Spółka

 Akcjonariat

 

udział w kapitale zakładowym/liczba głosów %

liczba akcji/głosów

PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dawniej Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych)*

49,72 %

28 795 429

MM Asset Management Sp. z o.o. (dawniej MW Asset Management Sp. z o.o.)*

21,10 %

12 218 294

Aine Sp. z o.o.*

11,41 %

6 607 585

BSK Return S.A.

6,66 %

3 858 482

Pozostali

11,11 %

6 431 695

Razem:

100 %

57 911 485


* zgodnie z treścią zawiadomienia opublikowanego przez Emitenta raportem bieżącym nr 23/2024, PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Noble Fund Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Aine Sp. z o.o., PFR Konstrukcje Stalowe Sp. z o.o., MM Asset Management Sp. z o.o., CEE Integra Partners S.A. oraz Pan Marek Warzecha są stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej i na dzień publikacji ww. raportu bieżącego łącznie posiadają 48.433.500 akcji zwykłych na okaziciela FERRUM S.A., stanowiących 83,63% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 48.433.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 83,63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice