Raporty bieżące 2008

Data
Numer
Tytuł
2008-12-31 88/2008 Informacja na temat odstąpienia od zamiaru stosowania jednej z zasad ładu korporacyjnego pdf
2008-12-31 87/2008 Skup akcji własnych Ferrum S.A. w celu ich umorzenia pdf
2008-12-19 86/2008 Skup akcji własnych Ferrum S.A. w celu ich umorzenia pdf
2008-12-18 85/2008 Spłata szesnastej raty układu pdf
2008-12-12 84/2008 Skup akcji własnych Ferrum S.A. w celu ich umorzenia pdf
2008-12-12 83/2008 Przekroczenie wartości dostaw realizowanych z ISD DUNAFERR CO. LTD. Węgry progu 10% kapitałów własnych Ferrum S.A. pdf
2008-12-05 82/2008 Skup akcji własnych Ferrum S.A. w celu ich umorzenia pdf
2008-11-28 81/2008 Skup akcji własnych Ferrum S.A. w celu ich umorzenia pdf
2008-11-27 80/2008 Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych pdf
2008-11-25 79/2008 Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych pdf
2008-11-21 78/2008 Informacja o transakcjach podmiotu blisko związanego z osobami mającymi dostęp do informacji poufnych pdf
2008-11-21 77/2008 Skup akcji własnych Ferrum S.A. w celu ich umorzenia pdf
2008-11-14 76/2008 Skup akcji własnych Ferrum S.A. w celu ich umorzenia pdf
2008-11-07 75/2008 Skup akcji własnych Ferrum S.A. w celu ich umorzenia pdf
2008-10-28 74/2008 Informacja o transakcjach podmiotów blisko związanych z osobami mającymi dostęp do informacji poufnych pdf
2008-10-24 73/2008 Wykreślenie hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska S.A. pdf
2008-10-24 72/2008 Informacja o transakcjach podmiotu blisko związanego z osobami mającymi dostęp do informacji poufnych pdf
2008-10-21 71/2008 Informacja o transakcjach podmiotu blisko związanego z osobami mającymi dostęp do informacji poufnych pdf
2008-10-20 70/2008 Wyznaczenie daty rozpoczęcia skupu akcji własnych w celu umorzenia pdf
2008-10-17 69/2008 Informacja o transakcjach podmiotów blisko związanych z osobami mającymi dostęp do informacji poufnych pdf
2008-10-14 68/2008 Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych pdf
2008-10-13 67/2008 Informacja o transakcjach podmiotów blisko związanych z osobami mającymi dostęp do informacji poufnych pdf
2008-10-09 66/2008 Informacja o transakcjach podmiotu blisko związanego z osobami mającymi dostęp do informacji poufnych pdf
2008-10-08 65/2008 Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych pdf
2008-10-07 64/2008 Przekroczenie wartości dostaw realizowanych z ISD DUNAFERR CO. LTD. Węgry progu 10% kapitałów własnych Ferrum S.A. pdf
2008-10-07 63/2008 Informacja o transakcjach podmiotu blisko związanego z osobami mającymi dostęp do informacji poufnych pdf
2008-09-26 62/2008 Spłata piętnastej raty układu pdf
2008-09-25 61/2008 Zawarcie aneksu do istotnej umowy podmiotu zależnego z koncernem naftowym Grupa LOTOS S.A. pdf
2008-09-23 60/2008 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2008 r. pdf
2008-09-12 59/2008 Informacja o transakcjach podmiotu blisko związanego z osobami mającymi dostęp do informacji poufnych pdf
2008-09-09 58/2008 Podpisanie umowy z “Lietuvos dujos” AB na dostawę rur stalowych z izolacją pdf
2008-09-03 57/2008 Informacja o wygraniu przez FERRUM S.A. przetargu publicznego na Litwie pdf
2008-08-25 56/2008 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych pdf
2008-08-22 55/2008 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. pdf
2008-08-21 54/2008 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych pdf
2008-08-20 53/2008 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych pdf
2008-08-20 52/2008 Zawiadomienie BSK RETURN S.A. o zmianie posiadania papierów wartościowych Emitenta pdf
2008-08-04 51/2008 Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych pdf
2008-07-31 50/2008 Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych pdf
2008-07-29 49/2008 Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych pdf
2008-07-28 48/2008 Przekroczenie wartości dostaw realizowanych z ISD DUNAFERR CO. LTD. Węgry progu 10% kapitałów własnych Ferrum S.A. pdf
2008-07-21 47/2008 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych pdf
2008-07-16 46/2008 Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych pdf
2008-07-08 45/2008 Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych pdf
2008-07-07 44/2008 Informacja o transakcjach osoby majacej dostęp do informacji poufnych pdf
2008-07-03 43/2008 Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych pdf
2008-07-01 42/2008 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej pdf
2008-06-30 41/2008 Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych pdf
2008-06-27 40/2008 Spłata czternastej raty układu pdf
2008-06-26 39/2008 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2008 pdf
2008-06-20 38/2008 Informacja o naruszeniu jednej z zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW pdf
2008-06-18 37/2008 Powołanie Rady Nadzorczej szóstej kadencji pdf
2008-06-18 36/2008 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A. w dniu 18 czerwca 2008 r. pdf
2008-06-18 35/2008 Akcjonariusze posiadajacy co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu “Ferrum” S.A. w dniu 18.06.2008 r. pdf
2008-06-05 34/2008 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kwoty zastawu na rzeczach ruchomych pdf
2008-06-03 33/2008 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2008 r. pdf
2008-06-03 32/2008 Umowa podmiotu zależnego z koncernem naftowym Grupa LOTOS S.A. pdf
2008-05-30 31/2008 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. pdf
2008-05-29 30/2008 Korekta raportu w sprawie wykazu informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2007 roku pdf
2008-05-28 30/2008 Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2007 roku pdf
2008-05-23 29/2008 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. na dzień 18.06.2008 r. pdf
2008-05-21 28/2008 Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu Ferrum S.A. za rok obrotowy 2007 pdf
2008-05-08 27/2008 Przekroczenie wartości dostaw realizowanych z ISD DUNAFERR CO. LTD. Węgry progu 10% kapitałów własnych Ferrum S.A. pdf
2008-05-07 26/2008 Podpisanie aneksu do umowy kredytuwej z ING Bankiem Śląskim pdf
2008-04-11 25/2008 Zwolnienie przez Bank Ochrony Środowiska S.A. zabezpieczenia spłaty kredytu pdf
2008-04-10 24/2008 Zawarcie znaczącej umowy z INTERFER ROHRUNION GMBH Niemcy pdf
2008-03-28 23/2008 Spłata trzynastej raty układu pdf
2008-03-21 22/2008 Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych pdf
2008-03-21 21/2008 Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych pdf
2008-03-19 20/2008 Umowa podmiotu zależnego z firmą PKN Orlen pdf
2008-03-17 19k/2008 Korekta raportu nr 19/2008 pdf
2008-03-12 19/2008 Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych pdf
2008-03-07 18/2008 Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych pdf
2008-03-05 17/2008 Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych pdf
2008-03-03 16/2008 Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych pdf
2008-02-14 15/2008 Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych pdf
2008-02-12 14/2008 Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej pdf
2008-02-11 13/2008 Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych pdf
2008-01-28 12/2008 Przekształcenie spółki Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM spółka z o.o. w spółkę akcyjną Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach pdf
2008-01-24 11/2008 Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych pdf
2008-01-23 10/2008 Rejestracja papierów wartościowych w KDPW pdf
2008-01-22 9/2008 Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych. pdf
2008-01-22 8/2008 Ostatni dzień notowań PDA oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii E spółki Ferrum S.A. pdf
2008-01-18 7/2008 Zawiadomienie BSK Return S.A. o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych Emitenta pdf
2008-01-16 6/2008 Zawiadomienie Banku Gospodarstwa Krajowego o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych Emitenta pdf
2008-01-14 5/2008 Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych pdf
2008-01-14 4/2008 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Ferrum S.A. oraz zmiana Statutu w zakresie określenia wysokości i struktury kapitału zakładowego po rejestracji pdf
2008-01-14 3/2008 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. pdf
2008-01-08 2/2008 Zmiana terminu podwyższenia kapitału w spółce zależnej pdf
2008-01-03 1k/2008 Korekta raportów w sprawie terminów publikowania raportów okresowych pdf
2008-01-02 1/2008 Terminy publikowania raportów w 2008 r. pdf

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice