JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje  - krajowe i DoP
1. KRAJOWE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/001/2023 SAWH PN-EN ISO 3183
Z/001/2023 HFW PN-EN ISO 3183
W/001/2023 SAWL PN-EN ISO 3183
S/002/2023 SAWH PN-EN 10217-1
Z/002/2023 HFW PN-EN 10217-1
W/002/2023 SAWL PN-EN 10217-1
Z/003/2023 HFW PN-EN 10217-2
S/003/2023 SAWH PN-EN 10217-5
W/003/2023 SAWL PN-EN 10217-5
Z/004/2023 HFW PN-EN 10217-3
S/004/2023 SAWH PN-EN 10217-3
W/004/2023 SAWL PN-EN 10217-3
PE / 001 / 2023 3LPE PN-EN 21809-1
PP / 001 / 2023 3LPP PN-EN 21809-1

 

2. DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - DoP
Numer deklaracji
Typ wyrobu
Specyfikacja techniczna
 
S/01/2020 SAWH_L235 PN-EN 10224
S/02/2020 SAWH_L275 PN-EN 10224
S/03/2020 SAWH_L355 PN-EN 10224
S/04/2021.1 CFCHS_S235JRH EN 10219
S/05/2021.1 CFCHS_S275J0H EN 10219
S/06/2021.1 CFCHS_S275J2H EN 10219
S/07/2021.1 CFCHS_S355J0H EN 10219
S/08/2021.1 CFCHS_S355J2H EN 10219
S/09/2021.1 CFCHS_S420MH EN 10219
S/10/2021.1 CFCHS_S460MH EN 10219
W/01/2020 SAWL_L235 PN-EN 10224
W/02/2020 SAWL_L275 PN-EN 10224
W/03/2020 SAWL_L355 PN-EN 10224
W/04/2021.1 CFCHS_S235JRH EN 10219
W/05/2021.1 CFCHS_S275J0H EN 10219
W/06/2021.1 CFCHS_S275J2H EN 10219
W/07/2021.1 CFCHS_S355J0H EN 10219
W/08/2021.1 CFCHS_S355J2H EN 10219
Z/01/2020 HFW_L235 PN-EN 10224
Z/02/2020 HFW_L275 PN-EN 10224
Z/03/2020 HFW_L355 PN-EN 10224
Z/04/2021.1 CFCHS_S235JRH EN 10219
Z/05/2021.1 CFCHS_S275J0H EN 10219
Z/06/2021.1 CFCHS_S275J2H EN 10219
Z/07/2021.1 CFCHS_S355J0H EN 10219
Z/08/2021.1 CFCHS_S355J2H EN 10219
Z/09/2021.1 CFRHS_S235JRH EN 10219
Z/10/2021.1 CFRHS_S275J0H EN 10219
Z/11/2021.1 CFRHS_S275J2H EN 10219
Z/12/2021.1 CFRHS_S355J0H EN 10219
Z/13/2021.1 CFRHS_S355J2H EN 10219
Oświadczenie_REACH

 

ARCHIWUM 

1. KRAJOWE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH – ARCHIWIUM

deklaracje z roku 2020
S_001_2020
S_004_2020
W_001_2020
W_004_2020|
Z_001_2020
Z_004_2020
deklaracje z roku 2019.2 deklaracje z roku 2019 deklaracje z roku 2018
S_001_2019.2 SAWH_ISO 3183
W_001_2019.2 SAWL_ISO 3183

W_001_2019 SAWL_ISO 3183
Z_001_2019 HFW_ISO 3183
S_001_2019 SAWH_ISO 3183
S_003_2019 
Z_003_2019 
Z_002_2019 
W_003_2019 
W_002_2019 
S_002_2019
W_001_2018 SAWL_ISO 3183
 W_002_2018_10217-1 
W_003_2018_EN 10217-5 
Z_001_2017_ISO 3183 
Z_001_2018 HFW_ISO 3183 
Z_002_2018_10217-1 
Z_003_2018_EN 10217-2 
S_001_2018 SAWH_ISO 3183
S_002_2018_10217-1 
S_003_2018_EN 10217-5
PE_001_2018 PN-EN 21809-1
PP_001_2018 PN-EN 21809-1
deklaracje z roku 2017
W_003_2017_EN 10217-5 
Z_001_2017 HFW_ISO 3183 
Z_002_2017_10217-1 
Z_003_2017_EN 10217-2 
PE_001_2017_DIN30670_EN21809 
PP_001_2017_ 3LPP PN-EN ISO 21809-1 
S_001_2017 SAWH_ISO 3183
S_002_2017_10217-1 
S_003_2017_EN 10217-5 
W_001_2017 SAWL_ISO 3183
W_002_2017_10217-1

 

2. DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH – DoP – ARCHIWIUM

 

    deklaracje z roku 2021
   
Z_04_2021 DoP - HFW_CFCHS_S235JRH_2021 
Z_05_2021 DoP - HFW_CFCHS_S275J0H_2021 
Z_06_2021 DoP - HFW_CFCHS_S275J2H_2021 
Z_07_2021 DoP - HFW_CFCHS_S355J0H_2021 
Z_08_2021 DoP - HFW_CFCHS_S355J2H_2021 
Z_09_2021 DoP - HFW_CFRHS_S235JRH_2021 
Z_10_2021 DoP - HFW_CFRHS_S275J0H_2021 
Z_11_2021 DoP - HFW_CFRHS_S275J2H_2021
 Z_12_2021 DoP - HFW_CFRHS_S355J0H_2021 |
Z_13_2021 DoP - HFW_CFRHS_S355J2H_2021 
S_04_2021 DoP - SAWH_CFCHS_S235JRH_2021 
S_05_2021 DoP - SAWH_CFCHS_S275J0H_2021 
S_06_2021 DoP - SAWH_CFCHS_S275J2H_2021 
S_07_2021 DoP - SAWH_CFCHS_S355J0H_2021
 S_08_2021 DoP - SAWH_CFCHS_S355J2H_2021
 S_09_2021 DoP - SAWH_CFCHS_S420MH_2021
 S_10_2021 DoP - SAWH_CFCHS_S460MH_2021 
W_04_2021 DoP - SAWL_CFCHS_S235JRH_2021 
W_05_2021 DoP - SAWL_CFCHS_S275J0H_2021 
W_06_2021 DoP - SAWL_CFCHS_S275J2H_2021 
W_07_2021 DoP - SAWL_CFCHS_S355J0H_2021 
W_08_2021 DoP - SAWL_CFCHS_S355J2H _2021

 

 

 

deklaracje z roku 2020.1 
deklaracje z roku 2020 
deklaracje z roku 2019 
Z_04_2020.1 DoP - HFW_CFCHS_S235JRH
Z_05_2020.1 DoP - HFW_CFCHS_S275J0H
Z_06_2020.1 DoP - HFW_CFCHS_S275J2H
Z_07_2020.1 DoP - HFW_CFCHS_S355J0H
Z_08_2020.1 DoP - HFW_CFCHS_S355J2H
Z_09_2020.1 DoP - HFW_CFRHS_S235JRH
Z_10_2020.1 DoP - HFW_CFRHS_S275J0H
Z_11_2020.1 DoP - HFW_CFRHS_S275J2H
Z_12_2020.1 DoP - HFW_CFRHS_S355J0H
Z_13_2020.1 DoP - HFW_CFRHS_S355J2H
S_04_2020.1 DoP - SAWH_CFCHS_S235JRH
S_05_2020.1 DoP - SAWH_CFCHS_S275J0H
S_06_2020.1 DoP - SAWH_CFCHS_S275J2H
S_07_2020.1 DoP - SAWH_CFCHS_S355J0H
S_08_2020.1 DoP - SAWH_CFCHS_S355J2H
S_09_2020.1 DoP - SAWH_CFCHS_S420MH
S_10_2020.1 DoP - SAWH_CFCHS_S460MH
W_04_2020.1 DoP - SAWL_CFCHS_S235JRH
W_05_2020.1 DoP - SAWL_CFCHS_S275J0H
W_06_2020.1 DoP - SAWL_CFCHS_S275J2H
W_07_2020.1 DoP - SAWL_CFCHS_S355J0H
W_08_2020.1 DoP - SAWL_CFCHS_S355J2H

Z 04 2020 DoP - HFW_CFCHS_S235JRH
Z 05 2020 DoP - HFW_CFCHS_S275J0H
Z 06 2020 DoP - HFW_CFCHS_S275J2H
Z 07 2020 DoP - HFW_CFCHS_S355J0H
Z 08 2020 DoP - HFW_CFCHS_S355J2H
Z 09 2020 DoP - HFW_CFRHS_S235JRH
Z 10 2020 DoP - HFW_CFRHS_S275J0H
Z 11 2020 DoP - HFW_CFRHS_S275J2H
Z 12 2020 DoP - HFW_CFRHS_S355J0H
Z 13 2020 DoP - HFW_CFRHS_S355J2H
S 04 2020 DoP - SAWH_CFCHS_S235JRH
S 05 2020 DoP - SAWH_CFCHS_S275J0H
S 06 2020 DoP - SAWH_CFCHS_S275J2H
S 07 2020 DoP - SAWH_CFCHS_S355J0H
S 08 2020 DoP - SAWH_CFCHS_S355J2H
S 09 2020 DoP - SAWH_CFCHS_S420MH
S 10 2020 DoP - SAWH_CFCHS_S460MH
W 04 2020 DoP - SAWL_CFCHS_S235JRH
W 05 2020 DoP - SAWL_CFCHS_S275J0H
W 06 2020 DoP - SAWL_CFCHS_S275J2H
W 07 2020 DoP - SAWL_CFCHS_S355J0H
W 08 2020 DoP - SAWL_CFCHS_S355J2H


Z 01 2019 DoP - HFW_L235
Z 02 2019 DoP - HFW_L275
Z 03 2019 DoP - HFW_L355
Z 04 2019 DoP - HFW_CFCHS_S235JRH
Z 05 2019 DoP - HFW_CFCHS_S275J0H
Z 06 2019 DoP - HFW_CFCHS_S275J2H
Z 07 2019 DoP - HFW_CFCHS_S355J0H
Z 08 2019 DoP - HFW_CFCHS_S355J2H
Z 09 2019 DoP - HFW_CFRHS_S235JRH
Z 10 2019 DoP - HFW_CFRHS_S275J0H
Z 11 2019 DoP - HFW_CFRHS_S275J2H
Z 12 2019 DoP - HFW_CFRHS_S355J0H
Z 13 2019 DoP - HFW_CFRHS_S355J2H
S 01 2019 DoP - SAWH_L235
S 02 2019 DoP - SAWH_L275
S 03 2019 DoP - SAWH_L355
S 04 2019 DoP - SAWH_CFCHS_S235JRH
S 05 2019 DoP - SAWH_CFCHS_S275J0H
S 06 2019 DoP - SAWH_CFCHS_S275J2H
S 07 2019 DoP - SAWH_CFCHS_S355J0H
S 08 2019 DoP - SAWH_CFCHS_S355J2H
S 09 2019 DoP - SAWH_CFCHS_S420MH
S 10 2019 DoP - SAWH_CFCHS_S460MH
W 01 2019 DoP - SAWL_L235
W 02 2019 DoP - SAWL_L275
W 03 2019 DoP - SAWL_L355
W 04 2019 DoP - SAWL_CFCHS_S235JRH
W 05 2019 DoP - SAWL_CFCHS_S275J0H
W 06 2019 DoP - SAWL_CFCHS_S275J2H
W 07 2019 DoP - SAWL_CFCHS_S355J0H
W 08 2019 DoP - SAWL_CFCHS_S355J2H

 

deklaracje z roku  2017
deklaracje z roku 2016
deklaracje z roku 2015
Z_07_2017 DoP – HFW_CFCHS_S355J0H
Z_08_2017 DoP – HFW_CFCHS_S355J2H
S 03 2017 DoP – SAWH_L355
S 04 2017 DoP – SAWH_CFCHS_S235JRH
S_09_2017 DoP – SAWH_CFCHS_S420MH
S_10_2017 DoP – SAWH_CFCHS_S460MH
W_07_2017 DoP – SAWL_CFCHS_S355J0H
W_08_2017 DoP – SAWL_CFCHS_S355J2H
S 08 2016 DoP - SAWH_CFCHS_S355J2H
S 07 2016 DoP - SAWH_CFCHS_S355J0H
S 06 2016 DoP - SAWH_CFCHS_S275J2H
S 05 2016 DoP - SAWH_CFCHS_S275J0H
S_04_2016 DoP - SAWH_CFCHS_S235JRH
S 03 2016 DoP - SAWH_L355
S 02 2016 DoP - SAWH_L275
S 01 2016 DoP - SAWH_L235
W 02 2016 DoP - SAWL_L275

S_04_2015 DoP – SAWH_CFCHS_S235JRH
S_06_2015 DoP – SAWH_CFCHS_S275J2H

Z 04 2015 DoP – HFW_CFCHS_S235JRH\

Z 05 2015 DoP - HFW_CFCHS_S275J0H
Z 06 2015 DoP - HFW_CFCHS_S275J2H

Z_07_2015 DoP - SAWH_CFCHS_S355J0H

Z_08_2015 DoP - SAWH_CFCHS_S355J2H
Z 09 2015 DoP - HFW_CFRHS_S235JRH
Z 10 2015 DoP - HFW_CFRHS_S275J0H
Z 11 2015 DoP - HFW_CFRHS_S275J2H
Z 12 2015 DoP - HFW_CFRHS_S355J0H

Z 13 2015 DoP - HFW_CFRHS_S355J2H
W 04 2015 DoP SAWL_CFCHS_S235JRH 

W 05 2015 DoP SAWL_CFCHS_S275J0H
W 06 2015 DoP SAWL_CFCHS_S275J2H
W 07 2015 DoP SAWL_CFCHS_S355J0H
W 08 2015 DoP SAWL_CFCHS_S355J2H
deklaracje z roku 2014
deklaracje z roku  2013  
S_03_2014 DoP - SAWH_L355 
S_01_2014 DoP - SAWH_L235 
S_02_2014 DoP - SAWH_L275
S 01 2013 DoP – SAWH_L235 Z_13_2013 DoP – HFW_CFRHS_S355J2H Z_12_2013 DoP – HFW_CFRHS_S355J0H Z_11_2013 DoP – HFW_CFRHS_S275J2H Z_09_2013 DoP – HFW_CFRHS_S235JRH W_08_2013 DoP – SAWL_CFCHS_S355J2H W_07_2013 DoP – SAWL_CFCHS_S355J0H W_06_2013 DoP – SAWL_CFCHS_S275J2H W_05_2013 DoP – SAWL_CFCHS_S275J0H S_02_2013 DoP – SAWH_L275 S_03_2013 DoP – SAWH_L355 S 04 2013 DoP – SAWH_CFCHS_S235JRH S 05 2013 DoP – SAWH_CFCHS_S275J0H S 06 2013 DoP – SAWH_CFCHS_S275J2H S 07 2013 DoP – SAWH_CFCHS_S355J0H S 08 2013 DoP – SAWH_CFCHS_S355J2H W 01 2013 DoP – SAWL_L235 W 03 2013 DoP – SAWL_L35 5 W 03 2013 DoP – SAWL_L355 W_04_2013 DoP – SAWL_CFCHS_S235JRH Z_10_2013 DoP – HFW_CFRHS_S275J0H Z 01 2013 DoP – HFW_L235 Z 02 2013 DoP – HFW_L275 Z 03 2013 DoP – HFW_L355   04 2013 DoP – HFW_CFCHS_S235JRH Z 05 2013 DoP – HFW_CFCHS_S275J0H Z 06 2013 DoP – HFW_CFCHS_S275J2H Z 06 2023 DoP – HFW_CFCHS_S275J2H Z 07 2013 DoP – HFW_CFCHS_S355J0H Z 08 2013 DoP – HFW_CFCHS_S355J2H
 

 

 

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice