Współczesność

Celem strategicznym naszej firmy jest produkcja asortymentu rur stalowych spawanych i zgrzewanych o najwyższej jakości. Od lat przestrzegamy zasad ładu korporacyjnego i najwyższych standardów zachowania, jak również praw obowiązujących na wszystkich rynkach, na których prowadzimy interesy.

Przywiązujemy szczególną wagę do redukcji kosztów, poprawy organizacji pracy i efektywności procesów technologicznych oraz systematycznego wzrostu zyskowności w naszym przedsiębiorstwie.
 

FERRUM S.A. PERSPEKTYWY ROZWOJU

Dostarczanie nowych rurociągów do przesyłu ropy i gazu w ramach rządowej polityki dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych do Polski.
Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej prowadzona w ramach funduszy unijnych.
Wymiana wyeksploatowanych sieci gazowniczych i petrochemicznych


Jakość naszych produktów jest zasługą rzetelnej pracy wielu pokoleń rodzin hutniczych, a nie tylko sprawnego zarządzania. Produktem o podstawowym znaczeniu dla nas są najwyższej jakości rury stalowe zgrzewane oraz spawane. Są one przeznaczone przede wszystkim dla rynku gazowniczego, szczególnie do budowy rurociągów przesyłowych i dystrybucyjnych. Produkty te  znajdują także zastosowanie w ciepłownictwie.
 


Kolejnym segmentem rynku, na potrzeby którego produkujemy rury są wodociągi komunalne (do przesyłu ścieków, wody pitnej i zasolonej) oraz przemysłowe.

Istotnym, pozyskiwanym ostatnio klientem, jest przemysł petrochemiczny, w którym zastosowanie znajdują rury zgrzewane prądami wysokiej częstotliwości wraz z powłokami polietylenowymi.

Zaopatrujemy także rynek rur konstrukcyjnych, związanych z infrastrukturą przemysłową, budownictwem oraz budową dróg i autostrad.

Na życzenie klientów możemy także nakładać na nasze wyroby powłokę antykorozyjną.

Dysponujemy bardzo nowoczesną linią technologiczną do pokrywania rur trójwarstwową powłoką polietylenową PE/polipropylenową PP - o średnicach powyżej 168,3 mm i jako jedyni w kraju powyżej 508 mm. Nasze wyroby pod względem jakości są oceniane bardzo wysoko, o czym świadczy bogaty portfel certyfikatów jakości oraz fakt, że z powodzeniem konkurujemy na rynkach Unii Europejskiej oraz rynkach światowych.

Polecamy w serwisie