”FERRUM” S.A. zrealizowała projekt pn. „Rozwój kompetencji personelu administracyjno-zarządzającego Ferrum S.A.” (nr projektu WND-POKL.08.01.01-24-226/11) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

O projekcie  


  
 

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług szkoleniowych


Stosując Zasadę konkurencyjności zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług szkoleniowych dla potrzeb realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji personelu administracyjno - zarządzającego Ferrum S.A." (nr WND-POKL.08.01.01-24-226/11).

Pełna treść zaproszenia znajduje się tutaj.
Formularz oferty - pobierz tutaj

 

 


 

Polecamy w serwisie