INFORMACJE FINANSOWE

 

Wyniki finansowe jednostkowe

 


Rodzaj raportu: roczny


Okres
Przychody netto
ze sprzedaży (tys. PLN)
Zysk (strata) na
działalności
operacyjnej (tys. PLN)
Zysk (strata)
brutto (tys. PLN)
Zysk (strata)
netto (tys. PLN)
805 696 27 705 8 374 8 728
528 138 14 918 3 927 4 216
447 395 -721 -12 959 -13 658
377 890 -967 -11 706 -11 640
276 376 -5 897 -14 367 -13 631
246 037 -45 098 -52 129 -49 153
246 522 503 -3 545 -3 619
254 291 -58 711 -64 326 -54 601
395 928 -5 061 -9 598 -10 202
299 938 -42 288 -49 090 -51 924
482 041 12 965 1 433 -46
348 792 11 704 4 926 3 556
253 795 4 066 343 3 937
236 287 8 750 8 008 6 786
265 582 7 023 12 319 5 574
239 322 9 558 8 971 7 294
223 361 13 424 11 842 11 842
256 717 9 683 10 014 10 014

 

Rodzaj raportu: półroczny


Okres
Przychody netto
ze sprzedaży (tys. PLN)
Zysk (strata) na
działalności
operacyjnej (tys. PLN)
Zysk (strata)
brutto (tys. PLN)
Zysk (strata)
netto (tys. PLN)
276 183 7 066 547 550
470 830 18 056 7 409 7 781
304 856 14 169 9 147 9 295
232 813 3 214 -2 523 -2 531
196 455 2 643 -2 999 -2 831
123 018 -149 -2 397 -2 390
135 107 -23 127 – -25 552 -22 384
120 791 2 570 963 712
159 432 -2 311 -4 952 -3 939
179 858 -1 660 -3 040 -3 654
159 135 -45 709 -49 297 -47559
250 781 6 244 1 199 842
164 217 6 168 5 479 4 514
111 762 -2 522 -4 168 -4 610
124 092 9 526 -220 1 546
133 590 2 635 1 943 1 042
123 867 3 730 3 948 3 948
94 418 2 103 2 775 2 775

 

 

Rodzaj raportu: kwartalny

 

Jednostkowe raporty kwartalne I kwartał 2023 II kwartał 2023 III kwartał 2023 IV kwartał 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 152 660 123 523 157 987
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) 2 270 -1 720 -382

 

Jednostkowe raporty kwartalne I kwartał 2022 II kwartał 2022 III kwartał 2022 IV kwartał 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 301 076 169 754 183 571 151 295
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) 5 123 2 658 744 203

 

Jednostkowe raporty kwartalne I kwartał 2021 II kwartał 2021 III kwartał 2021 IV kwartał 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 160 148 144 708 111 885 111 397
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) 1 911 7 384 1 446 -6 525

 

Jednostkowe raporty kwartalne I kwartał 2020 II kwartał 2020 III kwartał 2020 IV kwartał 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 116 743 116 070 99 227 115 355
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) -4 326 1 795 -4 478 -6 649

 

Jednostkowe raporty kwartalne I kwartał 2019 II kwartał 2019 III kwartał 2019 IV kwartał 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 93 690 102 765 114 782 66 653
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) -4 718 1 887 86 -8 895

 

Jednostkowe raporty kwartalne I kwartał 2018 II kwartał 2018 III kwartał 2018 IV kwartał 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 57 910 65 108 72 233 81 125
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) 549 -2 939 -4 066 -7 175

 

Jednostkowe raporty kwartalne I kwartał 2017 II kwartał 2017 III kwartał 2017 IV kwartał 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 56 657 78 450 49 030 61 900
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) 708 -23 092 -10 449 -16 3

 

Jednostkowe raporty kwartalne I kwartał 2016 II kwartał 2016 III kwartał 2016 IV kwartał 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 46 170 74 621 73 158 52 573
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) -4 410 5 122 1 106 -1 807

 

Jednostkowe raporty kwartalne I kwartał 2015 II kwartał 2015 III kwartał 2015 IV kwartał 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 94 572 64 860 56 472 38 387
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) -2 763 -1 176 -1 308 -49 354

 

Jednostkowe raporty kwartalne I kwartał 2014 II kwartał 2014 III kwartał 2014 IV kwartał 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 74 518 105 340 101 299 114 771
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) -1 086 -2 568 -2 020 -4 528

 

Jednostkowe raporty kwartalne I kwartał 2013 II kwartał 2013 III kwartał 2013 IV kwartał 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 76 180 82 955 65 633 75 170
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) -3 859 -43 700 2 719 -7 084

 

Jednostkowe raporty kwartalne I kwartał 2012 II kwartał 2012 III kwartał 2012 IV kwartał 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 159 332 91 449 111 042 120 218
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) 3 160 -2 318 -1 047 159

 

Jednostkowe raporty kwartalne I kwartał 2011 II kwartał 2011 III kwartał 2011 IV kwartał 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 89 674 74 543 76 923 107 652
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) 4 224 290 -3 753 2 795

 

Jednostkowe raporty kwartalne I kwartał 2010 II kwartał 2010 III kwartał 2010 IV kwartał 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 45 127 66 635 78 492 89 674
Zysk (strata) z działal. oper. -826 -1 696 347 6 445
Zysk ( strata) brutto (tys. PLN) -1 571 -2 597 -749 5 153
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) -2 567 -2 043 3 575 4 224
Amortyzacja (tys. PLN) 2 893 2 802 2 799 2 332
EBITDA (tys. PLN) 2 067 1 106 3 146 8 777

 

Jednostkowe raporty kwartalne I kwartał 2009 II kwartał 2009 III kwartał 2009 IV kwartał 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 59 748 64 344 62 233 49 962
Zysk (strata) z działal. oper. 3 468 6 058 1 134 -1 910
Zysk ( strata) brutto (tys. PLN) -18 975 18 755 7 714 514
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) -17 381 18 927 5 379 – 139
Amortyzacja (tys. PLN) 2 549 2 991 2 317 3 430
EBITDA (tys. PLN) 6 017 9 049 3 451 1 520

 

Jednostkowe raporty kwartalne I kwartał 2008 II kwartał 2008 III kwartał 2008 IV kwartał 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 60 645 72 945 76 465 55 527
Zysk (strata) z działal. oper. 325 2 310 3 788 600
Zysk ( strata) brutto (tys. PLN) 911 1 032 5 609 4 767
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) 459 583 4 857 – 325
Amortyzacja (tys. PLN) 2 353 2 090 2 460 2 775
EBITDA (tys. PLN) 2 678 4 400 6 248 3 375

 

Jednostkowe raporty kwartalne I kwartał 2007 II kwartał 2007 III kwartał 2007 IV kwartał 2007
Przychody netto za sprzedaży (tys. PLN) 58 714 65 152 63 269 52 186
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. PLN) 416 3 314 3 081 2 747
Zysk ( strata) brutto (tys. PLN) 829 3 120 3 263 1 760
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) 829 3 120 3 263 83
Amortyzacja (tys. PLN) 2 187 2 180 2 190 2 293
EBITDA (tys. PLN) 2 603 5 494 5 271 5 040

 

Jednostkowe raporty kwartalne I kwartał 2006 II kwartał 2006 III kwartał 2006 IV kwartał 2006
Przychody netto za sprzedaży (tys. PLN) 37 683 53 639 70 302 58 641
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. PLN) – 763 2 630 7 863 3 458
Zysk ( strata) brutto (tys. PLN) – 164 2 711 7 330 1 737
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) – 164 2 711 7 330 1 737
Amortyzacja (tys. PLN) 2 235 2 215 2 177 2 183
EBITDA (tys. PLN) 1 472 4 845 10 040 5 641

 

Jednostkowe raporty kwartalne I kwartał 2005 II kwartał 2005 III kwartał 2005 IV kwartał 2005
Przychody netto za sprzedaży (tys. PLN) 72 662 83 721 66 172 34 162
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. PLN) 3 409 3 856 2 244 177
Zysk ( strata) brutto (tys. PLN) 3 236 4 286 3 362 40
Zysk ( strata) netto (tys. PLN) 2 236 4 286 3 362 40
Amortyzacja (tys. PLN) 2 303 2 305 2 325 2 308
EBITDA (tys. PLN) 5 712 6 161 4 569 2 485

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice