O NAS

 

Ochrona środowiska

Historycznie rzecz ujmując, do lat 90 stosowana w naszym zakładzie technologia nie należała ani do energooszczędnych ani przyjaznych ludziom i środowisku. Umieszczeni zatem zostaliśmy na wojewódzkiej liście zakładów uciążliwych dla środowiska. W 1991 po likwidacji wydziału stalowni i odlewni,  zostaliśmy  z tej listy skreśleni. Efektem tych zmian są wyroby spełniające wymagania światowych norm. Powstają one w technologiach energooszczędnych, u źródła eliminujących powstawanie zanieczyszczeń. Ten ostatni aspekt jest dla nas szczególnie ważny ze względu na bliskie sąsiedztwo osiedli mieszkaniowych. Prowadzimy racjonalną gospodarkę przestrzenną polegającą na wyburzaniu starych, technicznie wyeksploatowanych budynków i przekształcaniu wolnej przestrzeni w tereny zielone. Stopniowo wymieniamy też drzewostan, znajdujący się w złym stanie, na bardziej szlachetne gatunki drzew i krzewów.

  Stosując zasady czystszej produkcji uzyskaliśmy Świadectwo Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji oraz tytuł Laureata Czystszej Produkcji Roku 1996. W 2000 roku został wdrożony i certyfikowany przez niezależną instytucję System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Nastąpiła zatem jakościowa zmiana wizerunku naszej firmy. Jesteśmy przedsiębiorstwem ekologicznym, o dużym atucie marketingowym, zdobywającym coraz większą ilość klientów polskich i zagranicznych.   Nasza firma koncentruje się na doskonaleniu zachowań pracowników i ich wiedzy ekologicznej oraz stosuje najlepsze dostępne technologie w planowaniu i rozwoju zakładu. Dba o jakość powietrza atmosferycznego, mądrze zarządza gospodarką odpadami i terenami zielonymi. Spółka  prowadzi również otwartą politykę informacyjną dotyczącą wpływu produkcji na środowisko. Deklarujemy jednocześnie uwzględnianie w swojej polityce zasad "Global Compact" – Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ,  a efekty działalności od 1990 roku przedstawiamy w karcie raportu CP i OP http://www.prcpiop.pl/pliki/laureaci

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice