OFERTA

 

Wytłaczana trójwarstwowa powłoka polietylenowa na rurach stalowych
3LPE

“FERRUM” S.A. jest obecnie głównym w kraju producentem zewnętrznej antykorozyjnej wytłaczanej trójwarstwowej powłoki polietylenowej i polipropylenowej na rurach stalowych. Technologia nakładania pozwala uzyskać na rurze antykorozyjną trójwarstwową powłokę polietylenową i polipropylenową, na którą składają się:

 • warstwa epoksydu,
 • warstwa kopolimeru (środka łączącego), warstwa polietylenu/polipropylenu.

Powłokę izolacyjną nakłada się na rury stalowe o średnicach od 159 mm do 1420 mm i długości do 18 m.

 

Własności nałożonej powłoki spełniają wymagania norm:

 • EN-PN ISO 21809, DIN 30670,
 • DIN 30678,
 • NFA 49-710,
 • EN-PN 10285.

Technologia nakładania pozwala uzyskać na rurze antykorozyjną trójwarstwową powłokę polietylenową 3LPE i polipropylenową 3LPP, na którą składają się:

 • warstwy epoksydu o grubości min. 80 μm,
 • warstwy kopolimeru polietylenu o grubości min. 250 μm,
 • warstwy polietylenu o grubości minimalnej od 1,8 mm do 3,2 mm lub polipropylenu od 1,8 mm do 2,5 mm.

 

Dostarczamy rury stalowe izolowane o średnicach od 159 mm do 1420 mm i długościach do 6 m do 18 m oraz świadczymy usługi izolacji na rurach powierzonych przez klienta.

 

Rodzaj izolacji

Typ izolacji

 

Grubość izolacji w zależności od średnicy zewnętrznej rur [mm]

 

159 – 273 323,9 – 457 508 – 559 610 – 762 813 – 1420
Polietylenowa N-n, S-n 2 2,2 2,5 2,5 3
N-v, S-v 2,7 2,9 3,2 3,2 3,7
Polipropylenowa standardowa 2 2,2 2,2 2,5 2,5

 

Uwaga: powyżej 1420 mm ”FERRUM” S.A. izoluje rury taśmami polietylenowymi zgodnie z DIN 30672 w klasie B30, C30 oraz C50

N-n, N-v – izolacja z wykorzystaniem polietylenu niskiej gęstości (LDPE) lub średniej gęstości MDPE) o grubości normalnej n- lub wzmocnionej v-
S-n, S-v – izolacja z wykorzystaniem polietylenu wyso- kiej gęstości (HDPE) o grubości normalnej n- lub wzmocnionej v-

Izolacja antykorozyjna polietylenowa 3LPE i polipropylenowa 3LPP wg normy PN-EN ISO 21809-1 składa się z:

 • warstwy epoksydu o grubości min. 125 μm,
 • warstwy kopolimeru grubości min. 150 μm,
 • warstwy polietylenu lub polipropylenu od 1,8 mm do 4,7 mm.

Grubość powłoki

g/m

Klasa A1

Klasa A2

Klasa A3

Klasa B1

Klasa B2

Klasa B3

Klasa C1

Klasa C2

Klasa C3

≤15 1,8 2,1 2,6 1,3 1,8 2,3 1,3 1,7 2,1
15≤ C ≤50 2,0 2,4 3,0 1,5 2,1 2,7 1,5 1,9 2,4
50≤ C ≤130 2,4 2,8 3,5 1,8 2,5 3,1 1,8 2,3 2,8
130≤ C ≤300 2,6 3,2 3,9 2,2 2,8 3,5 2,2 2,5 3,2
300 < C 3,2 3,8 4,7 2,5 3,3 4,2 2,5 3,0 3,8

 

Proces wytwarzania powłoki składa się z następujących operacji:

 • śrutowania powierzchni do Sa 2 1/2 wg ISO 8501-1,
 • elektrostatycznegonatryskuproszkuepoksydowegonapodgrzanąrurę, nawijania wytłoczonej taśmy kopolimeru,
 • nawijania wytłoczonej w sposób ciągły taśmy polietylenowej/po-
  lipropylenowej,
 • chłodzenia izolacji i obróbki końców rur.

Wytłaczana izolacja polietylenowa i polipropylenowa posiada znacznie wyższe własności wytrzymałościowe w stosunku do izo- lacji taśmami polietylenowymi nakładanymi na zimno. Powłoki antykorozyjne wykonane z trójwarstwowego PE/PP charakteryzuje:

 • wysoka odporność mechaniczna,
 • duża przyczepność powłoki do rury,
 • gwarantowane długookresowe zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów pracujących pod ziemią,
 • przewidywana trwałość powłoki do 50 lat,
 • całkowite 100% zabezpieczenie strefy przyspoinowej izolowanychCrur wzdłużnie i spiralnie spawanych,
 • możliwość gięcia izolowanych rur stalowych bez uszkodzenia izolacji.

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice