AKTUALNOŚCI

 

Projekt współfinansowany

2 czerwca 2022

FERRUM S.A. wraz z firmą SHM Sp. z o.o. oraz Akademią Górniczo-Hutniczą pracują nad unikalnym projektem detektora naprężeń krytycznych rurociągów stalowych – Smart Pipe.

Tytuł projektu: Detektor naprężeń krytycznych rurociągów stalowych.
Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0023/21

Przedmiotem projektu jest opracowanie unikalnej w skali świata technologii detekcji stanów krytycznych naprężeń rurociągów stalowych.

Do głównych zadań w projekcie należy określenie:
• wpływu rozmieszczenia elementów pomiarowych na obwodzie rurociągu na zdolność wykrywania uplastycznienia rury poddanej złożonemu stanowi obciążenia,
• wpływu niejednorodności wytrzymałości materiału na długości rury na propagację stref uplastycznienia wzdłuż jej długości,
• wpływu odkształceń ścinających na elementy pomiarowe FBG i ich zdolność do pomiaru odkształceń,
• wpływu położenia osi obojętnej opaski czujnikowej na wykrywanie uplastycznienia stali rurociągu,
• wpływu oddziaływań zewnętrznych na lokalizację odcinków wzdłuż rurociągu o największym wytężeniu (osuwiska, tereny górnicze, wysokie nasypy),
• miejsc narażonych na powstanie naprężeń o ekstremalnych wartościach związanych z geometrią i topologią rurociągu (zmiany średnicy, zmiany kierunku, przekraczanie cieków wodnych).

Opracowany w ramach projektu Detektor, w postaci opaski czujnikowej, wraz z technologią jej stosowania, umożliwi monitorowanie stanu technicznego konstrukcji rurociągów w niedostępnym dotąd zakresie oraz dostarczy kluczowych, z punktu widzenia oceny bezpieczeństwa eksploatacji rurociągów, danych na temat stanu naprężeń rurociągu z jednoznaczną sygnalizacją naprężeń krytycznych – uplastycznienia.

Projekt jest realizowany w konsorcjum wraz ze Spółką SHM System oraz Akademią Górniczo-Hutniczą.

Koszt całkowity projektu – 15 508 765,00
Dofinansowanie części Ferrum – 4 095 704,45

 

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice