Spółka

 Rada Nadzorcza

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

CV

1.

Andrzej Kasperek

2.

Wiesław Łatała

3.

Dariusz Samolej

Sekretarz Rady Nadzorczej

4.

Michał Sikorski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

5.

prof. dr hab. Andrzej Szumański

6.

Marek Warzecha

Przewodniczący Rady Nadzorczej

7.

Wojciech Wrona

 

Regulamin Rady Nadzorczej FERRUM S.A.

Regulamin w sprawie szczegółowych zasad udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej FERRUM S.A. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. z działalności w 2022 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2022

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2022

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej FERRUM oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2021

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. z działalności w 2021 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej FERRUM oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2020

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2020

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2020

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej FERRUM oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2019

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej FERRUM oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2018

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej FERRUM oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej FERRUM oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2016

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.

Informacja o obowiązującej w Spółce regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FERRUM w 2015 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FERRUM w 2014 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. z działalności w 2011 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za 2010 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. z działalności w 2010 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych za 2009 rok oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. z działalności w 2009 roku

Ocena działalności "FERRUM" S.A. w 2008 roku dokonana przez Radę Nadzorczą

Sprawozdanie Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. z działalności w 2008 roku

Ocena działalności "FERRUM" S.A. w 2007 roku dokonana przez Radę Nadzorczą

Sprawozdanie Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. z działalności w 2007 roku

 

SKŁAD KOMITETU AUDYTU

1.

Andrzej Kasperek

Przewodniczący Komitetu Audytu

 

2.

Wiesław Łatała

 

3.

Wojciech Wrona

 

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice