JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Certyfikaty i uprawnienia

 

Certyfikat Lerta

FERRUM jako uczestnik programu DSR

 

ŚWIADECTWO UZNANIA LABORATORIUM UDT

ŚWIADECTWO UZNANIA LABORATORIUM nr LBU-017/09-24 Urząd Dozoru Technicznego poświadcza, że FERRUM S.A. spełniając wymagania Warunków Technicznych Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-LAB wydanie 3/2022 Uznawanie Laboratoriów – Ocena Kompetencji Laboratoriów Badawczych uzyskało uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania badań laboratoryjnych

 

Certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego

Nr AB 1623, potwierdzający, że FERRUM S.A. spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025, a akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 1623 Zakres akredytacji AB 1623 dostępny na stronie Polskiego Centrum Akredytacji: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201623,podmiot.html

 

POLITYKA ZSZ – ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Prosimy o zapoznanie się z aktualną Polityką ZSZ oraz w przypadku realizacji usług dodatkowo z “Regulaminem Bezpiecznego Wykonywania Dostaw”

 

POLITYKA JAKOŚCI LABORATORIUM

zobowiązanie FERRUM S.A. do dobrej praktyki profesjonalnej i do utrzymywania wymaganej jakości badań i usług oraz do zachowania zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025, jak również ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością Laboratorium.

 

Certyfikat wg ISO 9001 i ISO 14001 i ISO 45001

Systemu Zarządzania Jakością i Systemu Zarządzania Środowiskowego  i Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, wydany przez TUV NORD CERT GmbH.

 

Certyfikat wg ISO 50001

Systemu Zarządzania Energią, wydany przez TUV NORD CERT GmbH.

 

Certyfikat API

Dopuszczający do wykonania rur wg wymagań API Spec 5L i oznaczania monogramem oraz na system zarządzania jakością wg Spec. Q1. Wydany przez: Amerykański Instytut Naftowy – API (American Petroleum Institute).

 

Certyfikat wg ISO 10002

“Zarządzanie jakością. Zadowolenie klienta. Wytyczne dotyczące postępowania z reklamacjami w organizacjach” – potwierdza, że FERRUM S.A. interesuje się opiniami Klientów oraz skutecznie gromadzi reklamacje składane przez Klientów, zarządza nimi i rozstrzyga je – wydany przez SGS.

 

Certyfikat DVGW VP 637

Dopuszczenie do produkcji rur do wody pitnej z zewnętrzną powłoką 3LPE i wewnętrzną powłoką cementową zgodnie z wytycznymi DVGW VP 637

 

Certyfikat PN-EN ISO 3183:2020-03/ IDT EN ISO 3183:2019

Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych Nr 005-UWB-059 wydany przez “ZETOM” dla rur spawanych łukiem krytym ze szwem wzdłużnym SAWL i ze szwem spiralnym SAWH oraz rur zgrzewanych indukcyjnie prądami wielkiej częstotliwości przeznaczonych do rurociągowych systemów transportowych w przemyśle naftowym i gazowniczym

 

Certyfikat wg DIN EN ISO 3834-2

Specyfikujący wymagania jakości w spawalnictwie. TUV Nord.

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice