Raporty bieżące 2012

Data
Numer
Tytuł
2012-12-28 185/2012 Przekroczenie łącznej wartości umów i zamówień realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a ZKS FERRUM S.A. progu 10 % kapitałów własnych “FERRUM” S.A.
2012-12-27 184/2012 Przekroczenie wartości sprzedaży “FERRUM” S.A. do LOGSTOR A/S progu 10 % kapitałów własnych “FERRUM” S.A.
2012-12-20 183/2012 Powzięcie informacji o wyborze oferty “FERRUM” S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw rur stalowych na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
2012-12-13 182/2012 Przekroczenie wartości umów zawartych z ISOPLUS FERWARMETECHNIK Ges.m.b.H. AUSTRIA progu 10 % kapitałów własnych “FERRUM” S.A.
2012-11-15 181/2012 Przekroczenie przez wartość wzajemnych obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych “FERRUM” S.A.
2012-11-15 180/2012 Przyjęcie do realizacji przez spółkę zależną “FERRUM” S.A. zamówień o znacznej wartości od Alstom Power S.A.
2012-09-24 179/2012 Przekroczenie przez wartość wzajemnych obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych “FERRUM” S.A.
2012-09-10 178/2012 Przekroczenie wartości dostaw realizowanych z ISD DUNAFERR Co. Ltd. Węgry progu 10 % kapitałów własnych “FERRUM” S.A.
2012-09-08 177/2012 Skup akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-08-31 176/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-08-30 175/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-08-29 174/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-08-28 173/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-08-27 172/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-08-24 171/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-08-23 170/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-08-22 169/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-08-21 168/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-08-20 167/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-08-17 166/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-08-16 165/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-08-14 164/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-08-13 163/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-08-10 162/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-08-09 161/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-08-09 160/2012 Przekroczenie przez wartość wzajemnych obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych “FERRUM” S.A.
2012-08-08 159/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-08-07 158/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-08-06 157/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-08-03 156/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-08-02 155/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-08-01 154/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-07-31 153/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-07-30 152/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-07-27 151/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-07-25 150/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-07-24 149/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-07-23 148/2012 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.
2012-07-20 147/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-07-19 146/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-07-18 145/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-07-18 144/2012 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.
2012-07-16 143/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-07-13 142/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-07-12 141/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-07-11 140/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-07-10 139/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-07-09 138/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-07-06 137/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-07-06 136/2012 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.
2012-07-05 135/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-07-04 134/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-07-04 133/2012 Przekroczenie wartości sprzedaży “FERRUM” S.A. do LOGSTOR POLSKA Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych “FERRUM” S.A.
2012-07-03 132/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-07-02 131/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-06-29 130/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-06-28 129/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-06-27 128/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-06-26 127/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-06-26 126/2012 Przekroczenie wartości zamówień i umów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. i IZOSTAL S.A. progu 10 % kapitałów własnych “FERRUM” S.A.
2012-06-25 125/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-06-22 124/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-06-21 123/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-06-21 122/2012 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.
2012-06-20 121/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-06-19 120/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-06-18 119/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-06-14 118/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-06-13 117/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-06-13 116/2012 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej “FERRUM” S.A.
2012-06-13 115/2012 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2012-06-12 114/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-06-11 113/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-06-08 112/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-06-06 111/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-06-06 110/2012 Zawiadomienia Akcjonariusza o zmianie udziału w “FERRUM” S.A. o ponad 5 % ogólnej liczby głosów
2012-06-06 109/2012 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej “FERRUM” S.A.
2012-06-05 108/2012 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu “FERRUM” S.A.
2012-06-05 107/2012 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie “FERRUM” S.A. w dniu 5 czerwca 2012 r.
2012-06-05 106/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-06-04 105/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-06-04 104/2012 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.
2012-06-01 103/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-05-31 102/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-05-30 101/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-05-29 100/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-05-28 99/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-05-28 98/2012 Oświadczenie ING BANK Śląski S.A. o zwrotnym przelewie wierzytelności.
2012-05-25 97/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-05-25 96/2012 Przekroczenie przez wartość wzajemnych obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych “FERRUM” S.A.
2012-05-24 95/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-05-24 94/2012 Aktualizacja informacji przedstawionej w raporcie bieżącym nr 82/2012
2012-05-23 93/2012 Udzielenie przez “FERRUM” S.A. poręczenia kredytu spółce zależnej
2012-05-23 92/2012 Wyznaczenie daty rozpoczęcia skupu akcji własnych oraz informacja nt. warunków programu skupu
2012-05-17 91/2012 Wykreślenie zastawu rejestrowego na środkach obrotowych w postaci zapasów
2012-05-14 90/2012 Przekroczenie przez wartość wzajemnych obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a ZPU MIĘDZYRZECZ POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych “FERRUM” S.A.
2012-05-09 89/2012 Przekroczenie przez wartość wzajemnych obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych “FERRUM” S.A.
2012-05-09 88/2012 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie “FERRUM” S.A. w dniu 9 maja 2012 roku do momentu ogłoszenia przerwy w obradach.
2012-05-09 87/2012 Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia “FERRUM” S.A.
2012-05-09 86/2012 Rezygnacja czlonków Rady Nadzorczej “FERRUM” S.A.
2012-05-08 85/2012 Przekroczenie przez wartości dostaw realizowanych przez ISD DUNAFERR Co. Ltd. Węgry progu 10 % kapitałów własnych “FERRUM” S.A.
2012-05-07 84/2012 Zawarcie umowy na dostawy rur dla podmiotu działającego na rynku serbskim
2012-04-24 83/2012 Przedłużenie terminu obowiązywania umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A.
2012-04-23 82/2012 Powzięcie informacji o wyborze dwóch ofert “FERRUM” S.A. jako najkorzystniejszych w przetargu na dostawy rur stalowych na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
2012-04-13 81/2012 Zawarcie przez “FERRUM” S.A. umowy cząstkowej z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych
2012-04-06 80/2012 Informacje o transakcjach otrzymane od osób posiadających dostęp do informacji poufnych
2012-04-05 79/2012 Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 maja 2012 roku
2012-04-02 78/2012 Informacje o transakcjach otrzymane od osób posiadających dostęp do informacji poufnych
2012-03-29 77/2012 Zakończenie programu skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-03-29 76/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-03-29 75/2012 Informacje o transakcjach otrzymane od osób posiadających dostęp do informacji poufnych
2012-03-28 74/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-03-28 73/2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku
2012-03-27 72/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-03-26 71/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-03-23 70/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-03-23 69/2012 Powzięcie informacji o wyborze oferty “FERRUM” S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw rur stalowych na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
2012-03-22 68/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-03-21 67/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-03-20 66/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-03-19 65/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-03-16 64/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-03-15 63/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-03-14 62/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-03-13 61/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-03-12 60/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-03-12 59/2012 Przekroczenie przez wartość wzajemnych obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych “FERRUM” S.A.
2012-03-09 58/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-03-08 57/2012 Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w ramach skupu akcji wlasnych “FERRUM” S.A.
2012-03-08 56/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-03-07 55/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-03-06 54/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-03-05 53/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-03-02 52/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-03-02 51/2012 Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości
2012-03-01 50/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-02-29 49/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-02-28 48/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-02-27 47/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-02-24 46/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-02-23 45/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-02-22 44/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-02-21 43/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-02-20 42/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-02-17 41/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-02-16 40/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-02-16 39/2012 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia “FERRUM” S.A. zwołanego na dzień 9 maja 2012 roku
2012-02-16 38/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia “FERRUM” S.A. na dzień 9 maja 2012 roku
2012-02-15 37/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-02-14 36/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-02-13 35/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-02-10 34/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-02-09 33/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-02-08 32/2012 Zawarcie przez “FERRUM” S.A. umowy cząstkowej z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych
2012-02-08 31/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-02-07 30/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-02-06 29/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-02-03 28/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-02-02 27/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-02-01 26/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-01-31 25/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-01-31 24/2012 Przekroczenie przez wartość wzajemnych obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a BOWIM S.A. progu 10% kapitałów własnych “FERRUM” S.A.
2012-01-30 23/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-01-27 22/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-01-26 21/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-01-25 20/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-01-25 19/2012 Przekroczenie przez wartość wzajemnych obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych “FERRUM” S.A.
2012-01-25 18/2012 Powzięcie informacji o wyborze oferty “FERRUM” S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw rur stalowych na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
2012-01-24 17/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-01-23 16/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-01-20 15/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-01-19 14/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-01-18 13/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-01-17 12/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-01-16 11/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-01-13 10/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-01-12 9/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-01-11 8/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-01-10 7/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-01-09 6/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-01-05 5/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-01-05 4/2012 Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku.
2012-01-04 3/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-01-03 2/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.
2012-01-02 1/2012 Nabycie w ramach skupu akcji własnych “FERRUM” S.A.

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice