Raporty bieżące 2016

Data
Numer
Tytuł
 
2016-12-29 85/2016 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A.
2016-12-28 84/2016

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej FERRUM S.A.

 

Informacje nt. wykształcenia, doświadczenia, przebiegu kariery zawodowej oraz stosownych oświadczeń w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A.

 

2016-12-28 83/2016

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A w dniu 28 grudnia 2016 r.

 

 

 

2016-12-27

godz. 13:23

82/2016 Uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących

2016-12-16

godz. 16:31

81/2016 Informacja nt. obrotów z IZOSTAL S.A.
2016-12-09 80/2016

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 r.

 

Załącznik do raportu bieżącego nr 80/2016

 

2016-12-07 79/2016

Żądanie akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 r.

 

Załączniki do wniosku akcjonariuszy żądających umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 r. 

 

 

 

2016-11-30 78/2016

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 r.

 

Załącznik do raportu bieżącego nr 78/2016

 

2016-11-30 77/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 28 grudnia 2016 r.

2016-11-09

godz. 14:04

76/2016 Informacja nt. zamówień realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a MH Biuro Przedstawicielskie Zbigniew Kania

2016-10-27

godz. 15:30

75/2016 Wstępne wyniki finansowe za okres 9 miesięcy 2016 roku

2016-10-18

godz. 14:34

74/2016 Informacja nt. wartości zamówień realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Centralą Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.

2016-09-30

godz. 15:42

73/2016 Zgłoszenie wierzytelności do postępowania upadłościowego dot. HW Pietrzak Holding S.A.

2016-09-15

godz. 14:08

72/2016 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a LOGSTOR

2016-08-31

godz. 17:04

71/2016 Informacja dotycząca pisma otrzymanego od Węglokoks S.A.

2016-08-24

godz. 14:49

70/2016 Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz instytucji finansującej

2016-08-24

godz. 07:44

69/2016 Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2016 roku

2016-08-19

godz. 15:00

68/2016 Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz instytucji finansującej
2016-08-18 67/2016 Rezygnacja osoby nadzorującej

2016-08-11

godz. 15:26

66/2016 Ustanowienie kolejnego zastawu rejestrowego na rzecz instytucji finansującej

2016-08-04

godz. 15:54

65/2016 Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz instytucji finansującej

2016-07-22

godz. 15:01

64/2016 Aneks do umowy zawartej przez ZKS FERRUM S.A. z Raiffeisen Bank Polska S.A.
Jakub Podsiadło

2016-07-15

godz. 20:55

63/2016 Zawarcie umów zastawów rejestrowych w związku z ugodami zawartymi z instytucjami finansującymi

2016-07-01

godz. 13:45

62/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-06-30 61/2016 Aktualizacja informacji nt. ugód zawartych z instytucjami finansującymi
2016-06-16 60/2016 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A.
2016-06-15 59/2016 Aktualizacja informacji nt. ugód zawartych z instytucjami finansującymi
2016-06-15 58/2016 Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016-06-10 57/2016 Aktualizacja informacji nt. ugód zawartych z instytucjami finansującymi
2016-06-09 56/2016 Informacja nt. wartości zamówień realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a WĘGLOKOKS S.A.
2016-05-31 55/2016 Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem
2016-05-20 54/2016 Aktualizacja informacji nt. ugód zawartych z instytucjami finansującymi
2016-05-17 53/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej FERRUM S.A.
    Załącznik do raportu bieżącego nr 53/2016
2016-05-17 52/2016 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. do dnia 15 czerwca 2016 r. oraz treść uchwał podjętych przed przerwą
    Załącznik do raportu bieżącego nr 52/2016
2016-05-13 51/2016 Aktualizacja informacji nt. ugód zawartych z instytucjami finansującymi
2016-05-09 50/2016 Zawarcie z Izostal S.A. umowy na dostawę rur stalowych
2016-04-29 49/2016 Aktualizacja informacji nt. ugód zawartych z instytucjami finansującymi 
2016-04-29 48/2016 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-04-16 47/2016 Przedłużenie terminów na realizację warunków wynikających z treści ugód zawartych z instytucjami finansującymi
2016-04-14 46/2016 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. zwołane na dzień 17 maja 2016 r.
    Załącznik do raportu bieżącego nr 46/2016 – Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto
    Załącznik do raportu bieżącego nr 46/2016 – Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 17 maja 2016 r.
2016-04-12 45/2016 Zawarcie listu intencyjnego z Węglokoks S.A.
2016-04-12 44/2016 Zawarcie umowy ramowej pomiędzy FERRUM Marketing Sp. z o.o. a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
2016-04-01 43/2016 Zmiana treści ugód zawartych z instytucjami finansującymi
2016-03-31 42/2016 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walnego Zgromadzenie FERRUM S.A. zwołanego na dzień 17 maja 2016 r.
    Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FERRUM S.A. w 2015 r.
    Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.
2016-03-30 41/2016 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-03-25 40/2016 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 17 maja 2016 r.
    Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 17 maja 2016 r.
    Informacja Zarządu FERRUM S.A. w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie zbycia lub nabycia nieruchomości
2016-03-25 39/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 17 maja 2016 r.
2016-03-24 38/2016 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-03-18 37/2016 Aktualizacja strategii w zakresie wariantów finansowania działalności
2016-03-14 36/2016 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a IZOSTAL S.A.
2016-03-04 35/2016 Informacja nt. zamiaru ujęcia w rocznych sprawozdaniach finansowych odpisów aktualizujących wartośc aktywów obrotowych
2016-03-04 34/2016 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną
2016-02-29 33/2016 Informacja nt. wartości zamówień realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a WĘGLOKOKS S.A.
2016-02-23 32/2016 Aktualizacja informacji nt. stanowiska HW Pietrzak Holding S.A. w sprawie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.
2016-02-12 31/2016 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. w dniu 9 lutego 2016 r.
2016-02-12 30/2016 Ustanowienie zastawów rejestrowych w związku z ugodami zawartymi z instytucjami finansującymi
2016-02-11 29/2016 Ustanowienie zastawu rejestrowego w związku z ugodami zawartymi z instytucjami finansującymi
2016-02-10 28/2016 Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości oraz wejście w życie umowy ramowej zawartej z WĘGLOKOKS S.A.
2016-02-09 27/2016 Treśc uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 9 lutego 2016 r.
    Załącznik do raportu bieżącego nr 27/2016
2016-02-09 26/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej FERRUM S.A.
    Załącznik do raportu bieżącego nr 26/2016
2016-02-09 25/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.
2016-02-09 24/2016 Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach własnych FERRUM S.A.
2016-02-09 23/2016 Informacja o doręczeniu oświadczenia o wysokości limitu gwarancyjnego udzielonego Emitentowi
2016-02-08 22/2016 Ustanowienie zastawu rejestrowego oraz zmiana treści hipoteki w związku z ugodami zawartymi z instytucjami finansującymi
2016-02-08 21/2016 Rezygnacja osób nadzorujących
2016-02-08 20/2016 Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na 9 lutego 2016 r.
    Załącznik do raportu bieżącego nr 20/2016
2016-02-05 19/2016 Ustanowienie zastawów rejestrowych, hipotek oraz zmiana treści hipoteki w związku z ugodami zawartymi z instytucjami finansującymi
2016-02-03 18/2016 Ustanowienie zastawów rejestrowych oraz zmiana treści hipotek w związku z ugodami zawartymi z instytucjami finansującymi
2016-01-29 17/2016 Ustanowienie zastawów rejestrowych w związku z ugodami zawartymi z instytucjami finansującymi
2016-01-29 16/2016 Informacja o doręczeniu oświadczenia o wysokości limitu kupieckiego udzielonego Emitentowi.
2016-01-27 15/2016 Informacja nt. wartości zamówień realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Centralą Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.
2016-01-27 14/2016 Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości
2016-01-26 13/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.
2016-01-26 12/2016 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Izostal S.A.
2016-01-22 11/2016 Potwierdzenie ustanowienia hipotek na rzecz mFaktoring S.A.
2016-01-22 10/2016 Informacja nt. obrotów z MS CON-CEPT GmbH
2016-01-22 9/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.
2016-01-19 8/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-18 7/2016 Zawarcie z ISOPLUS FERNWARMETECHNIK Ges.m.b.H umowy na dostawę rur stalowych
2016-01-16 6/2016 Wejście w życie ugód z instytucjami finansującymi w sprawie warunków spłaty wymagalnych zobowiązań finansowych
2016-01-13 5/2016  Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 9 lutego 2016 r.
    Załącznik do raportu bieżącego nr 5/2016
2016-01-13  4/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 9 lutego 2016 r.
2016-01-11 3/2016 Zawarcie aneksów do umów faktoringu z mFaktoring S.A.
2016-01-07 2/2016 Zawarcie umowy ramowej z SKAAP
2016-01-04 1/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice