JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Certyfikaty i uprawnienia

 

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego

do wytwarzania rur stalowych ze szwem. Wydane przez: Urząd Dozoru Technicznego Katowice.

 

Powłoka trójwarstwowa polietylenowa

3LPP klasa C wg PN-EN ISO 21809-1 i DIN 30678. Wydane przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie.

 

Powłoka trójwarstwowa polietylenowa

3LHDPE klasa B wg EN ISO 21809-1 i DIN 30670. Wydane przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie

 

Uprawnienie

do wytwarzania rur do transportu wody pitnej z zewnętrzną powłoką 3LPE oraz wewnętrzną powłoką cementową zgodnie z wytycznymi DVGW VP 637

 

Certyfikat dla rur konstrukcyjnych

jako wyroby budowlane oraz znakowanie wyrobów znakiem „U”. Wydany przez: RW TUV Anlagentechnik ESSEN.

 

Atest higieniczny

na rury stalowe spawane ze szwem wzdłużnym, spiralnym oraz zgrzewane prądami wielkiej częstotliwości oraz kształtki z wewnętrzną powłoką cementową. Wydany przez: Państwowy Zakład Higieny

 

Pierwsze świadectwo Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji

zarejestrowane w 1996 r. w Rejestrze Świadectw CP pod numerem 001/1996, stanowiące m.in deklarację uwzględniania w swojej polityce zasad „Global Compact”. Efekty środowiskowe uzyskane od 1990 roku przedstawia Karta Raportu CPiOP

 

Wpis do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji

i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości 2018 z 12.04.2019 potwierdzający zweryfikowanie stosowania strategii „Czystszej Produkcji”, przestrzegania wymogów prawnych ochrony środowiska oraz realizację zasad inicjatywy ONZ Global Compact, wypełniając zobowiązania dotyczące m.in. ochrony konsumenta, przestrzegania podstawowych standardów etycznych, prawa pracy i praw człowieka.

 

Świadectwo Czystszej Produkcji

ważne do 31.12.2021 – zarejestrowane w Rejestrze Świadectw CP pod numerem 001/1996. Aktualna Karta Raportu CPiOP

 

Świadectwo Mature ~ „Dojrzały”

w Czystszej Produkcji. Dowód uznania za 18 lat uczestnictwa w systemie Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych w ramach Polskiego Programu CP.

 

Dyplom w uznaniu efektywnej współpracy

w obszarze minimalizowania ryzyka eksploatacji urządzeń technicznych, utrzymywania wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego oraz wkładu w stabilny rozwój polskiej gospodarki – Ministerstwo Gospodarki i Urząd Dozoru

KONTAKT

FERRUM S.A.

ul. Porcelanowa 11
40-246 Katowice, Polska

tel.: +48 32 730 47 99
fax: +48 32 730 46 77

email: ferrum@ferrum.com.pl


MAPA


FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice