Raporty okresowe 2021

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej FERRUM S.A.
Data Numer Okres Plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2021 ( PDF ) pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2021 ( XHTML ) pdf
List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy ( PDF ) pdf
List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy ( XHTML ) pdf
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FERRUM ( PDF ) pdf
2022-04-28 RS/2021 Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FERRUM ( XBRL) pdf
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania ( XHTML ) pdf
Oświadczenia Rady Nadzorczej FERRUM S.A. ( PDF ) pdf
Oświadczenia Rady Nadzorczej FERRUM S.A. ( XHTML ) pdf

 

Jednostkowy Raport Roczny FERRUM S.A.
Data Numer Okres Plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2021 ( PDF ) pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2021 ( XHTML ) pdf
List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy ( PDF ) pdf
List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy (XHTML ) pdf
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe FERRUM S.A. ( PDF ) pdf
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe FERRUM S.A. ( XHTML ) pdf
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania ( XHTML ) pdf
Oświadczenia Rady Nadzorczej FERRUM S.A. ( PDF ) pdf
Oświadczenia Rady Nadzorczej FERRUM S.A. ( XHTML ) pdf

 

Skonsolidowany raport półroczny
Data Numer Okres Plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. pdf
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r. pdf
2021-09-30 Psr/2021 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. pdf
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r. pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRUM za I półrocze 2021 r. pdf

 

Skonsolidowane raporty kwartalne
Data Numer Okres Plik
2021-11-29 QSr3/2021 od 2021-07-01 do 2021-09-30 pdf
2021-05-31 QSr1/2021 od 2021-01-01 do 2021-03-31 pdf

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice