INFORMACJE FINANSOWE

 

Wyniki finansowe skonsolidowane

 


Rodzaj raportu: roczny


Okres
Przychody netto
ze sprzedaży (tys. PLN)
Zysk (strata) na
działalności
operacyjnej (tys. PLN)
Zysk (strata)
brutto (tys. PLN)
Zysk (strata)
netto (tys. PLN)
629 046 17 579 -482 -346
884 965 31 998 9 949 9 969
604 727 18 687 6 570 6 352
551 363 4 950 -7 053 -8 876
449 426 5 489 -6 243 -7 406
353 171 5 418 -4 175 -5 533
305 757 -41 821 -48 924 -46 857
308 834 6 405 1 873 780
311 374 -51 970 -58 110 -49 658
439 987 4 034 -2 362 -3 266
336 536 -41 543 -49 609 -53 912
496 600 15 980 3 958 2 908
363 573 12 396 5 315 3 946
274 091 -11 660 -16 424 -9 900
295 651 12 650 10 134 8 777
334 520 15 995 19 082 10 582
298 150 15 381 15 039 12 005
242 224 15 062 13 451 13 284
271 326 11 013 8 339 8 259

 

Rodzaj raportu: półroczny


Okres
Przychody netto
ze sprzedaży (tys. PLN)
Zysk (strata) na
działalności
operacyjnej (tys. PLN)
Zysk (strata)
brutto (tys. PLN)
Zysk (strata)
netto (tys. PLN)
309 195 7 509 -671 -405
515 429 19 594 7 969 8 090
343 711 16 191 10 538 9 754
287 276 6 234 853 -273
231 036 6 711 549 205
162 755 6 787 3 852 2 725
168 730 -21 108 -23 770 -20 844
148 808 5 296 3 320 2 589
186 037 2 427 -270 330
196 809 2 794 222 -456
170 166 -44 473 -48 520 -46 901
258 999 7 283 1 974 2 045
174 355 5 479 4 559 3702
123 261 -5 186 -6 926 -7 603
157 745 13 208 1 052 2 291
161 203 5 109 5 461 3 472
144 596 6 198 6 441 5 433
101 861 3 070 3 739 3 661

 

 

Rodzaj raportu: kwartalny

 

Skonsolidowane raporty kwartalne I kwartał 2024 II kwartał 2024 III kwartał 2024 IV kwartał 2024
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN)
Zysk (strata) netto (tys. PLN)

 

Skonsolidowane raporty kwartalne I kwartał 2023 II kwartał 2023 III kwartał 2023 IV kwartał 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 166 569 142 626 177 684
Zysk (strata) netto (tys. PLN) 2 359 -2 764 2 136

 

Skonsolidowane raporty kwartalne I kwartał 2022 II kwartał 2022 III kwartał 2022 IV kwartał 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 325 695 189 734 203 579 165 957
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) 5 583 2 507 756 1 123

 

Skonsolidowane raporty kwartalne I kwartał 2021 II kwartał 2021 III kwartał 2021 IV kwartał 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 183 273 160 438 127 368 133 648
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) 2 249 7 505 2 934 -6 336

 

Skonsolidowane raporty kwartalne I kwartał 2020 II kwartał 2020 III kwartał 2020 IV kwartał 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 141 373 145 903 121 566 142 521
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) -2 733 2 460 -3 455 -5 148

 

Skonsolidowane raporty kwartalne I kwartał 2019 II kwartał 2019 III kwartał 2019 IV kwartał 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 107 375 123 661 130 697 87 693
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) -2 958 3 163 1 683 -9 294

 

Skonsolidowane raporty kwartalne I kwartał 2018 II kwartał 2018 III kwartał 2018 IV kwartał 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 81 806 80 949 89 599 100 817
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) 3 613 -888 -2 893 -5 365

 

Skonsolidowane raporty kwartalne I kwartał 2017 II kwartał 2017 III kwartał 2017 IV kwartał 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 73 248 95 482 70 997 66 030
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) 1 458 -22 302 -9 344 -16 669

 

Skonsolidowane raporty kwartalne I kwartał 2016 II kwartał 2016 III kwartał 2016 IV kwartał 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 60 131 88 677 88 436 71 590
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) -1 620 4 209 2 547 -4 356

 

Skonsolidowane raporty kwartalne I kwartał 2015 II kwartał 2015 III kwartał 2015 IV kwartał 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 106 968 79 069 68 164 57 173
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) -714 1 044 -912 -49 076

 

Skonsolidowane raporty kwartalne I kwartał 2014 II kwartał 2014 III kwartał 2014 IV kwartał 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 81 553 115 256 112 889 130 289
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) 488 -944 -697 -2 113

 

Skonsolidowane raporty kwartalne I kwartał 2013 II kwartał 2013 III kwartał 2013 IV kwartał 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 79 678 90 488 76 744 89 626
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) -4 280 -42 621 1 520 -8 531

 

Skonsolidowane raporty kwartalne I kwartał 2012 II kwartał 2012 III kwartał 2012 IV kwartał 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 164 843 94 156 114 104 123 497
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) 3 660 -1 615 -735 1 598

 

Skonsolidowane raporty kwartalne I kwartał 2011 II kwartał 2011 III kwartał 2011 IV kwartał 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 94 621 79 734 80 132 109 086
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) 4 013 -311 -4 823 5 067

 

Skonsolidowane raporty kwartalne I kwartał 2010 II kwartał 2010 III kwartał 2010 IV kwartał 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 51 287 71 974 66 809 84 021
Zysk (strata) z działal. oper. -5 538 352 4 503 -10 977
Zysk ( strata) brutto (tys. PLN) -2 856 -4 070 3 455 -12 953
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) -3 852 -3 751 3 168 -5 465
Amortyzacja (tys. PLN) 3 221 3 193 3 216 2 959
EBITDA (tys. PLN) -2 317 3 545 7 719 -8 018

 

Skonsolidowane raporty kwartalne I kwartał 2009 II kwartał 2009 III kwartał 2009 IV kwartał 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 76 520 81 225 77 264 60 642
Zysk (strata) z działal. oper. 6 720 6 488 1 212 -1 770
Zysk ( strata) brutto (tys. PLN) -17 690 18 742 8 363 719
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) -16 393 18 684 5 948 538
Amortyzacja (tys. PLN) 2 820 3 269 3 203 3 213
EBITDA (tys. PLN) 9 540 9 757 4 415 1 443

 

Skonsolidowane raporty kwartalne I kwartał 2008 II kwartał 2008 III kwartał 2008 IV kwartał 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 73 988 87 215 97 769 75 548
Zysk (strata) z działal. oper. 1 534 3 570 6 286 4 605
Zysk ( strata) brutto (tys. PLN) 2 333 3 102 7 591 6 056
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) 1 228 2 218 6 341 786
Amortyzacja (tys. PLN) 2 526 2 613 2 685 2 684
EBITDA (tys. PLN) 4 060 6 183 8 971 7 289

 

Skonsolidowane raporty kwartalne I kwartał 2007 II kwartał 2007 III kwartał 2007 IV kwartał 2007
Przychody netto za sprzedaży (tys. PLN) 66 539 78 907 81 359 68 035
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. PLN) 1 158 5 076 4 624 4 986
Zysk ( strata) brutto (tys. PLN) 1 566 4 871 4 765 3 786
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) 1 339 4 093 4 679 1 866
Amortyzacja (tys. PLN) 2 256 2 250 2 348 2 346
EBITDA (tys. PLN) 3 414 9 169 6 972 7 332

 

Skonsolidowane raporty kwartalne I kwartał 2006 II kwartał 2006 III kwartał 2006 IV kwartał 2006
Przychody netto za sprzedaży (tys. PLN) 40 779 61 082 76 712 63 651
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. PLN) – 527 3 591 8 415 3 583
Zysk ( strata) brutto (tys. PLN) 64 3 675 7 869 1 843
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) 64 597 7 773 1 850
Amortyzacja (tys. PLN) 2 279 2 262 2 225 2 261
EBITDA (tys. PLN) 1 752 5 853 10 640 5 844

 

Skonsolidowane raporty kwartalne I kwartał 2005 II kwartał 2005 III kwartał 2005 IV kwartał 2005
Przychody netto za sprzedaży (tys. PLN) 76 722 86 572 70 065 37 967
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. PLN) 3 363 3 225 3 863 948
Zysk ( strata) brutto (tys. PLN) 2 462 1 512 4 111 451
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) 2 462 1 512 4 055 415
Amortyzacja (tys. PLN) 2 190 2 191 2 213 2 463

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice