Raporty bieżące 2024

Data
Numer
Tytuł

2024-06-10

godz. 12:24

44/2024 Aktualizacja informacji nt. współpracy ZKS FERRUM S.A. z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.

2024-06-05

godz. 15:21

43/2024 Informacja o wyborze oferty FERRUM w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM

2024-06-05

godz. 13:24

42/2024 Informacja o wyborze oferty FERRUM w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM

2024-05-29

godz. 16:45

41/2024 Informacja o wyniku otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM

2024-05-29

godz. 10:50

40/2024 Informacja o wyniku otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM

2024-05-27

godz. 11:01

39/2024 Informacja o wyborze ofert FERRUM w postępowaniach organizowanych przez GAZ-SYSTEM

2024-05-24

godz. 12:59

38/2024 Informacja nt. obrotów realizowanych z Grupą ArcelorMittal

2024-05-22

37/2024 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

2024-05-22

36/2024 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 20 czerwca 2024 r.

2024-05-21

godz. 14:00

35/2024 Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2024 r.

2024-05-20

godz. 15:33

34/2024 Informacja o wyniku otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM

2024-05-14

godz. 16:12

33/2024 Informacja o wyniku otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM

2024-04-25

godz. 13:14

32/2024 Aktualizacja informacji dot. umów faktoringowych z BNP Paribas Bank Polska S.A.

2024-04-24

godz. 15:28

31/2024 Aktualizacja informacji dot. umowy kredytowej z BNP Paribas Bank Polska S.A.

2024-04-19

godz. 13:37

30/2024 Wstępne wyniki finansowe za 2023 r.

2024-04-16

godz. 10:46

29/2024 Zawarcie przez spółkę zależną ZKS FERRUM umowy na wykonanie i montaż dwóch zbiorników magazynowych na etylen

2024-04-12

godz. 15:36

28/2024 Aktualizacja informacji w sprawie potencjalnego zaangażowania spółki zależnej FERRUM w zakresie wsparcia budowy elektrowni jądrowej

2024-04-10

godz. 16:41

27/2024 Informacja w sprawie publikacji przez Westinghouse Electric Company LCC komunikatu prasowego dot. potencjalnego zaangażowania spółki zależnej FERRUM w zakresie wsparcia budowy elektrowni jądrowej

2024-04-02

godz. 10:43

26/2024 Zawarcie umowy podwykonawczej na dostawę przez spółkę zależną ZKS
FERRUM elementów na potrzeby realizacji projektu morskich farm wiatrowych

2024-03-29

godz. 9:36

25/2024 Przedłużenie terminu spłaty pożyczek

2024-03-28

24/2024 Informacja o transakcji na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Załącznik

2024-03-22

23/2024 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

Załącznik

2024-03-21

22/2024 Informacja o transakcji na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Załącznik

2024-03-13

21/2024 Informacja o transakcji na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Załącznik

2024-03-07

godz. 15:32

20/2024 Aktualizacja informacji odnośnie procesu przeglądu opcji strategicznych
w zakresie strategii finansowania Grupy Kapitałowej FERRUM

2024-03-06

godz. 14:53

19/2024 Zawarcie umowy częściowej z GAZ-SYSTEM na potrzeby realizacji gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa Wężerów – Przewóz wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2024-03-01

18/2024 Informacja o transakcji na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Załącznik

2024-02-29

godz. 15:15

17/2024 Przedłużenie terminu spłaty pożyczek

2024-02-28

16/2024 Informacja o transakcji na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Załącznik

2024-02-15

15/2024 Informacja o transakcji na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Załącznik

2024-02-05

14/2024 Informacja o transakcji na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Załącznik

2024-01-31

13/2024 Informacja o transakcji na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Załącznik

2024-01-29

godz. 14:09

12/2024 Informacja o wyborze ofert w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM

2024-01-16

11/2024 Informacja o transakcji na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Załącznik

2024-01-15

godz. 16:19

10/2024 Przedłużenie terminu spłaty pożyczek

2024-01-15

godz. 15:50

9/2024 Informacja o wyniku otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM

2024-01-12

8/2024 Informacja o transakcji na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Załącznik

2024-01-11

godz. 16:07

7/2024 Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną

2024-01-11

6/2024 Rejestracja zmian Statutu FERRUM S.A.

Załącznik

2024-01-10

5/2024 Informacja o transakcji na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Załącznik

2024-01-10

4/2024 Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.

2024-01-09

godz. 14:13

3/2024 Zawarcie aneksu do umowy generalnej o udzielanie płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)

2024-01-09

godz. 14:01

2/2024 Zawarcie przez spółkę zależną ZKS FERRUM z zagranicznym kontrahentem umowy preferowanego dostawcy na potrzeby realizacji projektu morskich farm wiatrowych
2024-01-03  1/2024 Informacja o transakcji na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR
Załącznik

 

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice