OFERTA

 

Wewnętrzne powłoki cementowe dla rur i kształtek stalowych

Technologia wewnętrznego cementowania rur zapewnia ochronę antykorozyjną i stałość parametrów hydraulicznych rurociągów do przesyłu wody i ścieków oraz pozwala na uzyskanie produktów spełniających wszelkie wymogi stawiane przez odbiorców oraz normy międzynarodowe.

 

Zastosowanie:
Rury i kształtki stalowe z wewnętrzną powłoką cementową mogą być stosowane w budowie rurociągów do wody pitnej, a także do ścieków kanalizacyjnych, przemysłowych itp., zapewniając uzyskanie konkretnych efektów ekonomicznych i ekologicznych w postaci oszczędności materiałów i energii w przeliczeniu na czas użytkowania wyrobu oraz przyjaznej środowisku technologii.

Zalety rur i kształtek stalowych cementowych:

  • odporność na korozję, również w przypadku wód agresywnych, przez zastosowanie cementu odpornego na siarczany, zapewnia kilkudziesięcioletnią eksploatację wyrobu,
  • pełna odporność na działanie pierwiastków, np. ozonu, chloru, mogących oddziaływać chemicznie,
  • brak skłonności do inkrustacji (zarastania korozyjnego), co wpływa na ekonomikę parametrów pracy rurociągu,
  • bardzo wysoka odporność na ścieranie pozwala na stosowanie dużych prędkości przepływu mediów,
  • pełna wytrzymałość wykładziny cementowej w zakresie odkształceń sprężystych rury stalowej,
  • skład chemiczny wykładziny cementowej, tj. cement oraz piasek kwarcowy, jako surowce mineralne zaprawy, są pochodzenia naturalnego i w kontaktach z wodą pitną nie mają negatywnego wpły- wu na zdrowie ludzkie.

Dane techniczne:
Powłokę wewnętrzną z zaprawy cementowej możemy wykonywać dla rur o średnicach od 159 mm do 2032 mm i długościach od 6 m do 18 m wg warunków określonych normami:

  • DIN 2614,
  • DIN 2880,
  • PN-EN 10298.

Grubość warstwy wykładziny cementowej na rurach stalowych wg DIN 2614 dla metody II

 

średnica nominalna DN

grubość warstw [mm]

powyżej

do

minimalna wartość pojedyncza

maksymalna wartość pojedyncza

150 300 4 9
300 600 5 10
600 900 6 13
900 1200 8 15
1200 12 19

 

Grubość warstwy wykładziny cementowej na rurach stalowych wg DIN 2614 dla metody II

 

średnica nominalna DN

grubość warstw [mm] wartość pojedyncza

powyżej

do

wartość nominalna

minimalna wartość

maksymalna wartość

300 5 3 10
300 600 7 5 10
600 900 10 8 12
900 1200 12 10 15
1200 15 12 19

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice