Raporty okresowe 2019

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej FERRUM S.A.
Data Numer Tytuł Plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2019 pdf
List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy pdf
2020-04-29 RS/2019 Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FERRUM pdf
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania pdf
Oświadczenia Rady Nadzorczej FERRUM S.A. pdf

 

Jednostkowy Raport Roczny FERRUM S.A.
Data Numer Tytuł Plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2019 pdf
List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy pdf
2020-04-29 R/2019 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe FERRUM S.A. pdf
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania pdf
Oświadczenia Rady Nadzorczej FERRUM S.A. pdf

 

Skonsolidowany raport półroczny
Data Numer Okres Plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. pdf
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r. pdf
2019-09-30 Psr/2019 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019 r. pdf
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r. pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRUM za I półrocze 2019 r. pdf

 

Skonsolidowane raporty kwartalne
Data Numer Okres Plik
2019-05-30 QSr1/2019 od 2019-01-01 do 2019-03-31 pdf
2019-11-29 QSr3/2019 od 2019-07-01 do 2019-09-30 pdf

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice