Raporty okresowe 2023

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej FERRUM S.A.
Data Numer Tytuł Plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2023 ( PDF ) pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2023 ( XHTML ) pdf
List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy ( PDF ) pdf
List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy ( XHTML ) pdf
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FERRUM ( PDF ) pdf
2024-04-26 RS/2023 Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FERRUM ( XBRL) pdf
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania ( XHTML ) pdf
Oświadczenia Rady Nadzorczej FERRUM S.A. ( PDF ) pdf
Oświadczenia Rady Nadzorczej FERRUM S.A. ( XHTML ) pdf

 

Jednostkowy Raport Roczny FERRUM S.A.
Data Numer Tytuł Plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2023 (PDF) pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2023 (XHTML)) pdf
List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy (PDF) pdf
List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy (XHTML) pdf
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe FERRUM S.A. (PDF) pdf
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe FERRUM S.A. (XHTML) pdf
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania (XHTML) pdf
Oświadczenia Rady Nadzorczej FERRUM S.A. (PDF) pdf
Oświadczenia Rady Nadzorczej FERRUM S.A. (XHTML) pdf

 

Skonsolidowany raport półroczny
Data Numer Tytuł Plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRUM za I półrocze 2023 r. pdf
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 r. pdf
2023-09-29 PSr/2023 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2022r. pdf
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 r. pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. pdf

 

Skonsolidowane raporty kwartalne
Data Numer Okres Plik
2023-11-29 QSr3/2023 od 2023-07-01 do 2023-09-30 pdf
2023-05-30 QSr1/2023 od 2023-01-01 do 2023-03-31 pdf

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice