Spółka

 Dokumenty korporacyjne

DOKUMENTY DO POBRANIA

Statut FERRUM S.A.

Regulamin Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej FERRUM S.A.

Regulamin w sprawie szczegółowych zasad udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej FERRUM S.A. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Regulamin Zarządu FERRUM S.A.

Regulamin w sprawie szczegółowych zasad udziału w posiedzeniach Zarządu FERRUM S.A. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

KRS

Schemat Organizacyjny FERRUM S.A.

Plan połączenia ze spółką zależną ROCKFORD Sp.z o.o.

 

KONTAKT

FERRUM S.A.

ul. Porcelanowa 11
40-246 Katowice, Polska

tel.: +48 32 730 47 99
fax: +48 32 730 46 77

email: ferrum@ferrum.com.pl


MAPA


FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice