Spółka

 



Walne Zgromadzenie

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy FERRUM S.A. dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. zwołane na dzień 20 czerwca 2024 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 20 czerwca 2024 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki FERRUM S.A.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Informacja Zarządu FERRUM S.A. w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie zbycia lub nabycia nieruchomości

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. z działalności w 2023 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2023

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2023

Sprawozdanie Zarządu z działalności FERRUM MARKETING Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Sprawozdanie finansowe FERRUM MARKETING Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. zwołane na dzień 15 listopada 2023 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 15 listopada 2023 r.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 15 listopada 2023 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 15 listopada 2023 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki FERRUM S.A.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2023 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 22 czerwca 2023 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2023 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki FERRUM S.A.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Informacja Zarządu FERRUM S.A. w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie zbycia lub nabycia nieruchomości

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. z działalności w 2022 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2022

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2022

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. zwołane na dzień 23 czerwca 2022 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r., podjętych po przerwie w obradach

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r., przed ogłoszeniem przerwy w obradach

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 23 czerwca 2022 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki FERRUM S.A.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Informacja Zarządu FERRUM S.A. w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie zbycia lub nabycia nieruchomości

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. z działalności w 2021 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej FERRUM oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2021

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2021 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.

Załącznik do Uchwały nr 18/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z dnia 29 czerwca 2021 r. - Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2020

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 29 czerwca 2021 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki FERRUM S.A.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Informacja Zarządu FERRUM S.A. w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie zbycia lub nabycia nieruchomości

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. z działalności w 2020 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej FERRUM oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2020

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2020

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2020

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. zwołane na dzień 13 sierpnia 2020 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 sierpnia 2020 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z dn. 13 sierpnia 2020 r. - Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających FERRUM S.A.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 13 sierpnia 2020 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 13 sierpnia 2020 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki FERRUM S.A.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Informacja Zarządu FERRUM S.A. w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie zbycia lub nabycia nieruchomości

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. z działalności w 2019 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej FERRUM oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2019

ROCKFORD Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

ROCKFORD Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. - Informacja dodatkowa

ROCKFORD Sp. z o.o. Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. pierwotnie zwołane na dzień 26 listopada 2019 r., którego termin został zmieniony na 17 grudnia 2019 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 grudnia 2019 r.

Plan połączenia - załącznik do Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2019 z dn. 17 grudnia 2019 r.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 17 grudnia 2019 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 17 grudnia 2019 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki FERRUM S.A.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. pierwotnie zwołane na dzień 26 listopada 2019 r.

Informacja Zarządu o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 26 listopada 2019 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 26 listopada 2019 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki FERRUM S.A.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r.

Odpowiedź Zarządu FERRUM S.A. na wniosek Akcjonariuszy o udzielenie informacji dotyczących Spółki w celu umożliwienia oceny spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dn. 28.06.2019 r.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r. zmieniony w związku z żądaniem Akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki FERRUM S.A.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Informacja Zarządu FERRUM S.A. w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie zbycia lub nabycia nieruchomości

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. z działalności w 2018 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej FERRUM oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2018

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2018 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dn. 29.06.2018 r.

Treść projektów uchwał do punktów 19 oraz 20 zmienionego planowanego porządku obrad ZWZ zgłoszonych przez Akcjonariusza z uzasadnieniem

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. zmieniony w związku z żądaniem Akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki FERRUM S.A.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Informacja Zarządu FERRUM S.A. w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie zbycia lub nabycia nieruchomości

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. z działalności w 2017 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej FERRUM oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2017

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. zwołane na dzień 20 października 2017 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 20 października 2017 r.

Zmiany Statutu FERRUM S.A.

Tekst jednolity Statutu FERRUM S.A.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 20 października 2017 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 20 października 2017 r.

Proponowane zmiany Statutu FERRUM S.A. oraz projekt tekstu jednolitego Statutu FERRUM S.A.

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki FERRUM S.A.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2017 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 30 czerwca 2017 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki FERRUM S.A.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Informacja Zarządu FERRUM S.A. w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie zbycia lub nabycia nieruchomości

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. z działalności w 2016 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej FERRUM oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki FERRUM S.A i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2016

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. zwołane na dzień 31 maja 2017 r.

Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r., po przerwie

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 31 maja 2017 r., przed ogłoszeniem przerwy w obradach

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 31 maja 2017 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 31 maja 2017 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki FERRUM S.A.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. zwołane na dzień 28 grudnia 2016 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 28 grudnia 2016 r.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 r. zmieniony w związku z żądaniem akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki FERRUM S.A.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 28 grudnia 2016 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki FERRUM S.A.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. zwołane na dzień 17 maja 2016 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 17 maja 2016 r., przed ogłoszeniem przerwy w obradach

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 17 maja 2016 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 17 maja 2016 r.

Informacja Zarządu FERRUM S.A. w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie zbycia lub nabycia nieruchomości

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki FERRUM S.A.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FERRUM S.A. w 2015 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.

Zaktualizowany projekt uchwały Zwyczajanego Walnego Zgromadzenia do punktu 10 porządku obrad w sprawie pokrycia straty netto za 2015 rok

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. zwołane na dzień 9 lutego 2016 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 9 lutego 2016 r.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 9 lutego 2016 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 9 lutego 2016 r.

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki FERRUM S.A.

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki FERRUM S.A.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. zwołane na dzień 21 grudnia 2015 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 21 grudnia 2015 r.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 21 grudnia 2015 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 21 grudnia 2015 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki FERRUM S.A.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2015 r.

Raport bieżacy nr 54/2015 - wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.w dniu 30.07.2015 r. po przerwie

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r., przed ogłoszeniem przerwy w obradach

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 30 czerwca 2015 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r.

Informacja Zarządu FERRUM S.A. w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie zbycia lub nabycia nieruchomości

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki FERRUM S.A.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FERRUM w 2014 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2014 r.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 30 czerwca 2014 r.

Uchwały podjęte do czasu ogłoszenia przerwy w obradach przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ”FERRUM” S.A. obradujące w dniu 30 czerwca 2014 r.

Uchwały podjęte przez wznowione w dniu 30 lipca 2014 r. po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ”FERRUM” S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Informacja Zarządu FERRUM S.A. w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki FERRUM S.A.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. zwołane na dzień 13 lutego 2014 r.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 13 lutego 2014 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 13 lutego 2014 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 13 lutego 2014 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki "FERRUM" S.A.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. pierwotnie zwołane na dzień 26 czerwca 2013 r., którego temin został zmieniony na 17 lipca 2013 r.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. na dzień 17 lipca 2013 r.

Uchwały podjęte do czasu ogłoszenia przerwy w obradach przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ”FERRUM” S.A. obradujące w dniu 17 lipca 2013 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ”FERRUM” S.A. w dniu 19 lipca 2013 r., po ogłoszonej przerwie

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”FERRUM” S.A. zwołanego na dzień 17 lipca 2013 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki "FERRUM" S.A.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012

Informacja Zarządu ”FERRUM” S.A. w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie zbycia lub nabycia nieruchomości, a które to określano w dotychczas przedstawianych sprawozdaniach jako pozostające w trakcie realizacji

Informacja Zarządu ”FERRUM” S.A. w sprawie realizacji uchwał: nr 2/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”FERRUM” S.A. z dnia 25 listopada 2010 r. oraz nr 21/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”FERRUM” S.A. z dnia 9 maja 2012 r., w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki "FERRUM" S.A. w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży

 

Informacja Zarządu "FERRUM" S.A. o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.

Informacja Zarządu ”FERRUM” S.A. o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. pierwotnie zwołane na dzień 26 czerwca 2013 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”FERRUM” S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki "FERRUM" S.A.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012

Informacja Zarządu ”FERRUM” S.A. w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie zbycia lub nabycia nieruchomości, a które to określano w dotychczas przedstawianych sprawozdaniach jako pozostające w trakcie realizacji

Informacja Zarządu ”FERRUM” S.A. w sprawie realizacji uchwał: nr 2/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”FERRUM” S.A. z dnia 25 listopada 2010 r. oraz nr 21/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”FERRUM” S.A. z dnia 9 maja 2012 r., w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki "FERRUM" S.A. w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. z dnia 5 kwietnia 2013 r.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. na dzień 5 kwietnia 2013 r.

Uchwały podjęte do czasu ogłoszenia przerwy w obradach przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ”FERRUM” S.A. obradujące w dniu 5 kwietnia 2013 r.

Uchwała podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A. po przerwie w dniu 19 kwietnia 2013 r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. z dnia 9 maja 2012 r.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. na dzień 9 maja 2012 r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A. w dniu 9 maja 2012 r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A. po przerwie w dniu 5 czerwca 2012 r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. z dnia 24 maja 2011 r.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. na dzień 24 maja 2011 r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2011 r.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. z dnia 25 listopada 2010 r.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. na dzień 25 listopada 2010 r.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 listopada 2010 r.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. z dnia 24 września 2010 r.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. na dzień 24 września 2010 r.

Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. zwołanego na dzień 24 września 2010 r.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 września 2010 r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. z dnia 12 maja 2010 r.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w dniu 12 maja 2010 r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 maja 2010 r.

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "FERRUM" S.A. z dnia 19 lutego 2010 r.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w dniu 19 lutego 2010 r.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 lutego 2010 r.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po przerwie w dniu 18 marca 2010 r.

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice