Raporty bieżące 2018

Data
Numer
Tytuł
 

2018-11-28 godz. 14:37

66/2018 Zawarcie kolejnego aneksu do wielostronnej umowy inwestycyjnej

2018-11-28

65/2018 Powołanie osoby zarządzającej w FERRUM S.A.

Załącznik

2018-11-28 godz. 16:43

64/2018 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a DUNAFERR

2018-11-27 godz. 10:02

63/2018 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a LOGSTOR

2018-11-23 godz. 15:20

62/2018 Wstępne wyniki finansowe za 9 m-cy 2018 r.

2018-11-21 godz. 12:44

61/2018 Zawarcie z Grupą CZH S.A. porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązań

2018-11-13

60/2018 Informacja nt. wyników wezwania na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorst FIZ AN

2018-11-08 godz. 9:43

59/2018 Informacja nt. aneksu do umowy zawartej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A.

2018-10-18

58/2018 Stanowisko Zarządu FERRUM S.A. dotyczące wezwania na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN

Załącznik

2018-10-04 godz. 13:58

57/2018 Informacja nt. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji FERRUM S.A. ogłoszonego przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN

2018-10-01 godz. 20:02

56/2018 Zawarcie aneksu do wielostronnej umowy inwestycyjnej

2018-09-24 godz. 15:38

55/2017 Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2018 r.

2018-09-10

54/2018 Rejestracja zmian Statutu FERRUM S.A.

Załącznik

2018-09-06 godz. 14:35

53/2018 Informacja nt. obrotów z Izostal S.A.

2018-09-04 godz. 12:41

52/2018 Porozumienia w przedmiocie rozwiązania poręczeń udzielonych przez spółkę zależną

2018-08-13

51/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

2018-08-10

50/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

2018-08-09

49/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

2018-08-09

48/2018 Powiadomienie o transakcjach na akcjach FERRUM S.A.

Załącznik

2018-08-09

47/2018 Powiadomienie o transakcjach na akcjach FERRUM S.A.

Załącznik

2018-08-07 godz. 18:42

46/2018 Informacja dotycząca zmiany umowy pożyczki

2018-08-07

45/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

2018-07-31

44/2018 Informacja wyjaśniająca nt. zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

2018-07-25

43/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

2018-07-24

42/2018 Aktualizacja informacji nt. wprowadzenia akcji nowej emisji Spółki do obrotu giełdowego

2018-07-20

41/2018 Powiadomienie o transakcjach na akcjach FERRUM S.A.

Załącznik

2018-07-19

40/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

2018-07-18 godz. 14:31

39/2018 Informacja nt. wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji FERRUM S.A.

2018-07-11 godz. 16:12

38/2018 Złożenie zapisu dotyczącego akcji własnych FERRUM S.A. w odpowiedzi na wezwanie na sprzedaż akcji Spółki ogłoszone przez Watchet Sp. z o.o.

2018-07-03

37/2018 Zmiany w składzie Zarządu FERRUM S.A.

Załącznik

2018-07-02

36/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r.

2018-06-29

35/2018 Zmiany w Radzie Nadzorczej FERRUM S.A.

Załącznik

2018-06-29

34/2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2018 r.

Załącznik

2018-06-13

33/2018 Informacja nt. projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem FERRUM S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r.

Załącznik

2018-06-13 godz. 16:33

32/2018 Informacja nt. umowy ramowej zawartej z WĘGLOKOKS S.A.

2018-06-11

31/2018 Stanowisko Zarządu FERRUM S.A. dotyczące wezwania na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Watchet Sp. z o.o.

Załącznik

2018-06-08

30/2018 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. w związku z wnioskiem Akcjonariusza dot. umieszczenia zgłoszonych spraw w porządku obrad

Załącznik

2018-05-29

29/2018 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

2018-05-29

28/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r.

2018-05-24 godz. 21:57

27/2018 Informacja nt. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji FERRUM S.A.

2018-05-17 godz. 20:50

26/2018 Zawarcie umowy pożyczki

2018-04-19 godz. 18:49

25/2018 Wstępne wyniki finansowe za rok 2017

2018-04-11

24/2018 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

2018-04-10 godz. 16:09

23/2018 Informacja nt. obrotów realizowanych z grupą kontrahenta

2018-04-10 godz. 8:11

22/2018 Zawarcie aneksu do umowy ramowej pomiędzy FERRUM Marketing Sp. z o.o. a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

2018-04-09 godz. 11:48

21/2018 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a LOGSTOR

2018-04-06

20/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

2018-03-23 godz. 13:28

19/2018 Informacja nt. współpracy z GE Power Sp. z o.o.

2018-03-19

18/2018 Informacja nt. rezygnacji osoby zarządzającej

2018-03-07

17/2018 Sprostowanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

2018-03-06 godz. 11:51

16/2018 Informacja nt. umowy limitu wierzytelności zawartej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A.

2018-03-05

15/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

2018-03-05

14/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

2018-03-05

13/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

2018-03-02

12/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

2018-03-02

11/2018 Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

2018-03-01

10/2018 Informacja nt. akcji własnych będących w posiadaniu FERRUM S.A.

2018-02-28

9/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

2018-02-27

8/2018 Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR

Załącznik 1

Załacznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

2018-02-27

7/2018 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego FERRUM S.A.

2018-02-27

6/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

2018-02-27

5/2018 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w FERRUM S.A.

2018-02-23

4/2018/K Sprostowanie informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 4/2018

2018-02-21 godz. 15:36

4/2018 Zawarcie umowy pożyczki

2018-02-01 godz. 10:59

3/2018 Informacja nt. uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu

2018-01-26 godz. 18:48

2/2018 Informacja nt. obrotów z Izostal S.A.

2018-01-08

1/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice