JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Certyfikaty i uprawnienia

 

Certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego

Nr AB 1623, potwierdzający, że FERRUM S.A. spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025, a akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 1623  

 

„Świadectwo Uznania”

dla Laboratorium Badawczego wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025. Wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Ważność przedłużono do 17.02.2020r.

 

POLITYKA ZSZ – ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Prosimy o zapoznanie się z aktualną Polityką ZSZ oraz w przypadku realizacji usług dodatkowo z „Regulaminem Bezpiecznego Wykonywania Dostaw”

 

POLITYKA JAKOŚCI LABORATORIUM

zobowiązanie FERRUM S.A. do dobrej praktyki profesjonalnej i do utrzymywania wymaganej jakości badań i usług oraz do zachowania zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025, jak również ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością Laboratorium.

 

Certyfikat wg ISO 9001 i ISO 14001

Systemu Zarządzania Jakością i Systemu Zarządzania Środowiskowego, wydany przez TUV NORD CERT GmbH.

 

Certyfikat wg ISO 50001

Systemu Zarządzania Energią, wydany przez TUV NORD CERT GmbH.

 

Certyfikat API

Dopuszczający do wykonania rur wg wymagań API Spec 5L i oznaczania monogramem oraz na system zarządzania jakością wg Spec. Q1. Wydany przez: Amerykański Instytut Naftowy – API (American Petroleum Institute).

 

Certyfikat wg ISO 10002

„Zarządzanie jakością. Zadowolenie klienta. Wytyczne dotyczące postępowania z reklamacjami w organizacjach” – potwierdza, że FERRUM S.A. interesuje się opiniami Klientów oraz skutecznie gromadzi reklamacje składane przez Klientów, zarządza nimi i rozstrzyga je – wydany przez SGS.

 

Certyfikat BS OHASAS 18001:2007

Systemu Zarządzania BHP. Wydany przez: TUV NORD CERT GmbH.

 

Certyfikat wg PN-N 18001:2004

Systemu Zarządzania BHP. Wydany przez: TUV NORD CERT GmbH.

 

Certyfikat wg DIN EN ISO 3834-2

Specyfikujący wymagania jakości w spawalnictwie. TUV Nord.

 

Certyfikat Fabrycznej Kontroli Produkcji

zgodnie z EN 10219-1,2. Wydany przez: TUV Nord.

KONTAKT

FERRUM S.A.

ul. Porcelanowa 11
40-246 Katowice, Polska

tel.: +48 32 730 47 99
fax: +48 32 730 46 77

email: ferrum@ferrum.com.pl


MAPA


FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice