22          +48 519 805 765
Marcin Kwak
e-mail: m.kwak@ferrum.com.pl
+48 32 730 42 12          +48 507 090 611
Jan Wolnicki
e-mail: j.wolnicki@ferrum.com.pl
+48 32 730 42 42          +48 882 124 689
Sebastian Polok
e-mail: s.polok@ferrum.com.pl
+48 32 730 45 99          +48 509 563 371
 

 

BIURO ZAOPATRZENIA


e-mail: zaopatrzenie@ferrum.com.pl

tel.

+ 48 32 730 46 28
+ 48 32 730 46 41
+ 48 32 730 46 25

Polecamy w serwisie