Handel zagraniczny

Naszym celem jest umocnienie dominującej pozycji rynkowej krajowego producenta rur przesyłowych o najwyższych parametrach jakościowych dla ciepłownictwa, petrochemii, gazownictwa. Prowadzimy również ekspansję na nowe rynki europejskie, poprzez najlepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych, konsekwentną minimalizację kosztów i poszerzanie profilu produkcyjnego.


Największy udział w przychodach ze sprzedaży naszych produktów na rynki zagraniczne posiadają kraje Unii Europejskiej. W ostatnich latach zrealizowaliśmy  znaczące dostawy na rynek austriacki oraz rozpoczęliśmy pierwsze dostawy na rynek portugalski. Sprzedajemy swoje wyroby do Niemiec, Austrii, Holandii, Danii, Szwecji, Norwegii, Estonii, Litwy, Czech, Słowacji, Serbii, Hiszpani, Chorwacji oraz na Węgry.

 

 

     
 

SEGMENTY GŁÓWNYCH RYNKÓW SPRZEDAŻY

  Ciepłownictwo
  Petrochemia
  Gazownictwo
  Energetyka i górnictwo
  Segment budownictwa, robót ziemnych i wodnokanalizacyjnych

Polecamy w serwisie