Raporty bieżące 2014

Data
Numer
Tytuł
 
2014-12-29 71/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding S.A.
2014-12-23 70/2014 Zawarcie umowy o współpracy handlowej z Centralą Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.
2014-12-22 69/2014 Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-12-18 68/2014 Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-12-16 67/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding S.A.
2014-12-10 66/2014 Przyjęcie Strategii restrukturyzacji operacyjnej i finansowej Grupy Kapitałowej FERRUM
2014-12-03 65/2014 Informacja nt. łącznej wartości umów zawartych z Raiffeisen Bank Polska S.A.
2014-12-03 64/2014 Przedłużenie terminu obowiązywania umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A.
2014-12-02 63/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding S.A.
2014-11-27 62/2014 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Pekao S.A.
2014-11-26 61/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a ZM Invest S.A.
2014-11-20 60/2014 Ogłoszenie o wyborze oferty Emitenta przez GAZ-SYSTEM S.A.
2014-11-13 59/2014 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.
2014-11-12 58/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a LOGSTOR
2014-11-06 57/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding S.A.
2014-10-22 56/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding S.A.
2014-10-20 55/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a Izostal S.A.
2014-10-15 54/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding S.A.
2014-10-10 53/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding S.A.
2014-10-07 52/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy ”FERRUM” S.A. a CMC Europe GmbH
2014-10-03 51/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding S.A.
2014-10-03 50/2014 Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-09-26 49/2014 Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-09-24 48/2014 Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
    Struktura powiązań kapitałowych po zrealizowaniu transakcji
2014-09-03 47/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.
2014-09-02 46/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.
2014-08-28 45/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.
2014-08-27 44/2014 Przystąpienie ”FERRUM” S.A. do Programu Wspierania Płynności
2014-08-05 43/2014 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu “FERRUM” S.A.
2014-07-30 42/2014 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej “FERRUM” S.A.
2014-07-30 41/2014 Treść uchwał podjętych przez wznowione w dniu 30 lipca 2014 r. po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie “FERRUM” S.A.
    Uchwały podjęte przez wznowione w dniu 30 lipca 2014 r. po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie “FERRUM” S.A.
 2014-07-28 40/2014  Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2014-07-28 39/2014 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie “FERRUM” S.A.
    Sprawozdanie Rady Nadzorczej “FERRUM” S.A. z działalności w 2013 r.
    Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ”FERRUM” S.A. w 2013 r.
2014-07-22 38/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.
2014-07-11 37/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.
2014-06-30 36/2014 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia “FERRUM” S.A. do dnia 30 lipca 2014 r. oraz treść uchwał podjętych przed przerwą
2014-06-27 35/2014 K Korekta raportu bieżącego w sprawie informacji nt. zawarcia umowy wykonawczej pomiędzy “FERRUM” S.A. a Węglokoks S.A.
2014-06-27 35/2014 Informacja nt. zawarcia umowy wykonawczej pomiędzy “FERRUM” S.A. a Węglokoks S.A.
2014-06-25 34/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.
2014-06-17 33/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.
2014-06-03 32/2014 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia “FERRUM” S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku
2014-06-03 31/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”FERRUM”S.A. na dzień 30 czerwca 2014 r.
2014-05-30 30/2014 Informacja nt. transakcji walutowych typu forward
2014-05-29 29/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a Izostal S.A.
2014-05-28 28/2014 Zawarcie z Węglokoks S.A. umowy ramowej na dostawy taśm gorącowalcowanych w kręgach
2014-05-28 27/2014 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej “FERRUM” S.A.
2014-05-27 26/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy ”FERRUM” S.A. a Mercus BIS Sp. z o.o.
2014-04-30 25/2014 Zawarcie umowy na zakup izolowanych rur stalowych od Erciyas Celik Boru San.A.S.
2014-04-29 24/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a spółkami z Grupy Kapitałowej ALSTOM
2014-04-22 23/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a LOGSTOR
2014-04-17 22/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.
2014-04-15 21/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.
2014-04-14 20/2014

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2014-04-01 19/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.
2014-04-01 18/2014 Informacja nt. łącznej wartości umów zawartych pomiędzy ”FERRUM” S.A. a ZKS FERRUM S.A.
2014-03-28

17/2014

Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.
2014-03-10 16/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a Izostal S.A.
2014-03-10 12/2014 K Korekta raportu bieżącego nr 12/2014 w sprawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ “FERRUM” S.A. z dnia 13 lutego 2014 r.
2014-03-05 15/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.
2014-02-28 14/2014 Przekroczenie wartości sprzedaży realizowanej przez ”FERRUM” S.A. na rzecz ZPU Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych
2014-02-20 13/2014 Zawarcie umów na dostawę izolowanych rur stalowych z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A.
2014-02-20 12/2014 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu “FERRUM” S.A.
2014-02-18 11/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.
2014-02-13 10/2014 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej “FERRUM” S.A.
2014-02-13 9/2014 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie “FERRUM” S.A. w dniu 13 lutego 2014 r.
2014-02-03 8/2014 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-01-31 7/2014 Zawarcie umowy na dostawę rur stalowych z Isoplus Fernwarmetechnik Ges.m.b.H.
2014-01-31 6/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku
2014-01-24 5/2014 Podpisanie aneksów do umów kredytowych z ING Bankiem Śląskim S.A.
2014-01-17 4/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a LOGSTOR
2014-01-16 3/2014 Otrzymanie formalnego potwierdzenia wyboru ofert złożonych przez FERRUM S.A. jako najkorzystniejszych w postępowaniu przetargowym
2014-01-09 2/2014 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.
2014-01-09 1/2014 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a Izostal S.A.

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice