Spółka

 Akcjonariat

 

udział w kapitale zakładowym/liczba głosów %

liczba akcji/głosów

PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dawniej Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych)*

49,72 %

28 795 429

MM Asset Management Sp. z o.o. (dawniej MW Asset Management Sp. z o.o.)*

21,10 %

12 218 294

CEE Integra Partners S.A.*

12,89 %

7 464 963

Aine Sp. z o.o.*

11,41 %

6 607 585

Pozostali

4,88 %

2 825 214

Razem:

100 %

57 911 485


* zgodnie z treścią zawiadomienia opublikowanego przez Emitenta raportem bieżącym nr 53/2024, PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Noble Fund Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Aine Sp. z o.o., PFR Konstrukcje Stalowe Sp. z o.o., MM Asset Management Sp. z o.o., CEE Integra Partners S.A. oraz Pan Marek Warzecha są stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej i na dzień publikacji ww. raportu bieżącego łącznie posiadają 55.271.656 akcji zwykłych na okaziciela FERRUM S.A., stanowiących 95,44% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 55.271.656 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 95,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice