POLITYKA REKLAMACJI

 

Zgłoszenie reklamacji

POLITYKA POSTĘPOWANIA Z REKLAMACJAMI  

Zgodnie z przyjętą w FERRUM S.A. polityką zintegrowanego systemu zarządzania – wspomaganą polityką reklamacyjną, celem strategicznym Spółki jest dostarczanie swoim Klientom produktów
o najwyższej jakości, przyjaznych środowisku oraz człowiekowi.

 

Celem zarówno polityki reklamacji jak i procedury reklamacyjnej jest takie postępowanie
z reklamacjami Klienta, które zapewni rzetelne i terminowe ich rozpatrzenie, zabezpieczenie interesu Klienta i Dostawcy oraz wprowadzenie działań naprawczych i korygujących, mających na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie źródeł powstawania reklamacji o tym samym lub podobnym charakterze w przyszłości.

 

W związku z tym, że stosujemy podejście zorientowane na Klienta oraz jesteśmy otwarci na wszelkie informacje zwrotne łącznie z reklamacjami stworzyliśmy proces postępowania
z reklamacjami, którego celem jest rzetelne i terminowe rozpatrywanie reklamacji oraz ciągłe doskonalenie procesu, jakości wyrobów oraz usług.

 

1. Zgodnie z powyższym każdy Klient ma prawo do złożenia swojej reklamacji w dowolny sposób uzasadniając ją odpowiednimi dowodami (opis, zdjęcia, protokoły, e-maile, potwierdzenia wewnętrzne itp.).

2. Przestrzegamy wymagań prawnych oraz innych ustaleń, do których Spółka się zobowiązała.

3. Dodatkowo umożliwiamy wszystkim zainteresowanym wyrażenie swojej opinii na temat wyrobów, usług oraz współpracy z FERRUM S.A. za pomocą ankiety dostępnej TUTAJ.

Zebrane przez Nas informacje zwrotne od klientów, personelu i innych stron zainteresowanych stanowią istotną  bazę danych niezbędnych do poprawy jakości naszych działań i dalszej współpracy.

 

Niniejsza polityka postępowania z reklamacjami wspomagana jest procedurami oraz mierzalnymi celami ustalonymi dla każdego uczestnika procesu oraz obejmuje swym zakresem wszystkich pracowników oraz wszystkich Klientów bezpośrednich lub pośrednich Firmy.

Katowice, maj 2016

 

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o przesłanie “Zgłoszenia reklamacji  na adres reklamacja@ferrum.com.pl

Zgłoszenie reklamacji w inny sposób niż na w/w formularzu oraz brak wymaganego opisu przedmiotu reklamacji znacząco utrudni, wydłuży lub uniemożliwi należyte zbadanie problemu oraz sprawną realizację procesu reklamacyjnego.

SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZENIA – Zapytania prosimy kierować na adres reklamacja@ferrum.com.pl   lub do osoby, do której przesłano zgłoszenie.

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice