JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Certyfikaty i uprawnienia

 

Certyfikat dla producenta materiałów

wg Dyrektywy 2014/68/UE dotyczącej urządzeń ciśnieniowych. Wydany przez: TUV-Nord.

 

Certyfikat dla producenta materiałów

wg Dyrektywy 2014/68/UE dotyczącej urządzeń ciśnieniowych. Wydany przez: TUV-Nord.

 

Certyfikat wg EN 10217-1

dla rur ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej. Wydany przez: Zetom

 

Certyfikat wg EN 10217-5

dla rur spawanych łukiem krytym ze szwem wzdłużnym SAWL i ze szwem spiralnym SAWH ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej na przewody dla ciepłownictwa. Wydany przez Zetom.

 

Certyfikat wg EN 10217-2

dla rur ze szwem zgrzewanycm prądami o wysokiej częstotliwości HFW ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej na przewody dla ciepłownictwa. Wydany przez Zetom.

 

Uznanie producenta

rur według wymagań DNV GL, DNV and GL. Wydany przez DNV GL.

 

Certyfikat na rynek Ukraiński

zapewnienia jakości w zakresie projektowania, produkcji, kontroli i badań gotowych produktów - rury stalowe HFI, SAWH, SAWL

 

Certyfikat słowacki wg STN EN 805

potwierdzający spełnienie ogólnych wymagań dotyczących zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego – rurociągów do transportu wody.

 

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego

do wytwarzania rur stalowych ze szwem. Wydane przez: Urząd Dozoru Technicznego Katowice.

 

Powłoka trójwarstwowa polietylenowa

3LPP klasa C wg PN-EN ISO 21809-1 i DIN 30678. Wydane przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie.

 

Powłoka trójwarstwowa polietylenowa

3LHDPE klasa B wg EN ISO 21809-1 i DIN 30670. Wydane przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie

 

Aprobaty techniczne

a trójwarstwowe powłoki polietylenowe (3LHDPE) rur. Wydane przez: Instytut Nafty i Gazu w Krakowie. AT/2014-03-19 wydanie I/2014

KONTAKT

FERRUM S.A.

ul. Porcelanowa 11
40-246 Katowice, Polska

tel.: +48 32 730 47 99
fax: +48 32 730 46 77

email: ferrum@ferrum.com.pl


MAPA


FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice