JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Certyfikaty i uprawnienia

 

Certyfikat dla producenta materiałów

wg Dyrektywy 2014/68/UE dotyczącej urządzeń ciśnieniowych. Wydany przez: TUV-Nord.

 

Certyfikat dla producenta materiałów

wg Dyrektywy 2014/68/UE dotyczącej urządzeń ciśnieniowych. Wydany przez: TUV-Nord.

 

Certyfikat wg EN 10217-1

dla rur ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej. Wydany przez: Zetom

 

Certyfikat wg EN 10217-5

dla rur spawanych łukiem krytym ze szwem wzdłużnym SAWL i ze szwem spiralnym SAWH ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej na przewody dla ciepłownictwa. Wydany przez Zetom.

 

Certyfikat wg EN 10217-2

dla rur ze szwem zgrzewanycm prądami o wysokiej częstotliwości HFW ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej na przewody dla ciepłownictwa. Wydany przez Zetom.

 

Uznanie producenta

rur według wymagań DNV GL, DNV and GL. Wydany przez DNV GL.

 

Certyfikat słowacki wg STN EN 805

potwierdzający spełnienie ogólnych wymagań dotyczących zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego – rurociągów do transportu wody.

 

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego

do wytwarzania rur stalowych ze szwem. Wydane przez: Urząd Dozoru Technicznego Katowice.

 

Powłoka trójwarstwowa polietylenowa

3LPP klasa C wg PN-EN ISO 21809-1 i DIN 30678. Wydane przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie.

 

Powłoka trójwarstwowa polietylenowa

3LHDPE klasa B wg EN ISO 21809-1 i DIN 30670. Wydane przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie

 

Aprobaty techniczne

a trójwarstwowe powłoki polietylenowe (3LHDPE) rur. Wydane przez: Instytut Nafty i Gazu w Krakowie. AT/2014-03-19 wydanie I/2014

 

Uprawnienie

do wytwarzania rur do transportu wody pitnej z zewnętrzną powłoką 3LPE oraz wewnętrzną powłoką cementową zgodnie z wytycznymi DVGW VP 637

KONTAKT

FERRUM S.A.

ul. Porcelanowa 11
40-246 Katowice, Polska

tel.: +48 32 730 47 99
fax: +48 32 730 46 77

email: ferrum@ferrum.com.pl


MAPA


FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice