Raporty bieżące 2015

Data
Numer
Tytuł
 
2015-12-29 87/2015 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.
2015-12-28 86/2015 Stanowisko HW Pietrzak Holding S.A. w sprawie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.
2015-12-24 85/2015 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.
2015-12-23 84/2015 Ustalenie z instytucjami finansującymi ostatecznych warunków spłaty wymagalnych zobowiązań finansowych
2015-12-21 83/2015 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A.
2015-12-21 82/2015 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej FERRUM S.A.
2015-12-21 81/2015 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 21 grudnia 2015 r.
    Załącznik do raportu bieżącego nr 81/2015
2015-12-17 80/2015 Zmiana w składzie Zarządu FERRUM S.A.
2015-12-17 79/2015 Przedłużenie współpracy handlowej z Centralą Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.
2015-12-16 78/2015 Informacja nt. wartości zamówień realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Centralą Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.
2015-12-08 77/2015 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a LOGSTOR
2015-12-01 76/2015 Zawarcie z ING Bankiem Śląskim S.A., Bankiem Millennium S.A. oraz mFaktoring S.A. aneksów do porozumień dotyczących finansowania
2015-11-24 75/2015 Zmiana w składzie Zarządu FERRUM S.A.
2015-11-24 74/2015 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 21 grudnia 2015 r.
   

Załącznik do raportu bieżącego nr 74/2015

2015-11-24 73/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 21 grudnia 2015 r.
2015-11-20 72/2015 Informacja o upadłości układowej HW Pietrzak Holding S.A.
2015-11-18 71/2015 Zawarcie umowy ramowej z WĘGLOKOKS S.A.
2015-11-12 70/2015 Informacja nt. wartości obrotów pomiędzy FERRUM S.A. a ZPU Kazimierz Jońca Sp. z o.o.
2015-11-02 69/2015 Informacja nt. wartości zamówień realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Centralą Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.
2015-10-30 68/2015 Zawarcie z ING Bankiem Śląskim S.A., Bankiem Millennium S.A. oraz mFaktoring S.A. aneksów do porozumień dotyczących finansowania
2015-10-27 67/2015 Informacja nt. umów zawartych z Grupą ArcelorMittal
2015-10-23 66/2015 Informacja nt. wartości zamówień realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Centralą Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.
2015-10-01 65/2015 Zawarcie z ING Bankiem Śląskim S.A., Bankiem Millennium S.A. oraz mFaktoring S.A. aneksów do porozumień dotyczących finansowania
2015-09-03 64/2015 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Izostal S.A.
2015-08-20 63/2015 Informacja nt. wartości zamówień realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Centralą Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.
2015-08-19 62/2015 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a spółkami z Grupy Kapitałowej ALSTOM
2015-08-18 61/2015 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną
2015-08-18 60/2015 Zawarcie przez spółkę zależną trójstronnej umowy o współpracy handlowej
2015-08-13 59/2015 Zawarcie z mFaktoring S.A. porozumienia w sprawie wierzytelności
2015-08-13 58/2015 Podpisanie porozumienia z Bankiem Millennium S.A.
2015-08-13 57/2015 Zawarcie z ING Bankiem Śląskim S.A. porozumienia dotyczącego przedłużenia terminu obowiązywania umowy kredytowej
2015-08-03 56/2015 Informacja nt. wartości zamówień realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Centralą Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.
2015-07-31 55/2015 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A.
2015-07-30 54/2015 Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2015-07-30 53/2015 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a LOGSTOR
2015-07-29 52/2015 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Izostal S.A.
2015-07-28 51/2015 Informacja nt. wartości umów zawartych ze spółkami z Grupy Banku Raiffeisen
2015-07-23 50/2015 Zawarcie porozumień w sprawie wierzytelności
2015-07-14 49/2015 Zawarcie z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
2015-07-09 48/2015 Zawarcie umowy o współpracy handlowej z ArcelorMittal
2015-07-03 47/2015 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-06-30 46/2015 Podpisanie aneksu do porozumienia z Bankiem Millennium S.A.
2015-06-30 45/2015 Zawarcie z ING Bankiem Śląskim S.A. aneksu do porozumienia i aneksu dotyczącego przedłużenia terminu obowiązywania umowy kredytowej
2015-06-30 44/2015 Zmiany Statutu dokonane przez ZWZ FERRUM S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.
2015-06-30 43/2015 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. do dnia 30 lipca 2015 r. oraz treść uchwał podjętych przed przerwą
    Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A w dniu 30 czerwca 2015 r.
2015-06-03 42/2015 Zawarcie z HW Pietrzak Holding S.A. umowy wykonawczej do umowy konsorcjum
2015-06-03 41/2015 Proponowane zmiany Statutu FERRUM S.A.
2015-06-03 40/2015 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r.
    Informacja Zarządu w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie zbycia lub nabycia nieruchomości
    Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
    Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.
    Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
2015-06-03 39/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 30 czerwca 2015 r.
2015-05-29 38/2015 Podpisanie aneksu do porozumienia z Bankiem Millennium S.A. 
2015-05-29 37/2015 Zawarcie z ING Bankiem Śląskim S.A. aneksu do porozumienia i aneksu dotyczącego przedłużenia terminu obowiązywania umowy kredytowej
2015-05-25 36/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2015-05-14 35/2015 Informacja nt. wartości zamówień realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Centralą Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.
2015-05-13 34/2015 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a STAHLROHR
2015-05-11 33/2015 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a LOGSTOR
2015-05-06 32/2015 Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-05-05 31/2015 Informacja nt. łącznej wartości umów zawartych pomiędzy FERRUM S.A. a ZKS FERRUM S.A.
2015-04-30 30/2015 Zawarcie z ING Bankiem Śląskim S.A. aneksu do porozumienia i aneksu dotyczącego przedłużenia terminu obowiązywania umowy kredytowej
2015-04-30 29/2015 Podpisanie aneksu do porozumienia z Bankiem Millennium S.A. 
2015-04-29 28/2015 Informacja nt. wartości zamówień realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Centralą Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.
2015-04-20 27/2015 Informacja nt. wartości zamówień realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Centralą Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.
2015-04-17 26/2015 Zawarcie z GAZ-SYSTEM umowy ramowej na dostawę izolowanych rur stalowych
2015-04-14 25/2015 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Izostal S.A.
2015-04-14 24/2015 Informacja nt. wartości zamówień realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Centralą Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.
2015-04-08 23/2015 Ustanowienie zastawu rejestrowego na zapasach ZKS FERRUM
2015-04-03 22/2015 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a spółkami z Grupy Kapitałowej ALSTOM
2015-04-01 21/2015 Zawarcie z ING Bankiem Śląskim S.A. porozumienia i aneksu dotyczącego przedłużenia terminu obowiązywania umowy kredytowej
2015-03-31 20/2015 Zawarcie z Bankiem Millennium S.A. porozumienia dotyczącego przedłużenia terminu wymagalności kredytów
2015-03-20 19/2015 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding S.A.
2015-03-20 18/2015 Zawarcie z Bankiem Millennium S.A. porozumienia dotyczącego przedłużenia terminu wymagalności kredytów
2015-03-19 17/2015 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.
2015-03-10 16/2015 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding S.A.
2015-03-10 15/2015 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a LOGSTOR
2015-03-06 14/2015 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding S.A.
2015-03-02 13/2015 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding S.A.
2015-02-20 12/2015 Zawarcie z ISOPLUS FERNWARMETECHNIK Ges.m.b.H umowy na dostawę rur stalowych
2015-02-20 11/2015 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding S.A.
2015-02-11 10/2015 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding S.A.
2015-02-06 9/2015 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding S.A.
2015-01-30 8/2015 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a ZPU Kazimierz Jońca sp. z o.o.
2015-01-29 7/2015 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-01-29 6/2015 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a SKAAP sp. z o.o.
2015-01-27 5/2015 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding S.A.
2015-01-26 4/2015 Zawarcie z STRABAG sp. z o.o. umów na dostawy elementów stalowych
2015-01-22 3/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-22 2/2015 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-01-16 1/2015  Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy “FERRUM” S.A. a HW Pietrzak Holding S.A.

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice