Zgłaszanie naruszeń w Grupie Kapitałowej FERRUM

 

Zgłaszanie naruszeń w Grupie Kapitałowej FERRUM

Grupa Kapitałowa FERRUM gwarantuje przestrzeganie w ramach swojego funkcjonowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, norm i standardów etycznych i moralnych, a także dobrych obyczajów i zasad kultury. Akceptuje i popiera wśród swoich pracowników zachowania oparte wyłącznie na kulturze osobistej, etyce, moralności, poszanowaniu praw człowieka i pracownika, uczciwości, zasadach współżycia społecznego oraz odpowiedzialności, w szczególności tych opisanych w obowiązującym w Grupie Kodeksie Etyki oraz postępowania w biznesie oraz zapobiega przypadkom wystąpienia konfliktu interesów.

W celu zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości przez pracowników, współpracowników, kontrahentów, partnerów biznesowych oraz interesariuszy w Grupie Kapitałowej FERRUM  stworzony został Formularz Zgłaszania Naruszeń, który umożliwia przekazanie informacji w sposób poufny i zapewniający całkowitą anonimowość.

*” – Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

 


    TakNie


    FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice