KONTAKT

 

FERRUM S.A.
ul. Porcelanowa 11

40-246 Katowice

tel.: +48 32 730 47 99

Kapitał zakładowy: 178.946.488,65 PLN
Kapitał wpłacony: 178.946.488,65 PLN
Rejestracja: Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
KRS 0000063239
NIP: 634-01-28-794
Regon: 272581760
BDO: 000017974

 


ZARZĄD


Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający
Krzysztof Kasprzycki
e-mail: zarzad@ferrum.com.pl
tel.: +48 32 730 42 00

 

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Honorata Szlachetka
e-mail: zarzad@ferrum.com.pl
tel.: +48 32 730 42 00


BIURO HANDLU


Dyrektor ds. Handlowych
Wojciech Zeidler
e-mail: w.zeidler@ferrum.com.pl

 

Dyrektor ds. Klientów Strategicznych
Włodzimierz Kasztalski
e-mail: w.kasztalski@ferrum.com.pl
tel.: +48 32 730 44 53
tel. kom.: +48 502 606 849

 

Kierownik Biura Handlu
Agnieszka Blicharska
e-mail: a.blicharska@ferrum.com.pl
tel.: +48 32 730 46 22
tel. kom.: +48 519 805 765

 

Marcin Kwak
e-mail: m.kwak@ferrum.com.pl
tel.: +48 32 730 42 12
tel. kom.: +48 507 090 611

 

Jan Wolnicki
e-mail: j.wolnicki@ferrum.com.pl
tel.: +48 32 730 42 42
tel. kom.: +48 882 124 689

 

Sebastian Polok
e-mail: s.polok@ferrum.com.pl
tel.: +48 32 730 45 99
tel. kom.: +48 509 563 371

 


BIURO ZAKUPÓW


Kierownik Biura Zakupów
Aleksandra Gałązka
e-mail: aleksandra.galazka@ferrum.com.pl
tel.: +48 32 730 47 27

 

Michał Benecki
e-mail: michal.benecki@ferrum.com.pl
tel.: +48 32 730 46 28

 


DZIAŁ TRANSPORTU


Janusz Ubowski
e-mail: janusz.ubowski@ferrum.com.pl
tel.: +48 32 730 47 11

 

Krzysztof Burzyński
e-mail: krzysztof.burzynski@ferrum.com.pl
tel.: +48 32 730 46 41


KADRY


tel.: +48 32 730 44 04
tel.: +48 32 730 44 35


KONTAKT DLA INWESTORÓW


Kierownik Biura Zarządu
Katarzyna Hebda
e-mail: raporty@ferrum.com.pl
tel.: +48 32 730 42 01

 

  Zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza:

  Uprzejmie informujemy, że:
  a) FERRUM S.A.ul. Porcelanowa 11, 40-246 Katowice stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Państwa zamówień
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizacji zamówienia
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres rodo@ferrum.com.pl

  FERRUM S.A.ul. Porcelanowa 11, 40-246 Katowice

  Polityka prywatności ▼Zwiń ▲  FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice