Rury stalowe wzdłużnie spawane SAWL

Rury są wykonywane według:

Rury są wykonywane w zakresie średnic zewnętrznych od 559 mm do 2032 mm, dostarczane z końcami o powierzchniach czołowych prostych lub ukosowanych. Rury od średnicy 559 mm do 914 mm wykonuje się standardowo z jedną spoiną wzdłużną, od średnicy 1016 mm do 1620 mm z dwiema spoinami, a pozostałe rury z trzema spoinami wzdłużnymi.

Rury przewodowe od średnicy 559 mm do 1219 mm poddaje się hydraulicznej próbie szczelności. Badania nieniszczące spoin rur o średnicach od 559 mm do 1422 mm, jeżeli są wymagane, prze- prowadza się w sposób ciągły, tylko metodą radiologiczną.Po uzgodnieniu technicznych warunków możliwe są dostawy rur o innych średnicach i grubościach ścianek niż podano w tabeli, zawarte w zakresie granicznych wymiarów średnic zewnętrznych od 559 mm do 2032 mm. Długości od 5,2 m do 8,2 m.
W zależności od wymaganych własności mechanicznych i techno- logicznych oraz przeznaczenia, rury wykonuje się ze stali:

Zależnie od potrzeb zamawiającego rury dostarcza się jako czarne bez powłoki ochronnej, zewnętrznie izolowane wytłaczaną trójwar- stwową powłoką polietylenową lub polipropylenową (do średnicy 1420 mm), wewnętrznie pokrywane powłoką cementową, poliure- tanową lub powłoką epoksydową.
Po uzgodnieniu możliwe jest dostarczenie rur z innymi rodzajami zabezpieczeń antykorozyjnych, w tym rur ocynkowanych.
Rury stalowe wzdłużnie spawane produkowane przez "FERRUM" S.A. mogą być z powodzeniem wykorzystane do wykonania kształtek rurowych stalowych obejmujących trójniki, zwężki, kolana oraz łuki.
 

Program produkcji rur SAWL
 

Wykonanie rur wg przepisów API wymaga dodatkowych uzgodnień


 

Norma warunków
wykonania

Znak odmiany wytrzymałościowej lub gatunku stali

PN-EN 10217-1 P195TR1/TR2
P235TR1/TR2
P265TR1/TR2  
PN-EN 10217-3    

P355N P355NH

PN-EN 10217-5 P235GH P265GH 16Mo3
DIN 1626 St37.0 St44.0 St52.0
PN-EN 10219 S235JRH S275JOH
S2752H
S355JOH
S3552H
PN-EN 10224 L235 L275 L355

Polecamy w serwisie