Raporty bieżące 2011

Data
Numer
Tytuł
 
2011-12-30 147/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-12-30 146/2011 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. pdf
2011-12-29 145/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-12-28 144/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-12-27 143/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-12-23 142/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-12-23 141/2011 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej “FERRUM” S.A. pdf
2011-12-23 140/2011 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej “FERRUM” S.A. pdf
2011-12-22 139/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-12-21 138/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-12-20 137/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-12-19 136/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-12-16 135/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-12-15 134/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-12-14 133/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-12-14 132/2011
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych z ISD DUNAFERR CO. LTD. Węgry progu 10% kapitałów własnych ”FERRUM” S.A.
pdf
2011-12-13 131/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-12-12 130/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-12-12 129/2011 Zawarcie z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych pdf
2011-12-09 128/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-12-08 127/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-12-07 126/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-12-06 125/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-12-05 124/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-12-02 123/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-12-01 122/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-11-30 121/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-11-30 120/2011 Zawarcie z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych pdf
2011-11-29 119/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-11-28 118/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-11-28 117/2011 Wniesienie aportu do spółki zależnej pdf
2011-11-25 116/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-11-25 115/2011 Zmiana terminów realizacji umowy cząstkowej na dostawę izolowanych rur stalowych zawartej przez “FERRUM” S.A. z GAZ-SYSTEM S.A. pdf
2011-11-25 114/2011 Przekroczenie przez wartość wzajemnych obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Sp. z o.o. progu 10 % kapitałów własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-11-24 113/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-11-23 112/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-11-22 111/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-11-21 110/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-11-18 109/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-11-17 108/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-11-16 107/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-11-15 106/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-11-14 105/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-11-10 104/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-11-10 103/2011 Szacunkowe wyniki za 9 m-cy 2011 r. i odwołanie prognozy za rok 2011 pdf
2011-11-08 102/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-11-07 101/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-11-04 100/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-11-03 99/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-11-02 98/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-10-31 97/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-10-28 96/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-10-27 95/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-10-26 94/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-10-25 93/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-10-24 92/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-10-21 91/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-10-20 90/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-10-19 89/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-10-18 88/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-10-17 87/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-10-14 86/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-10-14 85/2011 Zawarcie przez “FERRUM” S.A. umów na dostawę rur izolowanych przez Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S. z siedzibą w Turcji pdf
2011-10-13 84/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-10-12 83/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-10-11 82/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-10-10 81/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-10-07 80/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-10-06 79/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-10-05 78/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-10-05 77/2011 Przekroczenie wartości zawartych umów pomiędzy “FERRUM” S.A. i IZOSTAL S.A., progu 10 % kapitałów własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-10-04 76/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-10-04 75/2011 Informacja o transakcjach podmiotu blisko związanego z osobami mającymi dostęp do informacji poufnych pdf
2011-10-03 74/2011  Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-09-30 73/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-09-30 72/2011 Przekroczenie wartości zamówień i umów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A.  IZOSTAL S.A. progu 10 % kapitałów własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-09-29 71/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-09-28 70/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-09-27 69/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-09-26 68/2011
Informacja o transakcji otrzymana od osób posiadających dostęp do informacji poufnych

pdf
2011-09-26 67/2011 Zawiadomienie Akcjonariuszy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w “FERRUM” S.A. pdf
2011-09-23 66/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-09-23 65/2011 Zawarcie umowy z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. o udzielenie gwarancji kontraktowych w ramach kredytu odnawialnego pdf
2011-09-22 64/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-09-21 63/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-09-20 62/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-09-19 61/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-09-16 60/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-09-15 59/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-09-14 58/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-09-14 57/2011 Przekroczenie przez wartość wzajemnych obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. progu 10 % kapitałów własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-09-13 56/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-09-12 55/2011 Aktualizacja informacji na temat parametrów skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-09-12 54/2011 Informacja o transakcjach podmiotu blisko związanego z osobami mającymi dostęp do informacji poufnych pdf
2011-09-12 53/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-09-09 52/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-09-09 51/2011 Przekroczenie wartości sprzedaży “FERRUM” S.A. do LOGSTOR POLSKA Spółka z o.o. progu 10 % kapitałów własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-09-08 50/2011 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-09-06 49/2011 Wyznaczenie daty rozpoczęcia skupu akcji własnych oraz informacja nt. warunków programu skupu pdf
2011-08-25 48/2011 Szacunkowe wyniki finansowe “FERRUM” S.A. za I półrocze 2011 roku pdf
2011-08-17 47/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych pdf
2011-08-09 46/2011
Przekroczenie wartości dostaw realizowanych z ISD DUNAFERR CO. LTD. Węgry progu 10% kapitałów własnych ”FERRUM” S.A.
progu 10% kapitałów własnych ”FERRUM” S.A.doPrzekroczeniePrzekroczeniePrzekroczeniepdf wartości dostaw realizowanych z ISD DUNAFERR CO. LTD. Przekroczenie wartości dostaw realizowanych z ISD DUNAFERR CO. LTD. Węgry
progu 10% kapitałów własnych ”FERRUM” S.A.10% kapitałów własnych ”FERRUM” S.A. wartości dostaw realizowanych z ISD DUNAFERR CO. LTD. Węgry
progu 10% kapitałów własnych ”FERRUM” S.A. wartości dostaw realizowanych z ISD DUNAFERR CO. LTD. Węgry progu 10% kapitałów własnych ”FERRUM” S.A. informacji poufnych.Informacja o transakcjach podmiotu blisko związanego z osobą posiadającą dostęp
do informacji poufnych.Informacja o transakcjach podmiotu blisko związanego z osobą posiadającą dostęp
do informacji poufnych.
pdf
2011-08-09 45/2011
Informacja o transakcjach podmiotu blisko związanego z osobą posiadającą dostęp do informacji poufnych

do informacji poufnych.Informacja o transakcjach podmiotu blisko związanego z osobą posiadającą dostęp
do informacji poufnych.Informacja o transakcjach podmiotu blisko związanego z osobą posiadającą dostęp
do informacji poufnych.
Podstawa
pdf
2011-08-02 44/2011 Zawarcie przez ”FERRUM” S.A. z GAZ‐SYSTEM umowy cząstkowej na dostawę izolowanych rur stalowych pdf
2011-07-25 43/2011 Zawarcie przez ”FERRUM” S.A. z GAZ‐SYSTEM umowy cząstkowej na dostawę izolowanych rur stalowych pdf
2011-07-21 42/2011 Postanowienie sądu o wpisie do rejestru zastawów pdf
2011-06-28 41/2011 Postanowienie sądu o wpisie do rejestru zastawów pdf
2011-06-27 40/2011 Informacja o transakcji podmiotu blisko związanego z osobami mającymi dostęp do informacji poufnych pdf
2011-06-22 39/2011 Przekroczenie wartości wzajemnych obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. progu 10 % kapitałów własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-06-22 38/2011 Informacja uzupełniająca do zawiadomień przekazanych raportem bieżącym nr 37 z dnia 20 czerwca 2011 r. pdf
2011-06-20 37/2011 Informacja o transakcji podmiotu blisko związanego z osobami mającymi dostęp do informacji poufnych pdf
2011-06-20 36/2011 Informacja o transakcji podmiotów blisko związanych z osobami mającymi dostęp do informacji poufnych pdf
2011-06-20 35/2011 Przekroczenie wartości umów zawartych przez “FERRUM” S.A. z KÖOLAJVEZETÉKÉPÍÖ ZRT. progu 10 % kapitałów własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-06-16 34/2011 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. pdf
2011-06-07 33/2011 Podpisanie umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A. pdf
2011-06-06 32/2011 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. pdf
2011-05-24 31/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu “FERRUM” S.A. w dniu 24 maja 2011 r. pdf
2011-05-24 30/2011 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie “FERRUM” S.A. w dniu 24 maja 2011 r. pdf
2011-05-19 29/2011 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej “FERRUM” S.A. za rok 2010, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010 oraz Sparwozdanie Zarządu z realizacji Uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki w zakresie zbycia / nabycia nieruchomości pdf
2011-05-02 28/2011 Zmiana terminu publikacji reportu okresowego za I kwartał 2011 r. pdf
2011-04-28 27/2011 Zmiany Statutu “FERRUM” S.A. planowane na ZWZ Spółki w dniu 24 maja 2011 r. pdf
2011-04-28 26/2011 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia “FERRUM” S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2011 r. pdf
2011-04-28 25/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia “FERRUM” S.A. na dzień 24 maja 2011 r. pdf
2011-04-15 24/2011 Przekroczenie wartości wzajemnych obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. progu 10 % kapitałów własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-04-13 23/2011 Zmiana na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Emitenta pdf
2011-04-12 22/2011 Szacunkowe wyniki finansowe “FERRUM” S.A. za I kwartał 2011 roku i korekta prognozy wyników finansowych na rok 2011 pdf
2011-03-29 21/2011 Przekroczenie wartości wzajemnych obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a UNISET RSSP J. Gaczynski progu 10 % kapitałów własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-03-17 20/2011 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku pdf
2011-03-14 19/2011  Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2010 pdf
2011-03-14 18/2011  Informacja o transakcjach otrzymana od osób posiadajacych dostęp do informacji poufnych  pdf
2011-03-11 17/2011  Informacja o transakcjach otrzymana od osób posiadających dostęp do informacji poufnych pdf
2011-03-03 16/2011  Przekroczenie wartości wzajemnych obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a Steel Tubes Sp. z o.o. progu 10 % kapitałów własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-02-24  15/2011 Podpisanie listu intencyjnego określającego warunki współpracy pomiędzy HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. oraz “FERRUM” S.A. w zakresie opracowania optymalnego modelu ewentualnego połączenia Stron pdf
2011-02-11 14/2011  Przekroczenie wartości dostaw realizowanych z ISD DUNAFERR CO. LTD. Węgry progu 10 % kapitałów własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-02-10 13/2011 Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu 5 % w ogólnej liczbie głosów w “FERRUM” S.A. pdf
2011-02-10 12/2011  Informacja o transakcjach otrzymana od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych  pdf
2011-02-09 11/2011 Przekroczenie przez wartości dostaw izolowanych rur stalowych dla GAZ-SYSTEM S.A. w ramach umowy ramowej z 20.08.2010 r. progu 10 % kapitałów własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-02-04 10/2011 Informacja o transakcji otrzymana od osoby posiadajacej dostęp do informacji poufnych pdf
2011-02-04 9/2011 Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w “FERRUM” S.A. pdf
2011-02-04 8/2011 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w “FERRUM” S.A. pdf
2011-02-01  7/2011 Przekroczenie wartości dostaw realizowanych z HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. progu 10 % kapitałów własnych “FERRUM” S.A.  pdf
2011-01-26 6/2011 Podpisanie umowy ramowej z GAZ-SYSTEM na dostawę izolowanych rur stalowych  pdf
2011-01-25  5/2011 Przekroczenie wartości dostaw rur realizowanych przez “FERRUM” S.A. dla Izostal S.A. progu 10 % kapitałów własnych “FERRUM” S.A. pdf
2011-01-19 4/2011 Informacja o transakcji otrzymana od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych pdf
2011-01-13 3/2011 Prognoza wyników “FERRUM” S.A. na rok 2011 pdf
2011-01-05 2/2011 Terminy publikowania raportów okresowych w 2011 roku pdf
2011-01-04 1/2011 Informacja o transakcji otrzymana od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych pdf

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice