Raporty bieżące 2019

Data
Numer
Tytuł

2019-12-20

58/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. w dniu 17 grudnia 2019 r.

2019-12-17

57/2019 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 grudnia 2019 r.

Załącznik

Załącznik

2019-12-09

godz. 15:50

56/2019 Zawarcie z IZOSTAL S.A. umowy dot. zakupu rur stalowych

2019-11-25

godz. 15:38

55/2019 Informacja nt. obrotów realizowanych z Grupą ArcelorMittal

2019-11-25

godz.14:48

54/2019 Zawarcie umowy częściowej z GAZ-SYSTEM

2019-11-22

godz. 14:07

53/2019 Wstępne wyniki finansowe za 9 m-cy 2019 r.

2019-11-20

52/2019 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 17 grudnia 2019 r.

Załącznik

2019-11-20

51/2019 Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

2019-11-12

50/2019 Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Emitenta ze spółką zależną

2019-10-31

godz. 17:11

49/2019 Wybór oferty FERRUM w postępowaniu wykonawczym organizowanym przez GAZ-SYSTEM
2019-10-31 48/2019 K Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 48/2019

2019-10-28

godz. 15:53

48/2019 Informacja o wyborze oferty FERRUM w postępowaniu wykonawczym organizowanym przez GAZ-SYSTEM
2019-10-28 47/2019 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 26 listopada 2019 r.
Załącznik
2019-10-28 46/2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 26 listopada 2019 r.
2019-10-22 45/2019 Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu Emitenta ze spółką zależną

2019-10-14

godz. 12:41

44/2019 Informacja nt. obrotów z podmiotami z Grupy Izostal
2019-10-11 43/2019 Odwołanie Członka Zarządu FERRUM S.A.

2019-10-10

godz. 15:24

42/2019 Przyjęcie planu połączenia Emitenta ze spółką zależną ROCKFORD Sp. z o.o.
Załącznik

2019-10-08

godz. 14:25

41/2019 Informacja nt. współpracy ZKS FERRUM S.A. z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.
2019-10-08

godz. 13:06

40/2019 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną ROCKFORD Sp. z o.o.
2019-10-02

godz. 15:38

39/2019 Zawarcie przez spółkę zależną ZKS FERRUM umowy z Hyundai Engineering
2019-09-23

godz. 15:23

38/2019 Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2019 r.
2019-09-12

godz. 9:37

37/2019 Informacja nt. obrotów z Izostal S.A.
2019-09-04

godz. 13:20

36/2019 Aktualizacja informacji dotyczących procesu przeglądu opcji strategicznych

2019-08-30

35/2019 Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F

2019-08-30

34/2019 Informacja nt. dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki serii F do obrotu na Głównym Rynku GPW

2019-08-16

33/2019 Zawarcie z GAZ-SYSTEM umowy ramowej na dostawę przez FERRUM rur stalowych

2019-07-24

32/2019 K Korekta omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 32/2019

2019-07-22

godz. 14:49

32/2019 Otrzymanie przez spółkę zależną ZKS FERRUM S.A. istotnego zamówienia

2019-07-19

godz. 17:27

31/2019 Informacja o wyborze oferty FERRUM w postępowaniu przetargowym organizowanym przez GAZ-SYSTEM

2019-07-19

godz. 16:39

30/2019 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Spółki

2019-07-10

29/2019 Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH

Załącznik

2019-07-03

28/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.

2019-06-28

27/2019 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r.

Załącznik

2019-06-28

26/2019 Zmiany w Radzie Nadzorczej FERRUM S.A.

Załącznik

2019-06-17

godz. 18:03

25/2019 Informacja nt. wyceny aktywów produkcyjnych FERRUM

2019-06-07

24/2019 Zmiana na wniosek Akcjonariusza Spółki porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.

Załącznik

2019-06-05

godz. 12:06

23/2019 Zawarcie umowy kredytowej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Bankiem Pekao S.A.

2019-06-04

godz. 15:11

22/2019 Podjęcie decyzji o przystąpieniu do przygotowania przeglądu opcji strategicznych

2019-05-31

21/2019 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

2019-05-31

20/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.

2019-05-30

godz. 12:12

19/2019 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a LOGSTOR

2019-05-27

godz. 17:07

18/2019 Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2019 r.

2019-04-29

godz. 13:30

17/2019 Aktualizacja informacji nt. współpracy z Grupą CZH S.A.

2019-04-19

godz. 15:02

16/2019 Wstępne wyniki finansowe za rok 2018

2019-04-19

godz. 13:27

15/2019 Aktualizacja informacji nt. porozumień w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług faktoringu

2019-04-18

godz. 16:49

14/2019 Zawarcie porozumień w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług faktoringu

2019-04-18

godz. 16:19

13/2019 Informacja nt. obrotów z Izostal S.A.

2019-04-04

godz. 10:43

12/2019 Informacja nt. zawarcia aneksu do umowy zawartej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

2019-03-28

godz. 13:07

11/2019 Informacja nt. obrotów realizowanych z Grupą ArcelorMittal

2019-03-28

10/2019 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

2019-03-28

9/2019 Powiadomienie o transakcjach na akcjach FERRUM S.A.

Załącznik

2019-03-12

godz. 14:03

8/2019 Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

2019-02-27

godz. 13:09

7/2019 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Severstal Distribution

2019-02-01

godz. 14:37

6/2019 Informacja nt. obrotów realizowanych z Grupą ArcelorMittal

2019-01-31

godz. 12:52

5/2019 Zawarcie pomiędzy FERRUM S.A. a POSCO Daewoo umowy dostawy materiałów hutniczych

2019-01-28

godz. 19:53

4/2019 Aktualizacja informacji nt. realizacji wielostronnej umowy inwestycyjnej

2019-01-28

godz. 9:55

3/2019 Zawarcie umów ramowych na dostawę przez FERRUM S.A. produktów na rzecz Grupy Isoplus

2019-01-21

godz. 21:43

2/2019 Zawarcie umowy kredytu odnawialnego z PKO BP S.A.

2019-01-07

1/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice