Kariera

 

Główny(a) Księgowy(a)

Miejsce pracy: Katowice, Polska

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Min. 7 letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. 3 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym w obszarze finansowo – księgowym
 • Wiedza z zakresu prawa podatkowego i cen transferowych poparta praktyką zawodową
 • Praktyczna znajomość MSR i MSSF
 • Umiejętność sporządzania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • Min. 3 letnie doświadczenie w firmie produkcyjnej
 • Bardzo dobra znajomość prawa podatkowego, w tym przede wszystkim CIT i VAT oraz znajomość prawa bilansowego, w tym MSR
 • Wiedza z zakresu prawa gospodarczego, w tym prawa spółek, prawa umów handlowych
 • Znajomość systemów klasy ERP (IFS) będzie dodatkowym atutem
 • Doświadczenie w obszarze sprawozdawczości giełdowej będzie dodatkowym atutem
 • biegła obsługa pakietu MS Office
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność analitycznego myślenia, decyzyjność, terminowość, odporność na stres

Obowiązki (odpowiedzialność za):

 • Nadzór nad pracą Biura Księgowości
 • Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych Spółki
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych wg określonych standardów, pakietów konsolidacyjnych do jednostki nadrzędnej, sprawozdań do GUS oraz NBP
 • Terminowe sporządzanie deklaracji podatkowych, w tym podatek CIT oraz VAT
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz rozwiązywanie problemów podatkowych, w tym współpraca z Doradcą Podatkowym
 • Przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby Zarządu spółki, banków oraz instytucji zewnętrznych
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym m.in. audytorami, Administracją Skarbową, GUS i NBP
 • Udział w sporządzaniu i opiniowaniu regulacji wewnętrznych spółki

Oferujemy:

 • Pracę w renomowanej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Zatrudnienie w ramach umowę o pracę z perspektywą długoterminowej współpracy
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (kursy, szkolenia)
 • Dostęp do bazy wiedzy z zakresu finansów i księgowości
 • Pakiet świadczeń z funduszu socjalnego

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice