POLITYKA REKLAMACJI

 

Zgłoszenie reklamacji

POLITYKA POSTĘPOWANIA Z REKLAMACJAMI   Zgodnie z przyjętą w FERRUM S.A. polityką zintegrowanego systemu zarządzania - wspomaganą polityką reklamacyjną, celem strategicznym Spółki jest dostarczanie swoim Klientom produktów o najwyższej jakości, przyjaznych środowisku oraz człowiekowi.   Celem zarówno polityki reklamacji jak i procedury reklamacyjnej jest takie postępowanie z reklamacjami Klienta, które zapewni rzetelne i terminowe ich rozpatrzenie, zabezpieczenie interesu Klienta i Dostawcy oraz wprowadzenie działań naprawczych i korygujących, mających na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie źródeł powstawania reklamacji o tym samym lub podobnym charakterze w przyszłości.   W związku z tym, że stosujemy podejście zorientowane na Klienta oraz jesteśmy otwarci na wszelkie informacje zwrotne łącznie z reklamacjami stworzyliśmy proces postępowania z reklamacjami, którego celem jest rzetelne i terminowe rozpatrywanie reklamacji oraz ciągłe doskonalenie procesu, jakości wyrobów oraz usług.   1. Zgodnie z powyższym każdy Klient ma prawo do złożenia swojej reklamacji w dowolny sposób uzasadniając ją odpowiednimi dowodami (opis, zdjęcia, protokoły, e-maile, potwierdzenia wewnętrzne itp.). 2. Przestrzegamy wymagań prawnych oraz innych ustaleń, do których Spółka się zobowiązała. 3. Dodatkowo umożliwiamy wszystkim zainteresowanym wyrażenie swojej opinii na temat wyrobów, usług oraz współpracy z FERRUM S.A. za pomocą ankiety dostępnej TUTAJ. Zebrane przez Nas informacje zwrotne od klientów, personelu i innych stron zainteresowanych stanowią istotną  bazę danych niezbędnych do poprawy jakości naszych działań i dalszej współpracy.   Niniejsza polityka postępowania z reklamacjami wspomagana jest procedurami oraz mierzalnymi celami ustalonymi dla każdego uczestnika procesu oraz obejmuje swym zakresem wszystkich pracowników oraz wszystkich Klientów bezpośrednich lub pośrednich Firmy. Katowice, maj 2016   W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o przesłanie "Zgłoszenia reklamacji"  na adres reklamacja@ferrum.com.pl Zgłoszenie reklamacji w inny sposób niż na w/w formularzu oraz brak wymaganego opisu przedmiotu reklamacji znacząco utrudni, wydłuży lub uniemożliwi należyte zbadanie problemu oraz sprawną realizację procesu reklamacyjnego. SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZENIA - Zapytania prosimy kierować na adres reklamacja@ferrum.com.pl   lub do osoby, do której przesłano zgłoszenie.

KONTAKT

FERRUM S.A.

ul. Porcelanowa 11
40-246 Katowice, Polska

tel.: +48 32 730 47 99
fax: +48 32 730 46 77

email: ferrum@ferrum.com.pl


MAPA


FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice