Raporty okresowe 2022

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej FERRUM S.A.
Data Numer Tytuł Plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2022 ( PDF ) pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2022 ( XHTML ) pdf
List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy ( PDF ) pdf
List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy ( XHTML ) pdf
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FERRUM ( PDF ) pdf
2023-04-27 RS/2022 Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FERRUM ( XBRL) pdf
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania ( XHTML ) pdf
Oświadczenia Rady Nadzorczej FERRUM S.A. ( PDF ) pdf
Oświadczenia Rady Nadzorczej FERRUM S.A. ( XHTML ) pdf

 

Jednostkowy Raport Roczny FERRUM S.A.
Data Numer Tytuł Plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2022 (PDF) pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2022 (XHTML)) pdf
List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy (PDF) pdf
List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy (XHTML) pdf
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe FERRUM S.A. (PDF) pdf
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe FERRUM S.A. (XHTML) pdf
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania (XHTML) pdf
Oświadczenia Rady Nadzorczej FERRUM S.A. (PDF) pdf
Oświadczenia Rady Nadzorczej FERRUM S.A. (XHTML) pdf

 

Skonsolidowany raport półroczny
Data Numer Tytuł Plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. pdf
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r. pdf
2022-09-30 Psr/2022 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022r. pdf
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r. pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRUM za I półrocze 2022 r. pdf

 

Skonsolidowane raporty kwartalne
Data Numer Okres Plik
2022-11-29 QSr3/2022 od 2022-07-01 do 2022-09-30 pdf
2022-05-30 QSr1/2022 od 2022-01-01 do 2022-03-31 pdf

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice