Raporty bieżące 2010

Data
Numer
Tytuł
 
2010-12-16 96/2010 Informacja o transakcjach otrzymana od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych pdf
2010-12-15 95/2010 Przekroczenie wartości dostaw realizowanych z HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Ferrum S.A. pdf
2010-12-10 94/2010 Wybór Emitenta przez GAZ- SYSTEM na dostawcę izolowanych rur stalowych pdf
2010-12-07 93/2010 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. pdf
2010-11-30 92/2010 Informacja o transakcji otrzymana od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych pdf
2010-11-25 91/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Ferrum” S.A. w dniu 25 listopada 2010 r. pdf
2010-11-25 90/2010 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A. w dniu 25 listopada 2010 r. pdf
2010-11-19 89/2010 Informacja o transakcjach otrzymana od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych. pdf
2010-10-29 88/2010 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. zwołanego na dzień 25 listopada 2010 r. pdf
2010-10-29 87/2010 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. na dzień 25 listopada 2010 r. pdf
2010-10-26 86/2010 Informacja o transakcji otrzymana od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych pdf
2010-10-21 85/2010 Przekroczenie wartości dostaw rur czarnych i izolowanych realizowanych przez Ferrum S.A. dla STALPROFIL S.A., progu 10% kapitałów własnych Ferrum S.A. pdf
2010-10-19 84/2010 Akceptacja przez Radę Nadzorczą Ferrum S.A. strategii Spółki do 2015 r. pdf
2010-10-15 83/2010 Informacja o transakcji otrzymana od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych pdf
2010-10-12 82/2010 Informacja o transakcji otrzymana od osób posiadających dostęp do informacji poufnych pdf
2010-10-12 81/2010 Zawiadomienia Akcjonariuszy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Ferrum S.A. pdf
2010-10-04 80/2010 Informacja o transakcji otrzymana od osób posiadających dostęp do informacji poufnych pdf
2010-10-04 79/2010 Zawiadomienia Akcjonariuszy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Ferrum S.A. pdf
2010-10-04 77/2010 K Korekta raportu bieżącego nr 77/2010 z dnia 29 września 2010 r. pdf
2010-09-29 78/2010_k Korekta raportu bieżącego nr 78/2010 z dnia 29 września 2010 r. pdf
2010-09-29 78/2010 Informacja o transakcji podmiotów blisko związanych z osobami mającymi dostęp do informacji poufnych pdf
2010-09-29 77/2010 Zawiadomienia Akcjonariuszy o zmianie udziału w Ferrum S.A. o ponad 5% ogólnej liczby głosów pdf
2010-09-24 76/2010 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Ferrum S.A. pdf
2010-09-24 75/2010 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A. w dniu 24 września 2010 r. pdf
2010-09-24 74/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu “Ferrum” S.A. w dniu 24 września 2010 r. pdf
2010-09-21 73/2010 Zawarcie przez Ferrum S.A. oraz STALPROFIL S.A. umowy sprzedaży rur czarnych i izolowanych pdf
2010-09-03 72/2010 Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. zwołanego na dzień 24 września 2010 r. pdf
2010-08-26 71/2010 Przekroczenie wartości dostaw realizowanych z HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Ferrum S.A. pdf
2010-08-24 70/2010 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. zwołanego na dzień 24 września 2010 r. pdf
2010-08-24 69/2010 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. na dzień 24 września 2010 r. pdf
2010-08-20 68/2010 Podpisanie umowy ramowej z GAZ-SYSTEM na dostawę izolowanych rur stalowych pdf
2010-08-04 67/2010 Zawarcie Umowy Ramowej na dostawy blach gorącowalcowanych z HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. pdf
2010-07-26 66/2010 Informacja o transakcji podmiotów blisko związanych z osobami mającymi dostęp do informacji poufnych pdf
2010-07-26 65/2010 Zawiadomienia Akcjonariuszy o zmianie udziału w Ferrum S.A. o ponad 5% ogólnej liczby głosów pdf
2010-07-26 64/2010 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych pdf
2010-07-22 51K/2010 Korekta raportu bieżącego nr 51/2010 z 2 lipca 2010 r. pdf
2010-07-21 63/2010 Informacja o transakcji podmiotu blisko związanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych pdf
2010-07-21 62/2010 Informacja o transakcji podmiotu blisko związanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych pdf
2010-07-21 61/2010 Zawiadomienie od Akcjonariusza o zmianie udziału w Ferrum S.A. o ponad 2% ogólnej liczby głosów pdf
2010-07-20 60/2010 Opinie i raporty podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych pdf
2010-07-15 59/2010 Podpisanie umowy z GAZ-SYSTEM na dostawę izolowanych rur stalowych pdf
2010-07-12 58/2010 Zawiadomienie od Akcjonariusza o przekroczeniu 15% w ogólnej liczbie głosów w Ferrum S.A. pdf
2010-07-12 57/2010 Informacja o transakcji podmiotu blisko związanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych pdf
2010-07-09 56/2010 Informacja o transakcji podmiotu blisko związanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych pdf
2010-07-09 55/2010 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Ferrum S.A. pdf
2010-07-07 54/2010 Wykreślenie zastawu rejestrowego na akcjach stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. pdf
2010-07-07 53/2010 Podwyższenie kwoty hipoteki kaucyjnej stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. pdf
2010-07-07 52/2010 Postanowienie sądu o wpisie do rejestru zastawów pdf
2010-07-02 51/2010 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Ferrum S.A. pdf
2010-07-02 50/2010 Przekroczenie wartości dostaw realizowanych z ISD DUNAFERR CO. LTD. Węgry progu 10% kapitałów własnych Ferrum S.A. pdf
2010-06-30 49/2010 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Ferrum S.A. pdf
2010-06-30 48/2010 Informacja o transakcji podmiotu blisko związanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych pdf
2010-06-30 47/2010 Informacja o transakcji podmiotu blisko związanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych pdf
2010-06-30 46/2010 Zawiadomienie od Akcjonariusza o zmianie udziału w Ferrum S.A. o ponad 2% ogólnej liczby głosów pdf
2010-06-30 45/2010 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Ferrum S.A. pdf
2010-06-25 44/2010 Informacja o transakcji podmiotu blisko związanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych pdf
2010-06-25 43/2010 Informacja o transakcji podmiotu blisko związanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych pdf
2010-06-25 42/2010 Zawiadomienie od Akcjonariusza o zmianie udziału w Ferrum S.A. o ponad 2% ogólnej liczby głosów pdf
2010-06-25 41/2010 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Ferrum S.A. pdf
2010-06-24 40/2010 Sądowa rejestracja zmian Statutu Ferrum S.A. pdf
2010-06-17 39/2010 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kwoty zastawu na rzeczach ruchomych pdf
2010-06-10 38/2010 Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych. pdf
2010-06-08 37/2010 Jednolity tekst Statutu Ferrum S.A. pdf
2010-06-07 36/2010 Zawiadomienie od Akcjonariusza o zmianie udziału w Ferrum S.A. o ponad 2% ogólnej liczby głosów pdf
2010-05-31 35/2010 Podpisanie umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. pdf
2010-05-31 34/2010 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. pdf
2010-05-28 33/2010 Informacja o transakcjach podmiotów blisko związanych z osobami mającymi dostęp do informacji poufnych pdf
2010-05-13 32/2010 Zmiany Statutu FERRUM S.A. przyjęte Uchwałą ZWZ Spółki w dniu 12 maja 2010 r. pdf
2010-05-13 31/2010 K Korekta raportu w sprawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu “Ferrum” S.A. pdf
2010-05-13 31/2010 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu “Ferrum” S.A. pdf
2010-05-12 30/2010 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A. w dniu 12 maja 2010 r. pdf
2010-04-30 29/2010 Wniesienie przez „FERRUM” S.A. aportu do spółki zależnej Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum S.A. pdf
2010-04-15 28/2010 Zmiany Statutu FERRUM S.A. planowane na ZWZ Spółki w dniu 12 maja 2010 r. pdf
2010-04-15 27/2010 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. zwołanego na dzień 12 maja 2010 r. pdf
2010-04-15 26/2010 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. na dzień 12 maja 2010 r. pdf
2010-04-15 25/2010 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. pdf
2010-04-06 24/2010 Informacja o transakcji podmiotów blisko związanych z osobami mającymi dostęp do informacji poufnych pdf
2010-03-24 23/2010 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku pdf
2010-03-18 22/2010 Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Emitenta pdf
2010-03-18 21/2010 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Ferrum S.A. pdf
2010-03-18 20/2010 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu “Ferrum” S.A. pdf
2010-03-18 19/2010 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A. w dniu 18 marca 2010 r. pdf
2010-03-02 18/2010 Uprawomocnienie postanowienia o ukończeniu postępowania układowego zawartego w dniu 23 grudnia 2003 r. pdf
2010-02-19 17/2010 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A. w dniu 19 lutego 2010 r. pdf
2010-02-19 16/2010 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. pdf
2010-02-19 15/2010 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Ferrum S.A. pdf
2010-01-27 14/2010 Ukończenie postępowania układowego zawartego w dniu 23 grudnia 2003 r. pdf
2010-01-26 13/2010 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. pdf
2010-01-26 12/2010 Zbycie akcji własnych przez Ferrum S.A. pdf
2010-01-26 11/2010 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Ferrum S.A. pdf
2010-01-21 10/2010 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. zwołanego na dzień 19 lutego 2010 r. pdf
2010-01-21 9/2010 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. na dzień 19 lutego 2010 r. pdf
2010-01-21 8/2010 Informacja o transakcjach podmiotu blisko związanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych pdf
2010-01-21 7/2010 Zawarcie ramowej umowy na dostawy rur dla koncernu LOGSTOR A/S pdf
2010-01-21 6/2010 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Ferrum S.A. pdf
2010-01-21 5/2010 Informacja o transakcjach podmiotu blisko związanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych pdf
2010-01-21 4/2010 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Ferrum S.A. pdf
2010-01-20 3/2010 Zawiadomienie Akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Ferrum S.A. pdf
2010-01-18 2/2010 Terminy publikowania raportów okresowych w 2010 roku pdf
2010-01-04 1/2010 Sądowa rejestracja zmian Statutu Ferrum S.A. pdf

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice