Raporty bieżące 2022

 

Data
Numer
Tytuł

2022-06-22

22/2022 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. do dnia 14 lipca 2022 r. oraz treść uchwał podjętych przed przerwą

Załącznik nr 1

2022-06-22

21/2022 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

2022-06-20

godz. 15:54

20/2022 Informacja o złożeniu przez FERRUM oferty z najniższą ceną w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM

2022-06-13

godz. 14:40

19/2022 Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem FERRUM S.A. umowy z GAZ-SYSTEM

2022-06-08

godz. 13:08

18/2022 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości – odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

2022-06-08

godz. 8:37

17/2022 Aktualizacja informacji dotyczących procesu przeglądu opcji strategicznych

2022-05-27

16/2022 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

2022-05-27

15/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 23 czerwca 2022 r.

2022-05-23

godz. 12:42

14/2022 Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2022 r.

2022-05-20

godz. 10:38

13/2022 Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem FERRUM S.A. aneksu do umowy z GAZ-SYSTEM

2022-05-19

godz. 16:03

12/2022 Zawarcie aneksu do umowy częściowej z GAZ-SYSTEM

2022-05-19

godz. 11:50

11/2022 Informacja nt. obrotów z  Liberty Commercial Sp. z o.o.

2022-05-11

godz. 13:31

10/2022 Informacja o wyborze oferty złożonej przez Konsorcjum z udziałem FERRUM jako najkorzystniejszej w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM

2022-05-11

9/2022 Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Załącznik

2022-05-05

godz. 14:51

8/2022 Informacja nt. współpracy z LOGSTOR

2022-04-22

godz. 12:13

7/2022 Wstępne wyniki finansowe za 2021 r.

2022-04-11

godz. 14:59

6/2022 Informacja o złożeniu przez Konsorcjum z udziałem FERRUM oferty z najniższą ceną w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM

2022-03-23

godz. 11:26

5/2022 Informacja nt. obrotów z Izostal S.A.

2022-03-11

godz. 12:16

4/2022 Informacja nt. współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych przez Korporację Kredytów Eksportowych (KUKE)

2022-03-03

godz. 12:20

3/2022 Informacja na temat potencjalnego wpływu sytuacji polityczno-gospodarczej wynikającej z konsekwencji działań zbrojnych Rosji prowadzonych w Ukrainie na działalność Emitenta

2022-02-02

godz. 9:14

2/2022 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a LOGSTOR

2022-01-14

1/2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice