KONTAKT

 

FERRUM S.A.
ul. Porcelanowa 11

40-246 Katowice

tel.: +48 32 730 47 99

Kapitał zakładowy: 178.946.488,65 PLN
Kapitał wpłacony: 178.946.488,65 PLN
Rejestracja: Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
KRS 0000063239
NIP: 634-01-28-794
Regon: 272581760
BDO: 000017974

 


ZARZĄD


Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający
Krzysztof Kasprzycki
e-mail: zarzad@ferrum.com.pl
tel.: +48 32 730 42 00

 

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Honorata Szlachetka
e-mail: zarzad@ferrum.com.pl
tel.: +48 32 730 42 00


BIURO HANDLU


Dyrektor ds. Handlowych
Wojciech Zeidler
e-mail: w.zeidler@ferrum.com.pl

 

Dyrektor ds. Klientów Strategicznych
Włodzimierz Kasztalski
e-mail: w.kasztalski@ferrum.com.pl
tel.: +48 32 730 44 53
tel. kom.: +48 502 606 849

 

Kierownik Biura Handlu
Agnieszka Blicharska
e-mail: a.blicharska@ferrum.com.pl
tel.: +48 32 730 46 22
tel. kom.: +48 519 805 765

 

Marcin Kwak
e-mail: m.kwak@ferrum.com.pl
tel.: +48 32 730 42 12
tel. kom.: +48 507 090 611

 

Jan Wolnicki
e-mail: j.wolnicki@ferrum.com.pl
tel.: +48 32 730 42 42
tel. kom.: +48 882 124 689

 

Sebastian Polok
e-mail: s.polok@ferrum.com.pl
tel.: +48 32 730 45 99
tel. kom.: +48 509 563 371

 


BIURO ZAKUPÓW


Kierownik Biura Zakupów
Aleksandra Gałązka
e-mail: aleksandra.galazka@ferrum.com.pl
tel.: +48 32 730 47 27

 

Michał Benecki
e-mail: michal.benecki@ferrum.com.pl
tel.: +48 32 730 46 28

 


DZIAŁ TRANSPORTU


Janusz Ubowski
e-mail: janusz.ubowski@ferrum.com.pl
tel.: +48 32 730 47 11

 

Krzysztof Burzyński
e-mail: krzysztof.burzynski@ferrum.com.pl
tel.: +48 32 730 46 41


KADRY


tel.: +48 32 730 44 04
tel.: +48 32 730 44 35


KONTAKT DLA INWESTORÓW


Kierownik Biura Zarządu
Katarzyna Hebda
e-mail: raporty@ferrum.com.pl
tel.: +48 32 730 42 01

 

  Zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza:

   

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FERRUM Spółka Akcyjna (dalej jako: FERRUM) z siedzibą w Katowicach. Z FERRUM można skontaktować się za pomocą poniższych danych kontaktowych:
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie w celu realizacji Państwa zapytań kierowanych poprzez formularz kontaktowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz realizację lub dążenie do zawarcia umowy z Państwem, jeśli tego dotyczyło Państwa zapytanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w niektórych przypadkach także w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W przypadku, jeśli wyrazicie Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług FERRUM (na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
  3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić obsługę Państwa zapytania.
  4. Państwa dane będą przechowywane maksymalnie przez 3 lata od zakończenia obsługi Państwa zapytania, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia.
  5. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Spółkę pracownicy i współpracownicy. W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Spółkę innym odbiorcom takim jak dostawcy usług i rozwiązań IT dla Spółki.
  6. Państwa dane nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, do ich sprostowania bądź uzupełnienia. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Ponadto mogą Państwo żądać usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem oraz ograniczenia ich przetwarzania, a także możecie Państwo cofnąć zgodę, jeśli ona była podstawą przetwarzania.
  8. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi w razie przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego ▼Zwiń ▲  FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice