Raporty bieżące 2023

Data
Numer
Tytuł
2023-12-28  54/2023 Informacja o transakcji na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR
Załącznik
2023-12-21  53/2023 Informacja o transakcji na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR
Załącznik
2023-12-15  52/2023 Informacja o transakcji na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR
Załącznik
2023-12-14 51/2023 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

2023-12-14

50/2023 Informacja o transakcji na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Załącznik

2023-12-04

godz. 12:44

49/2023 Zawarcie listu intencyjnego z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. – aktualizacja informacji w przedmiocie realizacji „Strategii rozwoju FERRUM S.A. do roku 2029”

2023-11-22

godz. 16:23

48/2023 Wstępne wyniki finansowe za 9 m-cy 2023 r.

2023-11-21

godz. 14:35

47/2023 Przyjęcie „Strategii rozwoju FERRUM S.A. do roku 2029” – aktualizacja informacji w przedmiocie przeglądu opcji strategicznych

2023-11-20

godz. 16:07

46/2023 Aktualizacja informacji nt. współpracy ZKS FERRUM S.A. z Bankiem Pekao S.A.

2023-11-15

45/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. w dniu 15 listopada 2023 r.

2023-11-15

44/2023 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 listopada 2023 r.

Załącznik

2023-10-26

43/2023 Informacja o transakcji na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Załącznik

2023-10-26

42/2023 Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Emitenta ze spółką zależną

2023-10-20

godz. 17:50

41/2023 Przedłużenie terminu spłaty pożyczek

2023-10-19

40/2023 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”FERRUM” S.A. zwołanego na dzień 15 listopada 2023 r.
Załącznik

2023-10-19

39/2023 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”FERRUM” S.A. na dzień 15 listopada 2023 r.

2023-10-12

38/2023 Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu Emitenta ze spółką zależną

2023-10-05

godz. 9:55

37/2023 Aktualizacja informacji nt. współpracy ZKS FERRUM S.A. z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.

2023-10-04

godz. 13:19

36/2023 Przyjęcie planu połączenia Emitenta ze spółką zależną FERRUM Marketing Sp. z o.o.

Załącznik

2023-10-03

godz. 12:37

35/2023 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną FERRUM Marketing Sp. z o.o.

2023-10-02

godz. 11:59

34/2023 Informacja nt. współpracy z Grupą Isoplus

2023-10-02

godz. 11:37

33/2023 Aktualizacja informacji dot. umów kredytowych z BNP Paribas Bank Polska S.A.

2023-09-22

godz. 12:51

32/2023 Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2023 r.

2023-09-06

godz. 13:46

31/2023 Zawarcie przez spółkę zależną ZKS FERRUM umowy na wykonanie i montaż dwóch zbiorników magazynowych LPG

2023-09-01

30/2023 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

2023-08-29

29/2023 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

2023-08-29

28/2023 Informacja o transakcji na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Załącznik

2023-08-29

27/2023 Rejestracja zmian Statutu FERRUM S.A.

Załącznik

2023-08-22
godz. 13:36

26/2023 Informacja nt. obrotów z  Liberty Commercial Sp. z o.o.

2023-08-11
godz. 12:29

25/2023 Zawarcie umowy częściowej z GAZ-SYSTEM na potrzeby realizacji gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa relacji Polska – Czechy na odcinku Kędzierzyn Koźle – Racibórz

2023-08-11
godz. 11:52

24/2023 Aktualizacja informacji nt. współpracy ZKS FERRUM S.A. z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.

2023-07-21
godz. 16:11

23/2023 Przedłużenie terminu spłaty pożyczek

2023-07-12
godz. 14:21

22/2023 Informacja nt. obrotów z Izostal S.A.

2023-07-11
godz. 12:16

21/2023 Zawarcie umowy częściowej z GAZ-SYSTEM na potrzeby realizacji gazociągu
wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz- Oświęcim.

2023-06-22

20/2023 Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Załącznik

2023-06-22

19/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A.

2023-06-22

18/2023 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu
22 czerwca 2023 r.

Załącznik

2023-06-21

godz. 12:43

17/2023 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu organizowanym przez GAZSYSTEM.

2023-06-19

16/2023 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

2023-05-31

godz. 12:24

15/2023 Informacja o wyniku otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM.

2023-05-25

14/2023 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2023 r.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

2023-05-23

13/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 22 czerwca 2023 r.

2023-05-23

godz. 16:50

12/2023 Przedłużenie terminu spłaty pożyczek.

2023-05-23

godz. 13:32

11/2023 Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2023 r.

2023-05-19

godz. 10:51

10/2023 Zamówienie od zagranicznej firmy dystrybucyjnej.

2023-04-20

godz. 11:35

9/2023 Wstępne wyniki finansowe za 2022 r.

2023-04-17

godz. 10:11

8/2023

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM.

2023-03-31

godz. 14:11

7/2023 Informacja o wyniku otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM.

2023-03-23

godz. 16:28

6/2023 Przedłużenie terminu spłaty pożyczek.

2023-02-24

godz. 9:22

5/2023 Zawarcie umowy częściowej z GAZ-SYSTEM na potrzeby realizacji gazociągu DN 700 Rembelszczyzna – Mory.

2023-01-27

godz. 13:36

4/2023 Informacja o wyborze oferty złożonej przez FERRUM jako najkorzystniejszej w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM.

2023-01-23

godz. 18:31

3/2023 Przedłużenie terminu spłaty pożyczek.

2023-01-18

2/2023 Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

2023-01-16

godz. 14:33

1/2023 Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

 

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice