Raporty bieżące 2021

Data
Numer
Tytuł

2021-11-23

godz. 14:50

30/2021 Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem FERRUM S.A. umów z GAZ-SYSTEM

2021-11-22

godz. 12:12

29/2021 Wstępne wyniki finansowe za 9 m-cy 2021 r.

2021-11-19

godz. 14:06

28/2021 Aktualizacja informacji nt. współpracy pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Bankiem Pekao S.A.

2021-09-29

godz. 17:47

27/2021 Aktualizacja informacji nt. postępowania dotyczącego należności od kontrahenta

2021-09-28

godz. 14:43

26/2021 Aktualizacja informacji nt. roszczenia skierowanego przeciwko spółce zależnej

2021-09-14

godz. 13:30

25/2021 Zawarcie umowy odnawialnego kredytu obrotowego z Bankiem Pekao S.A.

2021-09-01

godz. 8:16

24/2021 Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2021 r.

2021-08-17

godz. 10-41

23/2021 Informacja nt. współpracy ZKS FERRUM S.A. z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.

2021-07-29

godz. 11:44

22/2021 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a LOGSTOR

2021-07-22

godz. 15:46

21/2021 Informacja o wyborze ofert złożonych przez Konsorcjum z udziałem FERRUM jako najkorzystniejszych w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM

2021-07-16

godz. 13:13

20/2021 Informacja nt. współpracy pomiędzy FERRUM S.A. a Severstal Distribution

2021-07-14

godz. 15:42

19/2021 Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

2021-07-14

godz. 14:48

18/2021 Informacja nt. obrotów z  Izostal S.A.

2021-06-29

17/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.

2021-06-29

16/2021 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

2021-06-17

godz. 19:43

15/2021 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości- odtajnienie opóźnionych informacji poufnych

2021-06-16

godz. 15:14

14/2021 Zawarcie umowy częściowej z GAZ-SYSTEM

2021-06-11

godz. 11:06

13/2021 Informacja o złożeniu przez Konsorcja z udziałem FERRUM ofert z najniższą ceną w postępowaniach organizowanych przez GAZ-SYSTEM

2021-05-25

12/2021 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

2021-05-25

11/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 29 czerwca 2021 r.

2021-05-24

godz. 7:48

10/2021 Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2021 r.

2021-05-21

9/2021 Powołanie Zarządu FERRUM S.A. na kolejną kadencję

Załącznik

2021-05-13

godz. 16:46

8/2021 Informacja o wyborze oferty złożonej przez FERRUM jako najkorzystniejszej w postępowaniu wykonawczym organizowanym przez GAZ-SYSTEM

2021-05-12

godz. 14:05

7/2021 Informacja nt. współpracy pomiędzy FERRUM S.A. a Severstal Distribution

2021-04-23

godz. 12:39

6/2021 Wstępne wyniki finansowe za 2020 r.

2021-04-08

godz. 15:27

5/2021 Informacja o złożeniu przez FERRUM oferty z najniższą ceną w postępowaniu wykonawczym organizowanym przez GAZ-SYSTEM

2021-03-25

godz. 12:25

4/2021 Aktualizacja informacji nt. współpracy pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Bankiem Pekao S.A.

2021-03-23

3/2021 Korekta informacji o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Załącznik

2021-02-08

2/2021 Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Załącznik

2021-01-12

1/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice