Wewnętrzne powłoki cementowe dla rur i kształtek stalowych

Technologia wewnętrznego cementowania rur zapewnia ochronę antykorozyjną i stałość parametrów hydraulicznych rurociągów do przesyłu wody i ścieków oraz pozwala na uzyskanie produk- tów spełniających wszelkie wymogi stawiane przez odbiorców oraz normy międzynarodowe.
 

 

 

Zastosowanie:
Rury i kształtki stalowe z wewnętrzną powłoką cementową mogą być stosowane w budowie rurociągów do wody pitnej, a także do ścieków kanalizacyjnych, przemysłowych itp., zapewniając uzyskanie konkretnych efektów ekonomicznych i ekologicznych w postaci oszczędności materiałów i energii w przeliczeniu na czas użytkowania wyrobu oraz przyjaznej środowisku technologii.

Zalety rur i kształtek stalowych cementowych:

Dane techniczne:
Powłokę wewnętrzną z zaprawy cementowej możemy wykonywać dla rur o średnicach od 159 mm do 2032 mm i długościach od 6 m do 18 m wg warunków określonych normami:

Grubość warstwy wykładziny cementowej na rurach stalowych wg DIN 2614
dla metody II

 

średnica nominalna DN grubość warstw [mm]
powyżej do minimalna wartość pojedyncza maksymalna wartość pojedyncza
150 300 4 9
300 600 5 10
600 900 6 13
900 1200 8 15
1200   12 19


Grubość warstwy wykładziny cementowej na kształtkach stalowych wg DIN 2614 dla metody II lub III
 

średnica nominalna DN grubość warstw [mm]
powyżej do wartość nominalna wartość pojedyncza
minimalna wartość maksymalna wartość
  300 5 3 10
300 600 7 5 10
600 900 10 8 12
900 1200 12 10 15
1200   15 12 19

 

Polecamy w serwisie