Wytłaczana trójwarstwowa powłoka polietylenowa i polipropylenowa na rurach stalowych

"FERRUM" S.A. jest obecnie głównym w kraju producentem zewnętrznej antykorozyjnej wytłaczanej trójwarstwowej powłoki polietylenowej i polipropylenowej na rurach stalowych. Technologia nakładania pozwala uzyskać na rurze antykorozyjną trójwarstwową powłokę polietylenową i polipropylenową, na którą składają się:

Powłokę izolacyjną nakłada się na rury stalowe o średnicach od 159 mm do 1420 mm i długości do 18 m.
 

 


Własności nałożonej powłoki spełniają wymagania norm:

Technologia nakładania pozwala uzyskać na rurze antykorozyjną trójwarstwową powłokę polietylenową 3LPE i polipropylenową 3LPP, na którą składają się:

Dostarczamy rury stalowe izolowane o średnicach od 159 mm do 1420 mm i długościach do 6 m do 18 m oraz świadczymy usługi izolacji na rurach powierzonych przez klienta.
 

Rodzaj izolacji Typ izolacji Grubość izolacji w zależności od średnicy zewnętrznej rur [mm]
    159 - 273 323,9 - 457 508 - 559 610 - 762 813 - 1420
Polietylenowa N-n, S-n 2 2,2 2,5 2,5 3
N-v, S-v 2,7 2,9 3,2 3,2 3,7
Polipropylenowa standardowa 2 2,2 2,2 2,5 2,5


Uwaga: powyżej 1420 mm ”FERRUM” S.A. izoluje rury taśmami polietylenowymi zgodnie z DIN 30672 w klasie B30, C30 oraz C50

N-n, N-v - izolacja z wykorzystaniem polietylenu niskiej gęstości (LDPE) lub średniej gęstości MDPE) o grubości normalnej n- lub wzmocnionej v-
S-n, S-v - izolacja z wykorzystaniem polietylenu wyso- kiej gęstości (HDPE) o grubości normalnej n- lub wzmocnionej v-

Izolacja antykorozyjna polietylenowa 3LPE i polipropylenowa 3LPP wg normy PN-EN ISO 21809-1 składa się z:

Grubość powłoki
 

C kg/m Klasa A1 Klasa A2 Klasa A3 Klasa B1 Klasa B2 Klasa B3 Klasa C1 Klasa C2 Klasa C3
≤15 1,8 2,1 2,6 1,3 1,8 2,3 1,3 1,7 2,1
15≤ C ≤50 2,0 2,4 3,0 1,5 2,1 2,7 1,5 1,9 2,4
50≤ C ≤130 2,4 2,8 3,5 1,8 2,5 3,1 1,8 2,3 2,8
130≤ C ≤300 2,6 3,2 3,9 2,2 2,8 3,5 2,2 2,5 3,2
300 < C 3,2 3,8 4,7 2,5 3,3 4,2 2,5 3,0 3,8


Proces wytwarzania powłoki składa się z następujących operacji:

Wytłaczana izolacja polietylenowa i polipropylenowa posiada znacznie wyższe własności wytrzymałościowe w stosunku do izo- lacji taśmami polietylenowymi nakładanymi na zimno. Powłoki antykorozyjne wykonane z trójwarstwowego PE/PP charakteryzuje:

Polecamy w serwisie