Raporty okresowe 2015

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej FERRUM S.A.
Data Numer Tytuł Plik
2015-03-21 RS/2015 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRUM S.A. pdf
List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy pdf
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FERRUM S.A. pdf
Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta pdf

 

Jednostkowy Raport Roczny FERRUM S.A.
Data Numer Tytuł Plik
2016-03-21 R/2015 Sprawozdanie Zarządu z działalności FERRUM S.A. pdf
List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy pdf
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe FERRUM S.A. pdf
Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta pdf

 

Skonsolidowany raport półroczny
Data Numer Tytuł Plik
2015-08-31 PSr/2015 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. pdf
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. pdf
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRUM S.A. za I półrocze 2015 r. pdf

 

Skonsolidowane raporty kwartalne
Data Numer Okres Plik
2015-11-16 QSr3/2015 od 2015-07-01 do 2015-09-30 pdf
2015-05-15 QSr1/2015 od 2015-01-01 do 2015-03-31 pdf

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice