Raporty bieżące 2007

Data
Numer
Tytuł
2007-12-20 75/2007 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych pdf
2007-12-19 74/2007 Umowa ramowa na dostawy rur dla koncernu LOGSTOR A/S pdf
2007-12-19 73/2007 Informacja o transakcjach otrzymana od osoby mającej dostęp do informacji poufnych pdf
2007-12-19 72/2007 Spłata dwunastej raty układu pdf
2007-12-13 71/2007 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. pdf
2007-12-10 70/2007 Zawiadomienie spółki “B.S.K. Return” S.A. o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych Ferrum S.A. pdf
2007-12-10 69/2007 Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych. pdf
2007-12-06 68/2007 Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych. pdf
2007-12-04 67/2007 Zawiadomienie spółki “B.S.K. Return” S.A. o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych Ferrum S.A. pdf
2007-12-04 66/2007 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych pdf
2007-12-03 65/2007 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych pdf
2007-11-30 64/2007 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych pdf
2007-11-28 63/2007 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych pdf
2007-11-28 62/2007 Zawiadomienie spółki “B.S.K. Return” S.A. o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych Ferrum S.A. pdf
2007-11-26 61/2007 Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych pdf
2007-11-21 60/2007 Zawiadomienie spółki “B.S.K. Return” S.A. o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych Ferrum S.A. pdf
2007-11-19 59/2007 Zawiadomienie spółki “B.S.K. Return” S.A. o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych Ferrum S.A. pdf
2007-11-16 58/2007 Zawiadomienie spółki “B.S.K. Return” S.A. o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych Ferrum S.A. pdf
2007-11-16 57/2007 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych pdf
2007-11-16 56/2007 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych pdf
2007-11-15 55/2007 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do do informacji poufnych pdf
2007-11-13 54/2007 Rejestracja przez KDPW praw do akcji pdf
2007-11-13 53/2007 Wyniki subskrypcji akcji serii E pdf
2007-11-13 52/2007 Informacja o przydziale akcji serii E pdf
2007-11-05 51/2007 Zawiadomienie o nabyciu praw poboru na akcje serii E oraz akcji otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. pdf
2007-10-31 50/2007 Zawiadomienie spółki “B.S.K. Return” S.A. o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych Ferrum S.A. pdf
2007-10-30 49/2007 Złożenie zapisu na akcje nowej emisji przez Członków Zarządu pdf
2007-10-29 48/2007 Złożenie zapisu na akcje nowej emisji przez Członków Zarządu pdf
2007-10-29 47/2007 Termin podwyższenia kapitału w spółce zależnej pdf
2007-10-24 46/2007 Warunkowa rejestracja w KDPW praw do akcji oraz akcji serii E pdf
2007-10-19 45/2007 Zawarcie przez podmiot zależny znaczącej umowy ze spółką Alstom Power Turbomachines S.A. pdf
2007-10-18 44/2007 Notowania praw poboru akcji serii E pdf
2007-10-17 43/2007 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii E pdf
2007-10-10 42/2007 Szczegóły umowy z PROCHEM-MEGAGAZ z 2004 roku oraz związane z tym porozumienie w sprawie częściowego rozliczenia kaucji gwarancyjnej pdf
2007-09-27 41/2007 Spłata jedenastej raty układu pdf
2007-09-04 40/2007 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. pdf
2007-08-29 39k/2007 Korekta raportu w sprawie znaczącej umowy z firmą ZRUG Sp. z o.o. pdf
2007-08-27 39/2007 Znacząca umowa z firmą ZRUG Sp. z o.o. pdf
2007-07-13 38/2007 Znacząca umowa podmiotu zależnego z firmą ORLEN GAZ Sp. z o.o. pdf
2007-07-06 37/2007 Złożenie prospektu emisyjnego pdf
2007-07-06 36/2007 Oszacowanie wartości umowy ramowej pdf
2007-06-29 35/2007 Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego pdf
2007-06-29 34/2007 Spłata dziesiątej raty układu pdf
2007-06-27 33/2007 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach “Ferrum” S.A. pdf
2007-06-20 32/2007 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach “Ferrum” S.A. pdf
2007-06-19 31/2007 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach “Ferrum” S.A. pdf
2007-06-13 30/2007 Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela pdf
2007-06-12 29/2007 Transakcja osoby zobowiązanej pdf
2007-06-05 28/2007 Złożenie wniosku do KDPW S.A. o rejestrację jednostkowych praw poboru akcji serii E pdf
2007-05-31 27/2007 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E pdf
2007-05-31 26/2007 Wybór audytora pdf
2007-05-31 25/2007 Transakcja osoby zobowiązanej pdf
2007-05-22 24/2007 Transakcja osoby zobowiązanej pdf
2007-05-15 23/2007 Znacząca umowa podmiotu zależnego z firmą Hydrobudowa Śląsk S.A. Grupa PBG pdf
2007-05-11 22/2007 Życiorysy osób nadzorujących pdf
2007-05-11 21/2007 Uchwały podjęte przez ZWZ “Ferrum” S.A. w dniu 10.05.2007 r. pdf
2007-05-11 20/2007 Wykaz akcjonariuszy obecnych na ZWZ “Ferrum” S.A. w dniu 10.05.2007 r. pdf
2007-04-30 19/2007 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zromadzenie w dniu 10.05.2007 r. pdf
2007-04-27 18/2007 “B.S.K. Return” Sp. z o.o. – zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji emitenta pdf
2007-04-10 17/2007 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10.05.2007 r. pdf
2007-04-06 16/2007 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Ferrum S.A. pdf
2007-04-05 15/2007 Znacząca umowa podmiotu zależnego z firmą PKN Orlen S.A. pdf
2007-03-30 14/2007 Zawarcie kontraktów z EWE Aktiengesellschaft i EWE Polska Sp. z o.o. pdf
2007-03-29 13/2007 Spłata dziewiątej raty układu pdf
2007-03-19 12/2007 Zmiana terminarza raportów okresowych pdf
2007-03-09 11/2007 Zmiana warunków umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. pdf
2007-03-07 10/2007 “B.S.K. Return” Sp. z o.o. – zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji emitenta pdf
2007-03-06 9/2007 Transakcja osoby zobowiązanej pdf
2007-03-05 8/2007 Zawiadomienie o zbyciu akcji “Ferrum” S.A. pdf
2007-02-19 7/2007 Zbycie akcji emitenta przez znaczącego akcjonariusza pdf
2007-02-13 6/2007 UNIBAX Sp. z o.o. wraz z podmiotem zależnym – zakup akcji emitenta pdf
2007-01-12 5/2007 Znacząca umowa podmiotu zależnego z firmą Alstom Power Sp. z o.o. pdf
2007-01-05 4/2007 Zakup akcji przez osobę nadzorującą pdf
2007-01-05 3/2007 Terminy publikowania raportów okresowych w 2007 roku pdf
2007-01-03 2/2007 Zmiany stanu posiadania akcji “Ferrum” S.A. dokonane przez “B.S.K. Return” Sp. z o.o. pdf
2007-01-02 1/2007 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku pdf

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice