Raporty okresowe 2013

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A.
Data Numer Tytuł Plik
2014-03-21 RS/2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. oraz List Prezesa "FERRUM" S.A. do Akcjonariuszy pdf
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. pdf
Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta pdf

 

Jednostkowy Raport Roczny "FERRUM" S.A.
Data Numer Tytuł Plik
2014-03-21 R/2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. oraz List Prezesa "FERRUM" S.A. do Akcjonariuszy pdf
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe "FERRUM" S.A. pdf
Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta pdf

 

Skonsolidowany raport półroczny
Data Numer Tytuł Plik
2013-09-02 PSr/2013 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. pdf
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 r. pdf
Raport niezaleznego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. pdf
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 r. pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za I półrocze 2013 r. pdf

 

Skonsolidowane raporty kwartalne
Data Numer Okres Plik
2013-10-31 QSr3/2013 od 2013-07-01 do 2013-09-30 pdf
2013-05-15 QSr1/2013 od 2013-01-01 do 2013-03-31 pdf

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice