OFERTA

 

Rury stalowe wzdłużnie spawane
SAWL

Rury są wykonywane zgodnie z wymaganiami:

 • Dyrektywa Budowlana CPR 305/2011,
 • Dyrektywa Ciśnieniowa PED 2014/68/UE,
 • PN-EN 10219-1/2,
 • PN-EN 10217-1,
 • PN-EN 10217-3,
 • PN-EN 10217-5,
 • PN-EN 10224.

 

Rury są wykonywane w zakresie średnic zewnętrznych od 559 mm do 2032 mm, dostarczane z końcami o powierzchniach czołowych prostych lub ukosowanych. Rury od średnicy 559 mm do 914 mm wykonuje się standardowo z jedną spoiną wzdłużną, od średnicy 1016 mm do 1620 mm z dwiema spoinami, a pozostałe rury z trzema spoinami wzdłużnymi.

Rury przewodowe od średnicy 559 mm do 1219 mm poddaje się hydraulicznej próbie szczelności. Badania nieniszczące spoin rur o średnicach od 559 mm do 1422 mm, jeżeli są wymagane, prze- prowadza się w sposób ciągły, tylko metodą radiologiczną.

Po uzgodnieniu technicznych warunków możliwe są dostawy rur o innych średnicach i grubościach ścianek niż podano w tabeli, zawarte w zakresie granicznych wymiarów średnic zewnętrznych od 559 mm do 2032 mm. Długości od 5,2 m do 8,2 m.
W zależności od wymaganych własności mechanicznych i techno- logicznych oraz przeznaczenia, rury wykonuje się ze stali:

 • niestopowych i niskostopowych,
 • uspokojonych,
 • jakościowych,
 • specjalnych,
 • normalizowanych (N…),
 • termomechanicznie walcowanych (M…).

Zależnie od potrzeb zamawiającego rury dostarcza się jako czarne bez powłoki ochronnej, zewnętrznie izolowane wytłaczaną trójwar- stwową powłoką polietylenową lub polipropylenową (do średnicy 1420 mm), wewnętrznie pokrywane powłoką cementową, poliure- tanową lub powłoką epoksydową.

Po uzgodnieniu możliwe jest dostarczenie rur z innymi rodzajami zabezpieczeń antykorozyjnych, w tym rur ocynkowanych.
Rury stalowe wzdłużnie spawane produkowane przez “FERRUM” S.A. mogą być z powodzeniem wykorzystane do wykonania kształtek rurowych stalowych obejmujących trójniki, zwężki, kolana oraz łuki.

Program produkcji rur SAWL

Wykonanie rur wg przepisów API wymaga dodatkowych uzgodnień

Norma / Standart

Gatunek / Grade

PN-EN 10217-1 P235TR1 / TR2 P265TR1 / TR2
PN–EN 10217–3 P275NL1 / NL2 P355N/ NH
P355NL1/ NL2
PN-EN 10217-5 P235GH P265GH 16Mo3
PN–EN ISO 3183 L245NE
L290ME
B/ BN/ BM
L290NE
L290ME
L360NE
L360ME
PN-EN 10219-1,2 S235JRH S275J0H
S275J2H
S355J0H
S355J2H
PN-EN 10224 L235 L275 L355

 

Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie rur wg innej normy lub żądanej specyfikacji

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice